RÜYA ŞİİRLERİ

RÜYA ŞİİRLERİ

Fatih Mert Bakkaloğlu

Aklımızda eğer hiç bir sevgi kırıntısı kalmadığını düşünüp başımızı yastığa koyuyorsak,ve gece mışıl mışıl uyuduğumuzu sanarken,aklımızın bir köşesinde kalan o sevgili,rüyamızda bizi karşılıyorsa, çok şanslıyız demektir,gerçeklerde bulamadığımız o sevgili, gecenin karanlığında gelip sarılmıştır boynumuza,her şeyin bu kadar güzel gittiğini sanarken,sabaha karşı her şeyin bir rüya olduğunu anlayıverirsin,bu rüya bitmesin diye uyudu numarası yapmak istersin,ama çok geçtir artık,hani en kötü rüyada ölüyor yada işkence ediliyorsundur ve hemen kalkmak isteyip, uyanınca Dünya varmış dersin ya, bu rüyada bambaşkadır işte,
rüya varmış dediğin... ..
..

Devamını Oku
Fevzi Tuna Ocakoğlu

Bir rüyaydın bir gece ansızın gördüğüm
Bir rüya sözlerim gibi kördüğüm

Bir rüyaydın hiç yaşanmamış
Bir rüya adı henüz konmamış

Bir rüyaydın görülmeye değer
..

Devamını Oku
Hasan Sancak

Çalıntı ‘Rüya’ Senaryo Davası Yargıtay’a Gidecek!


ÇALINTI ‘RÜYA’ SENARYO DAVASI YARGITAY’A GİDECEK!

BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI SÖZ HAKKI İSTİYORUM!

..

Devamını Oku
Hasan Sancak

Reklam Yazarı Şair Hasan Sancak:
Bilirkişileri Şikayetçiler Derneği Kurulacak! ..

Alaçamlı Halk Şairi,Reklam Yazarı, Eğitimci, Gazeteci Hasan Sancak,(56) skandal rapor yazmayı alışkanlık haline getiren sözde bilirkişilere karşı mücadele vermek,onların yaptıkları taraflı raporları kamuoyuna duyurmak için BİLİRKİŞİLERİ ŞİKAYETÇİLER DERNEĞİ kurulacağını söyledi.

Konu ile ilgili görüşlerini dile getiren Sancak: ’Dünyadaki ilk ve tek BİLİRKİŞİLERİ ŞİKAYETÇİLER DERNEĞİ Türkiye’de kurulacaktır.Bu dernekte görev alacak yöneticiler, her alanda uzman kişilerden seçileceklerdir. Dernek üyeleri siyasi parti ayırımı yapmayacaklardır. Bilirkişi etik kurallarının gerçekleşmesi için her türlü alanlarda forumlar,konferanslar,sempozyumlar… Yapacaklardır. Bilirkişi kanununun yeniden düzenlenmesi,yazılması için kurulacak dernek,büyük sorumluluklar yürütecektir.Vatandaşların haklı davalarına destek vererek,hak kayıplarının önüne geçeceklerdir. Bu haberimi okuyan,güç birliği yapmanın gerekliliğine inanan herkese çağrıda bulunuyorum. Haksızlığa uğradığınızı söylüyorsanız,kurulacak olan derneğe üye olunuz.Sessiz kaldığımız sürece ezilmeye mahkum oluruz. Sözde bilirkişiler tarafından mağdur edilen binlerce vatandaşımız bulunmaktadır. Kurulacak bu dernek sayesinde seslerini kamuoyuna duyurma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ne yazık ki Türkiye’de bilirkişi adı altında görev yapanların bir kısmı haklıdan değil,güçlüden yana rapor hazırlamaktadırlar. En önemli davalar, üç kişinin yazdığı raporla sonuca bağlanması,hak kayıplarına sebep olmaktadır.Ülkemizde bilirkişi meselesi kangrene dönüşmüştür. Düzmece rapor hazırlayan sözde bilirkişiler,vatandaşların üzerine karabasan gibi çökmekte,acıların en kötüsünü yaşatmaktadırlar. Buna bir an önce kesin bir çözüm bulunmalıdır.Herkes bilirkişi olmamalıdır.Bilirkişi görevine seçilecek kişilerde birinci planda mesleki karıyer,yeterlilik, hür, bağımsız,erdemli ve onurlu olmak aranmalıdır.Bilirkişi yasası, yeniden düzenlenmelidir. Taraflı rapor yazan bilirkişiler, maddi ve manevi en ağır para ve hapis cezasına çarptırılalarak, bilirkişilik mesleği sona erdirilmelidir. Bilirkişiler, sorulan sorulara cevap vermelidirler. En uzman kişilerden oluşmalı ve seçimle iş başına gelmeleri gerekir.Noter gibi özelliğe kavuşmalıdır. Her şeyden önce her alanda yetişecek bilirkişilerin bir okulu olmalıdır.Yanlış ve taraflı karar verdiklerinde hayatları karartılmalıdır. Bunların da hesap vereceği bir üst kurul bulunmalıdır.Bilirkişiler, kimsenin tesirinde kalmadan görev yapmalıdırlar. Parave Dolar ile susturulmamalıdırlar. (İzmir Yeminli Adli Bilirkişiler Derneği Onursal Başkanı İzzet Şahin,sözde bilirkişilerin kimler olduğunu anlatmıştır.Yaptığı açıklamalarda şöyle demektedir. Sayın yargıcım, sayın savcım bana bir emrin var mı diyenler, davaların taraflarını mağdur edenler vardır. Bilirkişilerin etiğe aykırı çalıştıklarını, bugün gelinen noktada, bazı Afrika ülkelerinin bile gerisindedir. Bilirkişiliğin etiğini düzenleyen hukuki mevzuat da yoktor. Bazılarının, avukatların ‘taşeronları’ gibi davranarak, davanın taraflarını mağdur edebilecek, hak kayıplarına sebep olabilecek şekilde hareket etmektedirler.Her yıl bine yakın yeminli adli bilirkişinin yemin ederek hizmete talip olmasına rağmen, yıl içinde hiç dosya verilmediğine ya da yılda birkaç dosya verildiğine tanık olunmaktadır.Bazılarına ise, yüzlerce dosya verildiğinin bilindiğini, bu uygulamanın çok üzücü olduğunu dile getirdi. Bilirkişilik işinin ‘ırgat pazarında’ iş bekleyen ‘amelilik’ olmadığını sık sık vurguladık. Onurlu bir bilirkişi adliye koridorlarında oturarak kendisinin çağırılmasını değil, iş yerindeyken çağırılmasını bekler) söylemiştir.Benim davamda görevlendirilen kişileri bilirkişi olarak görmüyorum.Yazdıkları dokuz sayfalık raporda sadece bir soruma cevap veremeyenlerin gerçek anlamda bilirkişi olmaları mümkün değildir. ’TARAFLARA AİT SENARYOLAR, MUKAYESE EDİLECEK OLURSA’ yazmaktadırlar.İki rüya senaryosunu karşılıklı olarak mukayese yaptıklarını rapor etmektedirler. Bilirkişiler, benim aleyhime karar verirlerken, karşılıklı olarak, Noter Onaylı ‘Rüya’nın ilk baştan yazılı metnini cümle cümle, Coca Cola Rüya Reklam Filminin görüntüsünü mü seyrederek, yoksa renkli resim karelerine bakarak mı aleyhime karar vermişlerdir? Bilirkişiler, bu sorunun cevabını verebilirler mi? Veremezler! Çünkü bilirkişiler, Coca Cola avukatları mahkemeye filmin görüntüsü ile ilgili olarak dolu diye boş CD verince, Coca Cola Rüya Reklam Filminin görüntüsünü seyretmemişlerdir.O zaman benim aleyhime karar vermek, ‘ASLA VE ASLA’ mümkün değildir. Filmin görüntüsünü seyretmeyen sözde bilirkişiler,Coca Cola Rüya Reklam Filminin renkli resim kareleri ile Noter Onaylı ‘Rüya’ yazılı metninin karşılaştırmasını yapmışlar mıdır? Bunu da yapmamışlardır. Üstelik hiçbir bilirkişinin yapmayacağı bir karara imza atmışlardır. Coca Cola Rüya Reklam Filminin renkli resim karelerinin, Coca Cola avukatlarının noktasına virgülüne kadar mükayesesi olduğunu teyit etmişlerdir. Filmin görüntüsü boş çıkmışsa,renkli resim kareleri de avukatlara ait bir mukayese ise,bilirkişiler, Noter Onaylı ‘Rüya’nın yazılı metnini ne ile karşılaştırarak, benim aleyhime karar vermişlerdir? Ortada üçüncü olarak ne bir filmin görüntüsü ne de renkli resim kareleri vardır! Bilirkişiler, iki rüya senaryosunun mukayesesini tapmadıkları halde, yapmışlar gibi rapor hazırlamışlardır.İki rüya senaryosunu karşılıklı olarak çakma,düzmece,sözde yapılan bir mukayesesi vardır. Bilirkişiler, renkli resim karelerinde anlatılanların kendilerinin değil,Coca Cola avukatlarının mukayesesi olduğunu onaylamışlardır. ‘BENİM ALEYHİME KARAR VEREN BİLİRKİŞİLER, TEYİT ETTİKLERİ COCA COLA AVUKATLARINA AİT OLAN RENKLİ RESİM KARELERİNE GÖRE ALEYHİME KARAR VERMİŞLERDİR.YAZDIK DEDİKLERİ BİLİRKİŞİ RAPORU,KABUL ETTİKLERİ COCA COLA AVUKATLARININ MUKAYESESİNE GÖRE YAPILMIŞTIR.ÇÜNKÜ ORTADA COCA COLA RÜYA REKLAM FİLMİ’NİN RENKLİ RESİMLİ KARELERİNDEN BAŞKA BİR MATERYAL YOKTUR.O ZAMAN BU RAPOR BİLİRKİŞİLERE DEĞİL, COCA COLA AVUKATLARINA AİT OLMUŞ OLUR.’Bilirkişiler,yazdık dedikleri bu skandallarla dolu raporu, Coca Cola avukatları ile birlikte hazırlamışlardır. Yazdıklarını iddia ettikleri rapor,Coca Cola’yı aklamak üzerine kurulmuştur.Yazdık diyerek iddia ettikleri rapor, şimdiye kadar dünyada sözde bilirkişiler tarafından yazılan skandallarla dolu kapkara bir rapordur.Bu dava nereye kadar gidecekse,oraya kadar gidecektir. Bu şekilde skandal rapor hazırlamayı alışkanlık haline getiren sözde bilirkişilerin yazdıklarını, kimler olduklarını kamuoyuna duyurmak için derneğimiz kurulacaktır.Haber yapmaktan korkan ulusal basın, emekli bir öğretmenin verdiği onurlu mücadelesini reklam alamam diye yapmasa da onurlu gazetecilerin ve habercilerin olduğuna inanıyorum.Bu haberime köşelerinde ve sayfalarında yer vermelerini rica ediyorum.Bu konuda benim de söyleyecek sözüm var diyen herkesin görüş bildirmesini istiyorum. Kurulacak olan bu dernekte bana verilen her görevi seve seve yaparım’dedi.

..

Devamını Oku
Hasan Sancak

BİLİRKİŞİ, ‘İşini Bilirkişi’ Olmamalı! .. REKLÂM YAZARI ŞAİR Hasan SancakBİLİRKİŞİLİK ONURUNU ÇİĞNETMEYİN! ..

PARA VE REKLÂM İLE-TÜRK BASINI SUSARSA
..

Devamını Oku
Hasan Sancak

Çalıntı Rüya Senaryo Davası 1 Temmuzda Samsunda Yapılacak! ..

HABERİMİ ALACAM HABER MERKEZİ'NDEN OKUYABİLİRSİNİZ! ...

www.alacamhabermerkezi.blogcu.com

TIKLANMIYORSA GOOGLE'YE KOYUNUZ! ..
..

Devamını Oku
Duygu Hacıosmanoğlu

Hayat, kötü bir rüya
Aşk, rüya içinde rüya.
Uyansak mı, uyanmasak mı?
..

Devamını Oku
Rafet Maden

Bir rüya gördüm dün akşam,
Bir işe girmişim ve huzurluyum.
Bir rüya gördüm dün akşam,
Evdeki stresi unutmuşum.

Bir rüya gördüm dün akşam,
Rüya bu işte! ..Bir melek görüyorum,
..

Devamını Oku
Hasan Sancak

Samsunlu Halk Şairi, Reklam Yazarı, Eğitimci, Gazeteci Hasan Sancak’a ait:

ALAÇAM HABER TV AÇILDI. DUYDUNUZ MU?LÜTFEN ALAÇAM HABER TV'Yİ ÜYE SAYFALARINIZDA PAYLAŞINIZ.
..

Devamını Oku
Mikdat Bal

Uyurgezer rüya gördü
Çıktı yol üstünde durdu
Tamah etti hayal kurdu
Sosyal Devlet rüya imiş

Mazotçu’da kuyu dipsiz
Meydan doldu ipli ipsiz
..

Devamını Oku
Hasan Sancak

Reklam Yazarı Şair Hasan Sancakın Hukuk Mücadelesi 8. Yılında! ..

REKLAM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK’IN HUKUK MÜCADELESİ 8. YILINDA! ..


YARGITAY SKANDALINI KAMUOYUNA DUYURMAMA DESTEK OLUR MUSUNUZ?

..

Devamını Oku
Hasan Sancak

ŞAİR HASAN SANCAK’IN HUKUK MÜCADELESİ, 8. YILINA GİRDİ! ..YENİ ADALET BAKANIMIZ BEKİR BOZDAĞ, YARGITAY 11. (ON BİRİNCİ) HUKUK DAİRESİ BAŞKAN VE ÜYELERİNİN ONADIĞI SKANDAL BİLİRKİŞİ RAPORUNA EL KOYMALIDIR.

Lütfen incelemek isteyenler, bilirkişi raporunun dosya ve numaraları ile karşılaştırsınlar. Yazdıklarımın doğru olduğu görülecektir.
..

Devamını Oku
Su Eda Gümüş

Belki de hiç yoktu ayak izlerimiz o sahilde. Kumlardaki küçük izler belki de ayaklarını hiç öpmemişti. Ben bir gece takılıp ayak izlerinin sen diye düşüp peşine gecenin içinde bir rüyaya doğru yürüdüm. Kayboldum sonra düşler sokağında her karartının ardında sen diye dolaşa dolaşa. Bir sahil kasabasının kış inmiş ıssız dar sokaklarında rüzgarın ıslığı çalındıkça üşüyen yüreğimle kaybolan adımlarının izini sürüyorum. Rüya ya bu içimden dilediğin an çıkamıyorsun ve gerçek zannı içinde rüya boyunca uzanıyorsun
..

Devamını Oku
Hasan Sancak

Reklam Yazarı Şair Hasan Sancak:
Bilirkişiler,Yüreğiniz Yetiyorsa,Bir Sorumu Cevaplandırın? !


COCA COLA’YA KARŞI VERDİĞİM HUKUK MÜCADELEME DESTEK OLUR MUSUNUZ?


..

Devamını Oku
Rumeysa Karahan

Bir rüya gördüm bugün,
İçinde senin olduğun,
Bir rüya idi ki,
Mutluluğa doyduğum,

Bir rüya gördüm bugün,
Aşkla,heyecanla coştuğum,
..

Devamını Oku
Tayyibe Menengeç

Dünyada duyabilen tüm sesler hiçlikleri. Kimi, kimilerini, kimi, katı bir rüya. Biri gelince yok gelir dünya. Dünya döngü döndükçe aldanır rüya. tüm sesler aynı dengede yükseldikçe bumu dur ritmde ki, hülya. Güller göğü kapladı yerdeki sitem sen olunca, o gökteki gülleri kim kıskan malıydı!
..

Devamını Oku
Hasan Sancak

Skandal Bilirkişi Raporunu Onadıkları İddiasıyla Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ni Şikâyet Eden:
REKLÂM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK, ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU! ..


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, ANAYASA SUÇU İŞLEMİŞTİR! ..

Skandal Bilirkişi Raporunu Onadıkları İddiasıyla Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ni Şikâyet Eden:
..

Devamını Oku
Melike Yurtsever

rüya zamanlarda buluştuk biz hep seninle,
tatlı hikâyeler anlattık birbirimize...
dudaklarımızdan önce kelimelerimiz sevişti,
sonsuz bir melodinin koynuna girdik öylece...

rüya zamanlarda kavuştuk biz hep seninle,
bileklerimizde rüya saatler vardı zamanı gösteren,
..

Devamını Oku
Senel Top

Denizlerin dalgalanip kayalara vurdugu,Martilarin cigliklar atara ucustugu,Ayin düsüp kumsalla bulustugu,Bir Rüya,,Karanlikta gök kusaginin olustugu,Renga renk bulutlarin vurustugu,Sularin alev alip tutustugu,Bir Rüya,,,
..

Devamını Oku
Cevat Çeştepe

dün gece bir rüya gördüm.
dün geceki rüyamda;
uyurken bir rüya gördüğümü gördüm.
sözde bir rüya görüyormuşum
gördüğüm rüyamda
onun için böyle gülüyormuşum.
uyandırmasan eğer öpüp dudaklarımdan
..

Devamını Oku