Özge Sönmez Şiirleri - Şair Özge Sönmez

Özge Sönmez

Ru-yi derya rizan olmuş rivayete
Rize rize nasir etmiş eşk-i sürurlarını
Lemsettikçe aşkın şûlelerine
Dûzah gibi görmüş bakanlar sularını

Devamını Oku
Özge Sönmez

Safâ-yı hatr mütemekkinde yok mudur habibim
Ya bir benim mi bu kâ-rı nayap figanlı gönül

(mekân tuttuğun gönüllerde hiç rahat yok mudur ey Sevgili?
yoksa bu sonu gelmez ayrılıklar sadece benim gönlüme has bir acı mıdır? ...)

Devamını Oku
Özge Sönmez

Câmlarda berk oynar, bahrolur muhibin bedeni
Gerdle oynar pîrâhenimi o insafsız sâki

Devamını Oku
Özge Sönmez

Cânâ mahafetim ki tasannu idesen,
Lisan-ı halin özge,dimağın şuride

(ey sevgili,yapmacık davranmandan korkuyorum.zira aklından geçen karışık şeylerle; halinden,tavrından anlaşılanlar çok farklı)

Devamını Oku
Özge Sönmez

Dil-i mecrûh ez-dil ola aman râfız olmaya
Nevha dil-riş olmazsa, navâir naverâdır

(gönül yarası gönülden olsun aman terkedici olmasın. inlemelerin yüreği yaralı olmazsa, bu ateş gönlüme yakışmaz

Devamını Oku
Özge Sönmez

Ey özge alemlerde gezerken olma gerd
Âlem-i kevn zehrin sunar eder seni zerd

Devamını Oku
Özge Sönmez

Kağıt beyaz gibi görünse de kara kalemün yazdığı yine gönlümün kara sevdası....

Devamını Oku
Özge Sönmez

Makar-rı saltanatta makruz kesret içinde
Kemterâne,malûl halkın vaziyeti hiçinde
Saib-i saik suhte şimdi saht dillerde
Şehamet yok olmuş tatminkâr gönüllerde

(saltanatın merkezinde emanet çokluk içinde,zavallı ve bitkin halkın vaziyeti hiçinde.iyiye yönelten tüm düşünceler şimdi katı yüreklerde yanmış,kandırıcı gönüllerde ise yiğitlik yok olmuş)

Devamını Oku
Özge Sönmez

Nidâ-i neva ettikçe bâd-ı firak esiyor
Hûn-ı eşk seyl olup ummana denk oluyor
Visali düşlerken karşıma ağyar çıkıyor
Bîmara bigâne maşuk beni deli ediyor

Devamını Oku