RİZE ŞİİRLERİ

RİZE ŞİİRLERİ

Aşık Çelebi

Hâr u hâşak-ı der-i yâri getürdükce sabâ
Kabrüm üstinde bulur serv ü semen neşv ü nemâ

Hâyil olsa hüsnüne zülfün tolar ‘anber cihân
Tâb-ı hûrşîd olmasa olur beli sünbül hevâ

Kuşca cânum sîne-i kabrine cevr âzâd kıl
..

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

Zülf-i siyehi gerden-i billûra sarılmış
Bir perdedür ol âyine-i nûra sarılmış

Mir’ât-i bünâgûşı kenâr-i hat-i nevde
San subh-i hafâdur şeb-i deycûra sarılmış

Gam merhemi kim rîze-i elmâs ile meshûk
..

Devamını Oku
Behçet Aysan

ne söylersen söyle bu aşk ikimizindi
ikimizindi bir zamanlar aynı gökyüzü
bir samanın tutuşması gibi olan şey
biraz erzurumdu biraz rize biraz mardin
geniş, dingin, sürekli bir yurt gibi

ne söylersen söyle rüzgardır duyan
..

Devamını Oku
Akif Kurtuluş

sevemem, süngerci vurgun yer güneyde, deniz
üstüne kapanır

gözlerimden köpek balıkları geçer, dudağım uçuklar
ahtapotlar yapışır sözcüklerime, dilim tarazlanır
ağzım kurur, sıcak poyrazla boğulur deniz kızları
antalya da sıkar, yaz akşamları faytonlarını çalar kaçarım
..

Devamını Oku
Aşık İsmail Daimi

Coşar koç yiğitler coşar
Taştan taşa ceylan koşar
Bu diyarda aslan yaşar

Oh oh oh oh taze güller
Ne güzeldir bizim eller
Eser ince serin yeller
..

Devamını Oku
Ahmet Günbaş

Ankara’yı bir geçsem
Karaşın gurbetime doğru

Geçtiydim
Erzurum’du
25 yaşımdı esen
Kıştı kinini kustu
..

Devamını Oku
Bedri Rahmi Eyüboğlu

bu yürek, kahpe yürek, yetim yürek, yoksul yürek
hani şu uzun havalarda, bozlaklarda, mayalarda
iflah olmaz türkülerde tüten
hani şu insanı kahreden canım
kurşun misali delip geçen
kurşun misali çöken

..

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

Dil oldı güm-sürâg-i deştgâh-i ‘aşk ü hayrânî
Ki gerd-i hâtır-i ‘uşşâkdur rîg-i beyâbânî

Gönül bâr-efgen-i gafletdür ol vâdîde kim anda
İder bîdâr savt-i pây-i mûrân çeşm-i düzdânı

Derâ-yi kârvânı savt-i Mansûr-i ene’l-Hak-gû
..

Devamını Oku
Ferman Karaçam

yoluma düştün
kan kırmızısı karanfil

işte bu yüzden
incecik parmaklarının ucunda
türküler
biçiyor alnımı ortasından
..

Devamını Oku
Arpaeminizade Sami

Kadrini bilen görse hilâl-i ramazânı
Mihrâb idinür secde-i şükr itmege anı

Ahsente zihî mâh-i mübârek ki tulû’ı
Pür-behcet ü şevk itdi dil-i tâ’atiyânı

Cerm oldı fetîl-i siyeh-i şu’le-i gufrân
..

Devamını Oku