Aşık Zülali Şiirleri - Şair Aşık Zülali

Aşık Zülali

Ayrılık günüdür kavim kardaşlar
Yüreğim doludur gözlerim ağlar
Gelin helallaşak yaran yoldaşlar
Hasreti od olmuş sinemi dağlar

Bozulmaz bu yazı hak yazmış ezel

Devamını Oku
Aşık Zülali

Bahar olmuş karlar erir
Yine gelmiş hazin dağlar
Atlaslar giyinmiş gezer
Çıkmış gelin kızın dağlar

Bir yol verin asam dağlar

Devamını Oku
Aşık Zülali

Bakarsın ki vefasızdır bir adam
Uzak dolaş arkasına takılma
Sakın ülfetine aldanma her dem
Aklın topla ataşına yakılma

Namert kapısına gider eğri yol

Devamını Oku
Aşık Zülali

Biraz tarif edem tariki rahtan
Hak ateşi cism i cana düşüptür
Dünya zulmet bu yer gökler yoğiken
Şölveliği hangi dane düşüptür

Ol dane yürüdü tıfıl çağ iken

Devamını Oku
Aşık Zülali

Bir katre meniden halk eden Hallak
Bir zaman sakindir tende beraber
Dokuz ay dokuz gün beraber olduk
Ana rahmindeki kanda beraber

Bir zaman sürmeli devranı demi

Devamını Oku
Aşık Zülali

Bir köşke oturduk nazlı yar ile
Bilmem o köşkü tahtı Süleyman mıydı
Bir bade doldurdu yar ağyar ile
O mey yüreğimden geçen kan mıydı

Demde idik kondu bülbül bir dala

Devamını Oku
Aşık Zülali

Bu gidişle menziline maksuda
Varmayanda gamlı varanda gamlı
Ne yığarsın dünya malı beyhude
Yığmayanda gamlı yığanda gamlı

Bir kimseye deme sevinç yok sende

Devamını Oku
Aşık Zülali

Bugün cuş eyledi deryayı umman
Dahi sefinemiz gider derine
Nezrim vardır Ya Rab bir koyun kurban
Kısmet olur yetirirsem yerine

Yığılmış balıklar anlamaz dilden

Devamını Oku
Aşık Zülali

Bugün gam gasavet başa derildi
Ne ağlarsın ey biçare dediler
Gelene gidene murat verildi
Sen yazıldın zulümkara dediler

Didem bir güzelin ettiklerini

Devamını Oku
Aşık Zülali

Bu nasıl acıdır bu nasıl derttir
Kime anlatırsam halim bilmiyor
Bu nasıl sevdadır bu nasıl yara
Yare anlatmağa dilim dönmüyor

Bu çarkı gerdiş elinden usandım

Devamını Oku