Sultan Abdülhamid Han'in Ruhâniyetinden ...

Rıza Tevfik Bölükbaşı
15

ŞİİR


30

TAKİPÇİ

Sultan Abdülhamid Han'in Ruhâniyetinden Istimdat

Nerdesin şevketlim, Sultan Hamid Han?
Feryâdım varır mı bârigâhına?
Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,
Şu nankör............ bak günâhına.

Târihler ismini andığı zaman,
Sana hak verecek, ey koca Sultan;
Bizdik utanmadan iftira atan,
Asrın en siyâsî Padişâhına.

'Pâdişah hem zâlim, hem deli' dedik,
İhtilâle kıyam etmeli dedik;
Şeytan ne dediyse, biz 'beli' dedik;
Çalıştık fitnenin intibahına.

Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz,
Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.
Sade deli değil, edepsizmişiz.
Tükürdük atalar kıblegâhına.

Sonra cinsi bozuk, ahlâkı fena,
Bir sürü türedi, girdi meydana.
Nerden çıktı bunca veled-i zinâ?
Yuh olsun bunların ham ervâhına!

Bunlar halkı didik didik ettiler,
Katliâma kadar sürüp gittiler.
Saçak öpmeyenler, secde ettiler.
.................. pis külâhına.

Haddi yok, açlıkla derde girenin,
Sehpâ-yı kazâya boyun verenin.
Lânetle anılan cebâbirenin
Bu, rahmet okuttu en küstâhına.

Çok kişiye şimdi vatan mezardır,
Herkesin belâdan nasîbi vardır,
Selâmetle eren pek bahtiyardır,
Harab büldânın şen sabahına.

Milliyet dâvâsı fıska büründü,
Ridâ-yı diyânet yerde süründü,
Türkün ruhu zorla âsi göründü,
Hem Peygamberine, hem Allâh'ına.

Lâkin sen sultânım gavs-ı ekbersin
Âhiretten bile himmet eylersin,
Çok çekti şu millet murada ersin
Şefâat kıl şâhım mededhâhına.

Rıza Tevfik Bölükbaşı
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş

  Şimdilerde ders alınması gereken bir eser

 • Mustafa Sağlam
  Mustafa Sağlam

  Burada çok sansür var şiirin aslu 12 kıtadır ve noktalarda doldurulmalıdır

 • Murat Bayrak
  Murat Bayrak

  Eweet..

 • İlhan Yüksel
  İlhan Yüksel

  ÇOK GEÇ:sıradan adamların dahileri anlaması maalesef iş işten geçtikten sonra oluyor

 • Önder Eryılmaz
  Önder Eryılmaz

  En azından Üstad 2.Abdulhamidi öldükten sonra anlayabilmiş.Bugün hala daha anlayamayanlar var...Mükemmel bir şiir

 • Abdullah Yüksel
  Abdullah Yüksel

  Abdülhamid: Kudüs’ü 150 milyona Yahudiler’e neden satmadım? Aziz ÜSTEL austel@stargazete.com AZİZNAME
  İttihatçılar Abdülhamid’i tahttan indirip Selanik’e gönderdikten sonra, Hakan, Suriye’deki Şeyhi Mahmud Ebu Şamat’a bir mektup yolluyor:

  Şeyhin torunu, Ammar Ebu Şamat ilk kez mektubun içeriğini açıkladı.

  Mektupta, Abdülhamid, selam, sevgi ve muhabbetlerden sonra şöyle diyor:

  “Ben halifeliği kendi isteğimle terk etmedim. Ancak ve ancak, ‘Jön Türk’ adıyla bilinen, İttihat Cemiyeti’nin önde gelenleri beni öylesi bir kıskaca aldı, öyle baskılar uyguladı ki sonunda halifeliği terk etmek zorunda kaldım.

  Bu İttihatçılar, Filistin’de Yahudiler için bir vatan kurulmasını kabul etmem konusunda ısrar ve baskılarını sürdürdüler.
  “Onca israr ve tehdite rağmen, ben bu teklifi kesinlikle kabul etmedim! Sonunda tam tamına 150 milyon altın İngiliz lirası vereceklerini söylediler. Bu teklifi hiç düşünmeden, elimin tersiyle geri çevirdim. Ve dedim ki: “Değil yüz elli milyon, dünyanın bütün altınlarını verseniz, bu teklifinizi kabul etmem! Ben otuz yıldan çok Millet-i İslamiye’ye ve Ümmet’i Mu

  hammediye’ye hizmet ettim. Bütün Müslümanların, ve ecdadımın adına kara çaldırtmam. Ben bunları söyledikten sonra Hal’ime kesin karar verdiler. Selanik’e sürgün gönderileceğimi söylediler, kabul ettim.”
  Aile mektubu bir yüz yıldan bu yana özenle saklıyor. Çok büyük paralar önerilmiş mektubu satın almak için. Sonunda, aile büyüğü Dr. Faruk Ebu Şamat, bu mektubu Devlet Başkanı Beşşar Esad’a göndermiş. Korusun ve mektup güvencede olsun diye.

  Hala Kızıl Sultan diyeniniz var mı Abdülhamid’e? Varsa sözün bittiği yere geldik demektir!  Önce ekmek karneleri

  Buyrun size tarihten bir yaprak.

  “Günlük ekmek istihkakı yedi yaşından büyükler için 15 gramdır, yedi yaşından küçükler içinse 187,5 gramdır.” Bu 1940’lı yılların karanlık günlerinden uçup gelen bir ilan.

  O yıllarda fırınların kapısında bu ilanlar çok sık görülürmüş. Elinde ekmek karnesi olmayana da ekmek verilmezmiş! Girmesek de, ölmesek de II. Dünya Savaşı’nın yarattığı yokluk, yoksulluk sonunda ekmeği de vurmuş, karneye rağmen önce ekmekler küçülmüştü. Ve Oktay Akbal’ın dediği gibi, ekmekler bozulmuştu.

  Efendim, dönemin Milli Şefi İsmet İnönü’nün karşısına, bir tören sırasında bir çocuk çıkıverdi. “Paşam bizi ekmeksiz ve aç bıraktın!” diye bağırdı. İsmet Paşa düşündü, sonra da: “Ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım!” dedi. Savaşa katılmadığımızı hatırlatmıştı.

  Aslında dönemin tarihini yakından inceleyenler, savaş yıllarında, hükümetin Almanya ve İngiltere arasında ne tür gel-gitler yaşadığını, Almancıların nasıl da zaman zaman ağır bastığını, Stalingrad’da Alman orduları bozguna uğrayınca Sovyet yanlılarının devreye nasıl girdiğini bilirler. Savaşın son günlerinde de Türkiye, Almanya’ya savaş ilan etmiştir zaten.

  Bırakalım savaşı, gelelim çalgılı şarkılı bir Beyoğlu gecesinden arta kalana:

  Meşk ve felek çalmak isteyenler, Beyoğlu’ndaki bir pavyondan içeri daldılar. Gönüllerince eğlenecek, şarkı söyleyecek, yiyip içeceklerdir. Akşam sefası tamamdır ama bir eksikle. Çünkü mezelerin ihya olduğu masaya, ekmek isteyenlere garson, sahnenin arkasındaki ilanı gösterir:

  “Ekmek Karneyle Verilir!”

  Ve eğlence kursakta kalır. Yıl 1942’dir

  (Nebil Özgentürk’e sevgiler)

 • Abdullah Yüksel
  Abdullah Yüksel

  Tüm hayal kırıklıklarını şiirleriyle dile getiren Rıza Tevfik, bir hayal kırıklığına da Meşrutiyet ilan olunduktan sonra kendilerine destek vermesini bekledikleri İngilizlerden yaşar. Abdülhamid’e rağmen Meşrutiyet’i getirmelerine karşın, bekledikleri desteği yabancı ülkelerden göremeyen Jön Türkler’in ne kadar hayal âleminde yaşadığını Rıza Tevfik’in İngiltere’nin Türkiye büyükelçisiyle arasında geçen şu konuşma açıkça ortaya koyar:
  “İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Lord Nicholson:
  ‘Dostum Rıza Tevfik Bey… Biz Jön Türkleri teşvik ettik. Onlardan büyük neticeler bekliyorduk, ihtilâl olacak; istibdad ile beraber Sultan da bahusus temsil ettiği hilafet müessesesi de alaşağı edilecekti. Fakat aldandık. Beklediğimiz neticeyi alamadık. Zira ihtilâl yaptınız, gerçi Kanun-u Esâsı geldi, fakat Sultan da ve hele hilafet müessesesi de yerinde baki…’
  Rıza Tevfik:
  ‘İngiltere devlet-i fahimesini, hilafet müessesesi bu derece şiddetle neden alâkadar ediyor?’
  Nicholson:
  ‘Ha… Dostum Rıza Tevfik Bey… Biz Mısır’da, bilhassa Hindistan’da, İslâm kitlelerini idaremiz altına alabilmek için milyonlarca altın harcadık, muvaffak olamadık. Halbuki Sultan? Yılda bir defa bir ’selâm-ı şahane’, bir de ‘Hafız Osman hattı Kur’an-ı Kerim’ gönderiyor, bütün İslâm ümmetini, hudutsuz bir hürmet duygusu içinde, emrinde tutuyor. İşte biz ihtilâlden ve siz Jön Türkler’den ihtilâl sonunda sultanların da, hilafetin de, yani bir selâm-ı şahane ve bir Hafız Osman Kur’an’ıyla kitleleri avucunda tutan kuvvetin de devrilmesini bekledik, aldandık, işte bu sebeple bir soğuk adem-i kabul gördünüz…”[7]
  Rıza Tevfik, işte o zaman Meşrutiyet’i getirmekle kimlere nasıl bir hizmette bulunduklarının farkına varır ve Meşrutiyet’i getirmekte aceleci davranmayan Abdülhamid’in ne kadar haklı olduğunu anlar.

 • Ahmet Türker
  Ahmet Türker

  rıza teyfik iyi bir ittehat cidir 31 mart ayaklanmasını saglayan en uç kışillerden biridir kendisini destekleyen ingilizler daha sonra rızaya sırtını dönmüşlerdir.serv antlaşmasına imza atan kişilerden biridir.bu şiiri n.f. kısakurek buyuk dogu dergisinde yayınladıgı zaman bu yuzden davalık olmuştur.rıza teyfik yurt dışında uzun sure surgunde kalmıştır ülkesine döndügünde pişmanlıgını dile getirib bu şiiri kaleme almıştır.her ne kadar vatan haini ilan edilse de benim gözümde edebi degeri yuksek bır edebiyatcıdır.rıza teyfigin hayatını ilgilenen okumalarını tavsiye ederim çok renklı bır hayata sahibtır.kaynak olarak ahmet kabaklının türk edebiyatı tarihini göstere bilirim.saygı ve selamlarımla.

 • Kemal Tahir Karamürsel
  Kemal Tahir Karamürsel

  Sevgili KARATAY:
  Rıza Tevfik, burada şair olarak bulunuyor; yargılanması gereken devr-i sabık olarak değil! Kaldı ki, zaten 150'likler listesine girerek cezasını vatandan ayrı kalmak suretiyle ödemiş, defalarca da nedamet getirmiştir. Servet-i Fünun'cularla çağdaş ve dost olmasına rağmen kendine Yunus'u, Karacaoğlan'ı almasını neden görmezden geliyorsunuz? Bugün 'doğru' diye yaptığımız pek çok işten dolayı, yıllar sonra torunlarımızın bizi yargılamayacağını nasıl garanti edebiliriz ki?
  Her şeye rağmen, Feylesof Rıza'nın Türk Edebiyatına ve şiirine katkılarını minnetle ve kendisini rehmetle anmak gerekir. Bu erdemi de sizden bekliyorum.
  Sevgiler.

 • Mustafa Engin Karatay
  Mustafa Engin Karatay

  Ulu Hâkân'in vefâtindan sonra ardindan ah-u vâh ile sizlayan sair; sagliginda kiymetini bilmemek bir yana nankörlük de yapiyordunuz Cennetmekân Sultân'a... Simdi ise YIL 2003... Ve yine bir siyâsî dehâ devlet büyügümüze, bu devlete canla basla hizmet etmis, dâvâsi ugrunda çekmedigi mesakkat kalmamis ve her Asir'da bir tane çikacak nitelikte ender bir sahsiyyete de aynisini yapiyor zamânin insanlari... Korkarim senin pismanligin gibi bu mübâregin ölümünden sonra anlayacaklar kiymetini... Ki o zamanda is isten geçmis olacak...

TÜM YORUMLAR (10)