Ömer Faruk Zülfikar Bakuri Şiirleri - Şa ...

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
Ömer Faruk Zülfikar Bakuri

Su söyler evim mahi
Kam dese gelir şahi
Muğ oğlu muğul gelmiş
Söylemiş sözün sahi

Ba turok geri çadır

Devamını Oku
Ömer Faruk Zülfikar Bakuri

Kali elike bakı
Bak elik yarı çıkı
Elik evine varmış
Kapıdan otu soku

Elikin ini delik

Devamını Oku
Ömer Faruk Zülfikar Bakuri

Ay dedim nuha fakı
Nuh çakmış gemi pakı
Tufanı aşan gemi
Der tuttum arz afakı

Mülk ettim afak yeri

Devamını Oku
Ömer Faruk Zülfikar Bakuri

Sedirden tarhan ünlü
Der Tarkan kurdun kinli
Ba kurdun şah evinde
Şah evin kapı dinli

Tarhan der Türkan ana

Devamını Oku
Ömer Faruk Zülfikar Bakuri

As geri as çadırı
Asam der yek sadırı
Asker adam çadırda
Gördü Hızır yatırı

Ba yatır turun evi

Devamını Oku
Ömer Faruk Zülfikar Bakuri

Bir şamdan mumu yanı
Zer olmuş maha tanı
Şam zeri onuverse
Gezecek dokuz hanı

Adem evi dedim yır

Devamını Oku
Ömer Faruk Zülfikar Bakuri

Tur kişi tur ok turlu
Ka dedi okum yırlı
Ba oğuz tur dağından
Söz edi sırlı sırlı

Tur dağım dedi oğuz

Devamını Oku
Ömer Faruk Zülfikar Bakuri

Mah oğul ondu alem
Bir dedi mahi kalem
O dokuz gün evinde
Der biter bir gün çilem

Do bastı perde perde

Devamını Oku
Ömer Faruk Zülfikar Bakuri

Mah ev der kendim ilim
Gök ilin imi dilim
Ba kapım ali dedim
Çalana açtım gülüm

Gök urdu oğul kurda

Devamını Oku
Ömer Faruk Zülfikar Bakuri

As ile manda ayı
Asmanda gördü yayı
As dese güneş benim
Digerin kamer payı

As canın evi asma

Devamını Oku