Zehra Okur Şiirleri - Şair Zehra Okur

Zehra Okur

Atatürk Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,
Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK
Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali
Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK

Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı

Devamını Oku
Zehra Okur

ENGELİLERİN BAŞARILARI derinduygular28homail.com

Eğitim,bir çok engelli kardeşlerimizin başarılı olması demektir. 23 Nisan da çok güzel bir gösteri yaptılar ve bu gösteride bir çok şeyin üstesinden gelebileceklerini ispat ettiler. Buda bizim gurur kaynağımız demektir. Bütün çocuklarımızın gösteride yer almaları ne kadar güzeldi,hele hele mehter takımı daha bir güzeldi ve tiyatro yapmaları bir o kadar güzeldi. Sanki bütün Bayburtlular ordaydı. O kadar coşkuluydu ki; ailelerin coşkusuna diyecek yoktu Bu gün Türkiye’mizde eğer böyle eğitimler veriliyorsa buda ileri gelen bütün büyüklerimizin çabasıdır. Hep böyle özürlü kardeşlerimize ve çocuklarımıza destek olalım.
23 Nisanda gördüklerim beni çok fazla duygulandırdı. İnsan inanmak bile istemiyor.Bizim özürlülerin elinden tutmamız ne kadar güzel bir şey, onlara bir de iş imkanı sağlanması daha güzel olurdu. Bakın bizler nasıl iş imkanı sağlamak istiyorsak kendimize, onlarında yarınlarda ne yapacaklarını lütfen görelim.
Türkiye’mizin bir çok yerlerinde görüyorum ya masa başında yada doktor veya öğretmen olarak görev yapan sakat kardeşlerimiz var. Ben onları görünce neden bütün bu durumda olanlara da böyle imkanlar sağlanmasın. Bence gördüklerimden sonra hepsinin de çok şeyler yapacaklarına güveniyorum ve inanıyorum. Onlar hepimizin çocukları. Sakın unutmayalım,bizlerde onlar gibi olabilirdik ve her zaman şükretmeyi bilmeliyiz bu gün onlar için varız. Onlar için yaşıyoruz, onlarsız sanki hayatımız bir hiç. Onlar bizler için bir imtihan ve sınavdan geçiyoruz eğer kazana bilirsek onların kalplerini…
Bu gün Türkiye’nin her yerinde engellilere eğitim ve öğretim merkezleri var.

Devamını Oku
Zehra Okur

Arkadaşlık
Arkadaşım oldun yanımda bulundun.
Bana bir dost gibi her zaman göründün,
Arkadaşız biz dedik sırlarımız paylaştık.
El ele kırlarda dolaşırız. Dedik ama ihanetini gördük.

Devamını Oku
Zehra Okur

CANIM ABLAM
Ablam benim canım ablam.
Derdime ortak ablam.
Bilmem seni sevdiğim gibi.
Başkasını sever miydim,
O tatlı sözlerin o bakışların,

Devamını Oku
Zehra Okur

BU İLLER BİZİM İLLER
Bu iller bizim iller yaralı bu gönüller.
Ölümsüz olmayan var mı iller.
Depremde kayıp ettiğimiz iller.
Hasret kaldı bu gönüller.
Sardığımız yaralı acı gönüller.

Devamını Oku
Zehra Okur

BAYBURT EVLİYALAR DİYARI derinduygular28@hotmail.com
Erenli(dudu zar tepesinde) Üç Hisarlı kale karşısında sahabe, i kiram abdal vehhab gazi türbesi. Erenli(dudu zar) köyü mahalle içinde Abdulvehhab gazinin halefi tabiin seyide Battal Gazi makamı. Erenli (Dudu zar) Abdal vah ab gazi türbesinin yanında tabiin Bey Böğrek(bamsi) ile yedi adet sahabe, i kiram mevcuttur. Erenli (dudu zar) tek çiçek tepesinde ahlât şahı Burhan ettin veli. Seydi Yakup köyünde sahabe, i kiram Eyüp sultan soyundan Yakup bin Ensariyyi türbesi Seydi Yakup köyünde sahabe, i kiram Eyüp sultan soyundan Yakup bin Ensarriyyi türbesi Kavacık köyünde sahabe, i kiram Abdullah el seyyie, i Halil Hz. Türbesi. Çayır özü köyünde sahabe, i kiram seydi halim bin Hatip Hz. Türbesi Karşı geçit köyünde sahabe, i kiram; lardan Zeyd bin Harise ile zeyd bin sabit.Ayrıca 9 adet sahabe,i kiram Kavacık köyünde sahabe, i kiram Abdullah el seyyid, Halil Hz. Türbesi Çayır özü köyünde sahabe, i kiram seydi Halim bin Hatip Hz. Türbesi Şehit Osman tepesinde 5 adet sahabe yatıyor. Masat köyünde dede korkut türbesinin yanında kazan han veli ve maksut efe türbeleri Iğdır köyünde veli Hz. Yerlice köyünde sahabe, i kiram Üzeyir ile beş adet yatır. Polatlar köyünde yediler. Masat köyünde dede korkut türbesinin yanında kazan han veli ve maksut efe türbeleri. Iğdır köyünde veli Salih Hz. Balca köyünde Hz. Ali’nin oğlu Muhammet Hanefi Hz. Türbesi. Merkez Ulu cami önünde kırk çeşmeler yanında Şeyhuniyye Meşihat Sadi Şeri, a el kebir, i Hz. Türbesi (Mevlana Hz. Lerinin öğretmen arkadaşı. Merkez ulu cami önünde kırk çeşmeler yanında Şeyhuniye Meşihat Sadi, Rüş Şeri, a el. el kebir,i Hz. Türbesi (Mevlana Hz nin öğretmen arkadaşı. Aydın tepe aşağı kırzı köyünde M.Muhammed Ekmelüdün baberti (Bayburt Hz leri Türbesi. Aydın tepe alaca köyünde karaburga Hz. Türbesi. Bayburt merkez imaret tepesinde şey huniye meşihat Necmettin’i kilen, i ekber, i Hz. Türbesi. Bayburt Merkezi imaret tepesinde Müsennifati kiram Evliya Çelebi Ali. Bayburt merkezi imaret tepesinde veli Veysel gavs, i necip Hz. Leri türbesi. Bayburt merkezi imaret tepesinde Şair zihni türbesi vardır. Veli şaban mahallesinde Şaban veli Hz leri türbesi. Üç hisarlı sur altında(Bayburt kalesi) evladı nebevi danişmendi Efruddin Hükümdar Hz.leri türbesi. Üç hisarlı sur altında (Bayburt kalesi) Müsannifati kiram’Ali efe (yani lakabıyla algo) Hz ile mine hatun türbesi. Üç hisarlı sur altında(Bayburt kalesi) karaman oğlu pir Ahmet Hz. Türbesi. Uzun gazi mahallesinde müsennifati kiramdan evladı nebevi şehit Ali Hz türbesi. Tuzcu zade mahallesinde Ahmedi zen cani, i Hz türbesi. Tuzcu zade mahallesinde 2 Abdul Hamit hanın damadı Ali Efendi Hz. Türbesi. Tuzcu zade mahallesinde Galer mevkiinde Arap baba Hz. Türbesi. Şeyhhayran mahallesinde müsennifati kiram Hayran veli Hz. Türbesi.
Oruç beyli köyünde Veli İrşadı, i Hz.leri. Oruç beyli köyünde Veli Ağlar Hz. leri. Oruç beyli köyünde Veli Ahmet Hz.leri. Kale ardı mahallesinde seyit sadet, ı kiram Zevi ihtiram çağırtkan Hz türbesi. Kale ardı mahallesinde Veli Ahmet Efendi Hz. Türbesi. Kale ardı mahallesinde Veli Şaban Hz. türbesi. Kale ardı mah.sinde veli Mehmet Naim Efendi Hz türbesi. Gökçe dere beldesinde Akkoyunlu Fahrettin kutluğa beyi türbesi. Cayır yolu beldesinde ak koyunlu sancaktar beyi uzun hasan türbesi. Cayır yolu beldesinde şair hacı Hoca Efendi türbesi. Akşar beldesinde Oslu Osman Hz. Türbesi. Kop köyünde veli Ahmet Hz. leri türbesi. Zahit mahallesinde Zahidi Ceylanı Hz. Türbesi. Zahit mahallesinde sultan fahri Hz. Türbesi. Zahit mahallesinde Veli Hasan Efendi Hz. leri Türbesi. Ozonsu Köyünde Şair Celali Veli Türbesi Gümüş su Köyünde (Kitap-Siz) Veli Mustafa Hz. leri Türbesi. Aker Zade Ahmet Efendi ile Kum basar Zade Fahreddin Efendi. Ozan su Köyünde Şair Celali Veli Türbesi. Gümüş su Köyünde (Kitap-Siz) Veli Mustafa Hz. leri Türbesi. Aker Zade Ahmet Efendi ile Kum basar Zade Fahreddin Efendi. Saruhan Köyünde Hasan Hüseyin Dile balta. Saruhan Köyünde güllü hatun. Merkez Ulu Camii yanında Horasan-ı, Meşaik-i İzamdan Haydar Han (Hakan-i) Hz. leri türbesi. Dede korkut Hz. Türbesi. Şehit Osman türbesi. Bey böğrek bamsi beğrek türbesi. Bayburt ilimizde türbe çoktur. Ama önemini bilen yoktur onlar. Eskide kaldı. Şimdiyse tek temellim bu türbeleri ayakta tutmak, şimdiki gençler bu türbelerin anlamını bilmiyorlar. Buna çok üzülüyorum hepsinin bir anlamı var. Benim memleketimin görünüşü önce ALLAH, a hın ve sonra onların sayesinde, güzel ve temiz görünüyor. Bence bütün zatların değerini bilmek gerek onlar ALLAH, dostları onlar kadar olamayız. hepisinin bir hayat hikâyesi var. Mesela Ahmedi zen canin bildiğim kadarını sizlere ifade edeyim. Halk arasında “Kümbet” diye isimlendirilen bu yapı ilimiz Cumhuriyet İlkokulu karşısındadır. Yapının Ahilerden Ahmet-i Zen caniye ait olduğu bilinmektedir. Ahmet-i Zen cani İlhanlı hükümdarı Olcayto Hüdâbende Han zamanında, Emir Mahmut tarafından yaptırılan Mahmudiye ve Celaled din Hoca Yakut tarafından yaptırılan Yakutiye Medresesinde çalışmış, ilim ve kültür hareketlerinde şöhret bulmuş bir şahıstır. Yapının H.1200 tarihli onarım kitabesi vardır. Sekiz kenarlı bir poligon durumunda olan kümbetin içinde kare şeklinde bir mezar odası mevcut olup, çatısı piramit şeklinde yapılmıştır. Türbenin 1315-1325 yılları arasında yapıldığı sanılmaktadır. Mesela bey böğrek in hayatını kısaca şöyle anlatıyım. Bayburt’un 2 km. doğusunda bulunan Erenli köyünün batısında, şehirden bakıldığında görülen bir tepe üzerindeki yapı Dede Korkut Hikâyelerinde geçen en önemli kişilerden biri olan Bey Böğrek’e aittir. Halk arasında ziyaret olarak da bilinen bu mezar ve sonradan ilave edilen dikdörtgen şeklinde bir taş binadan oluşmaktadır. İnsanlara birçok nasihatte bulunmuştur. Birde dede korkut un hayatı kısaca şöyle, anlatayım bildiğim kadarıyla. İfade edeyim. İlimizin güney doğusunda merkeze bağlı 39 km. mesafedeki Masat köyünün hemen çıkışında yapılış şekli ve mimari tarzı ile çok eskilere uzanan ve halk arasında Ali Baba diye geçen türbe Ali Baba (Büyük Baba) anlamında kullanılan ve bütün Türk dünyasını yakından ilgilendiren, Dede Korkut’a ait olduğu söylenen türbedir. Türbenin üzerinde eski Türkçe 718 rakamı görülmektedir. Yapılış şekli ve kullanılan malzeme bakımından adı geçen kişiye aittir. Olabilecek karakterdedir. Anıt türbe Orhan Şair Gök yay’ın 1986 basımı Dede Korkut Hikâyeleri Kitabında resimli olarak yer almaktadır. Sünürlü kutlu beyin hayatı kısaca şöyle yazmak istiyorum. Ak koyunlu devletinin kurucularından Turalı Beyoğlu Kutlu Bey’e ait olan bu türbe kendisi tarafından yaptırılan caminin 30 M. doğusunda bulunmaktadır. Türbede kendisinin ve ailesinin mezarları bulunmaktadır. Türbenin özellikle Şah Tahmasp’ın bu bölgeye yaptığı tahribatlar nedeni ile bir bölümü yıkılması kitabelerin tahrip oluşu sebebi ile yapılış tarihi hakkında bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kutlu Bey’in 1389 yılında öldüğü bilindiğine göre türbenin bu yılda yapıldığı sanılmaktadır. Yine bu türbede bulunan bir başka kitabe 1659/1660 M. (H. 1070) yılında onarım gördüğü sanılmaktadır. Çok fazla bilgim yok bu kadarını biliyorum. Ayrıca ben memleketimin bazı sırlarını cözmek isterim niye diye sorarsanız. Çünkü Bayburt ta yaşayan gençlerimiz pek merak etmezler acaba Bayburt nasıl bir memleket tir tir. Bende kısaca yazmak istiyorum gelki Bayburtlu yazarlarımız araştırmışlar çok da memnun kaldım. En güzelini yapmışlar yazarlarımızın elleri der görmesin kalemleri daim olsun diyorum. Her beldenin bilinmeyenlerinin ve sırlarının olduğunu büyüklerimizden duymuş veya dinlemişizdir. Bayburt Tarih ve Kültür Şehri olmasının yanı sıra tarihe mal olan, manevi değer sahibi kişilerinde yaşadığı bir belde olduğunu unutmamak gerekir. Birçoğunun ismi ve tarihi bilgileri günümüzde bilinse de, ziyaret şeklinde olup ta ismi hala bilinmeyen geçmişe ait mezar ve türbelerin olduğunu kabul etmek gerekir. Ben bunlardan birisini şöyle yazıyım, mesala zatlarımızın bir tanesi hayattayken ne yaparmış. Çocuklarımızın huysuz olanların huyunu kesermiş nasıl diyecekseniz şöyle. Boynuna kem takar huysuz olanların huyunu kesermiş onun duası da varmış. Boşuna kem takmazmış ama söylentilere göre gerçekten işe yararmış. Şimdiyse böyle bir şey artık yok onlar geride kaldı. Şu anda bu yatır. Tuzcu zade mahallesi imaret tepesi civarında bulunan ve eskiden günümüze kadar gelen ve “Huy kesen” ismiyle bilinen ziyaret yerinin içerisinde birkaç tane mezar bulunuyor. Mahalleli eskiden yaramaz ve huysuz olan çocuklarının boynuna “kem” takar ve Cuma günleri sela ezanlarından önce üç kez türbenin etrafında dolandırırlarmış. Söylentilere görede çocukların huysuzlukları düzelirmiş. Tabii ki birçok zatımızın kendine has güzellikleri varmış. Bunları anlatmakla olmuyor. Yaşayıp göreceksin ki onların değerini bilesin. Ayrıca Bayburt ta ki bu güzellikleri korumak gerek onlara saygı duymamız lazım. Benim belediye başkanımızdan sayın hacı Ali Polat hocamızdan bu türbelere iyi ve güzel bir şekilde korumalarını istiyorum. Bunlara zara gelmesini istemeyiz. Bizlerden sonra çocuklarımızın da bunları bilmesi gerek. Bir deyimle kapatmak istiyorum. Hani ne derler sen değer bilmessen bırak karşında ki değerini bilsin. Bizlerse gelecek nesilere bırakalım ki bizim türbelerimizin onlar için ne kadar değerli olduğunu anlasınlar. Bu bilgileri bana veren abimize çok teşekkür ederim.
Zehra Okur

Devamını Oku
Zehra Okur

BESTE
Sevgi Gönül İşi Akarsa Kalbe
Tebessüm Gözlerde Görür Kendini
Sözcükler Dudakta Düğümlense de
Bkışlar Gösterir Hemen Kendini
Hasret Sızı Gibi İşler İçine

Devamını Oku
Zehra Okur

ÇANAKKALE SAVAŞI derinduygular28@hotmail.com
Osmanlı Devleti,1914’te ittihat ve terakki partisi ve Enver Talat-Cemal üçlüsü tarafından affedilmez bir hata eseri olarak.1.Dünya Harbine sokuldu. İtilaf devletleri ile 4 ayrı cephede ayrı ayrı çarpışmak zorunda kaldı.
Çanakkale Savaşı dünya tarihinin en kanlı ve Türkiye tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. İngiltere ve Fransa ‘nın Akdeniz donanmaları,18 Mart 1915 sabahı Çanakkale boğazı ‘nı cebren geçerek İstanbul’a erişmek için de3niz hareketine başladı.
107 Parça savaş gemisi ile Müttefik donanması o zamana kadar dünya tarihinin gördüğü en yoğun denizden bombardıman açarak, Boğaz’da ilerlemeye başladı. Çanakkale kumandanı Cevad (Çobanlı) Paşa 15 topla karşılık verdi.
Denizden geçemeyen düşman kuvvetleri,25 Nisan günü Geli bolu yarım adasına asker çıkartarak meşhur Çanakkale savaşı başladı. Düşman kuvvetleri 1916 kışında bozguna uğrayarak Çekilip gitti.
Birinci Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştiren Çanakkale Savaşında İngilizler 205 00,Fransızlar 47 000 kayıp verdi. Bize de 25 000 şehide mal olmuştur. Bütün şehitlerimiz, rahmet ve minnetle anıyor, onlar için dua etmemiz gerekiyor.

Devamını Oku
Zehra Okur

DEDE KORKUT ŞÖLENLERİ 2012
Bu yıl yine dede korkut şölenlerinde güzel gösterilerle yaşadık. Bayburt Valisi Sayın Hasan İPEK Belediye Başkanımız Sayın H.Ali POLAT ve diğer yönetim görevlileri bu yıl ki şölende büyük bir destek vardı.
Dış ülkelerden gelen misafirlerimiz de vardı. Bu yıl ki 18’ci düzenlenen dede korkut uluslar arası kültür ve sanat şölenleri ve etkinlikleri çerçevesinde yapıldı. Temmuz ayında yapılan şenlikler ve sanatçılarında bulunduğu konserler vardı.
11 Temmuz da,10 da açılış vardı.11 de masat köyünde bulunan dede korkut türbesini ziyaret ettiler.13.35 Baykent şelalesinin temel atma töreni vardı. Bağcılar belediyesinin başkanı Lokman ÇAĞRICI açılış da idi.15.00 Açılış töreni vardı. Hükümet meydanında gösteriler oldu.
Atatürk’ün anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu Açılış konuşmaları oldu. Açılış konuşmalarında Sayın Bayburt valisi Hasan İPEK ve Belediye Başkanımız H.Ali POLAT Bayburt Millet Vekili Bünyemin ÖZBEK bağcılar Belediye Başkanı Lokman ÇAĞRICI konuşma yaptılar. İkramiye balonları uçuruldu. Akşam saat 20.00 sanatçılarımız, Sevcan ORHAN, Murat YILDIZ, Havai fişekleri ve halk oyunları oynandı.
12 Temmuz da 10.00 çımağıl mağarası gezildi.10.00 Halk oyunları ekiplerinin tüm ilçe ve beldelerde gösteriler yaptılar. 12 Temmuzda da baya bir etkinlikler oldu. o gün Bayburtlu sanatçılarımız da çıktılar sahneye,

Devamını Oku
Zehra Okur

ARKADAŞLIK
Arkadaşlık ve dostlukların güçlü olduğu yerde sadakat vardır, güçlü sevgi bağı vardır. ve de saygınlık vardır. Çocukluğumuzdan başlayıp bugünlere gelen arkadaşlarımızla 60-65 yıl bu bağı koparmayarak, çıkar hesapları dışında sadece arkadaşlık duygularıyla bu sadakat duygusunu yaşatan dostlarıma minnet duygularıma minnet duygularımı ifade etmek isterim.
‘’Nankör insan her şeyin fiyatını bilen, fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyendir.’’İşte bu ifade eden hareketle, beraber büyüdüğümüz gençliğimizi okul arkadaşlığı ile perçinleyip uzun zannedilen ancak çabucak geçen bu hayat çizgisinde beraber yürüdüğümüz canım arkadaşlarımın her şeyin değerini bilen vasıflara sahip olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim.
Sevinçte ve tasada beraber olabilmek, üzüntülerimizi paylaşıp sevinçlerimizi birlikte yaşamak duysunun hepsinde görmüş bu nedenle de hepsine gönül bağı ile bağlanmışımdır. Ortaokul ve lise çağlarını atlatıp, ünüversite yıllarını çeşitli fakültelerde okumamıza rağmen birlikte götürdüğümüz, hayata atıldıktan sonra da hiç kopmadığımız bu arkadaşlık bağını bu günlere getirmek hem de güçlenerek yürütebilmek her faniye nasip olmayacak bir olgudur.
‘’Önemli olan hayatta çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır.’’ Hayatta maddi olarak çok şeye sahip olanlar eğer manevi yapılarını bu varlığın esiri olarak yok ediliyorsa o insan yaşamıyor demektir. Gösterişin, görkemin insanların nasıl küçülttüğünü, düşünmeyecek hale gelenlerin kulaklarını kabartıp ortamı iyi değerlendirmeleri gerekir.
Mal vardır, mevki vardır, şöhret vardır bunlar bir gün gider o zaman yalnız başına kalmanın, itilmenin, çaresizlik, girdabında kıvranmanın ne demek olduğunu anlar ama kendinle baş başa kalırsın. Bu nedenle bizi yaratan yüce ALLAHI’ın lokman süresinde en güzel şekilde ifadesini bulan muhteşem kelamına bir göz atalım.

Devamını Oku