Kültür Sanat Edebiyat Şiir

zühd sizce ne demek, zühd size neyi çağrıştırıyor?

zühd terimi Ebubekir Korucu tarafından 19.01.2004 tarihinde eklendi

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan21.04.2009 - 13:44

  Zühd, bir şeye rağbet etmemek, ilgisiz durmak, yüz çevirmektir.
  Tasavvufta, Allah'a ve ahirete tam olarak yönelebilmek için dünya ve dünyta içindeki şeylerden el etek çekmek, bu gibi şeylerle ilgisini en aza indirmektir.

 • Ebubekir Korucu
  Ebubekir Korucu21.01.2004 - 20:55

  zühd bir veya bir kaç şeyden birine değer verip diğerine veya diğerlerine değer vermemektir.tasavvufta yani diğer anlamıyla kur'an'daki islamın hayata tatbikinde zühd önemli bir yer tutar.Allah'ı talep eden,dileyen kişi Allah'ın ezelde kendisi için tayin ettiği mürşidine tabi olduktan sonra nefsini 7 kademede tezkiye eder.mürşide tabi olunduğu an kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakim'e ulaşır. seyr-i sulukunu yapması ve hidayete ermesi için.tabi olduktan sonra kişi zikir yapmaya başlar.zikrin artarak devam etmesiyle nefs tezkiye olur.nefsin 7 kademede tezkiyesine parelel bir şekilde ruh da 7 tane gök katını aşar.nefsi emmare de ruh 1.,nefsi levvamede ruh 2.,nefsi mülhimede ruh3.,nefsi mutmainnede ruh4.,nefsi radiyede ruh5.,nefsi mardiyede ruh6.,nefsi tezkiyede de ruh 7.gök katını aşar.7.katın son ve 7.alemi olan sidretu-l müntaha'yıda geçerek Allah'ın zatında yok olur.fene fillah olur.allah'ın zatında yok olur,fani olur.ruh o'ndan gelmişti ve o'na döndü.kişi bu noktada ermişlerden,evliyalardan olur.eren ne? ruh.kime ermiş? Allah'ın zatına.bu olaya peygamber efendimiz(s.a.v) ve Allah'ın mürşidleri 'ölmeden evvel ölmek'demişlerdir.hidatete ermek bu olayın gerçekleşmesidir. ve hidayet ruhun sırat-ı müstakim adlı yolu (7tane gök katından oluşan yolu) aşarak Allah'a ermesidir.

  fena makamı:evliyalığın 1.makamı

  daha sonra Allah'ın zatında yok olan,Allah'a teslim olan ruha indi ilahide altın taht ihsan edilir.sonsuza kadar o tahtlarda kalırlar.buna da bekabillah deniliyor.indi ilahide sonsuza kadar baki kalmak.ayrıca indi ilahide kılınan huzur namazına katılırlar.bu sebeple peygamber efendimiz(s.a.v) 'namaz müminin miracıdır've 'bazı insanlar hem arşta hemde arzda namaz kılarlar'buyurmuşlardır.

  beka:evliyalığın 2.makamı

  bu noktaya kişi zikrini her geçen gün arttırarak gelmiştir.zaten hidayete erene kadar yani ruhu Allah'a ulaşana kadar kişi Allah'ın garantisi altındadır.kişinin iradesini Allah konrölü altına almıştır.bir çok ayette ALLAH kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir.asıl imtihan,şeytanla ve nefisle asıl savaş bu noktada başlıyor.yani hidayete erdikten sonra başlıyor.kişinin üzerindeki Allah'ın garantisi,koruyucu zırhı kalkmıştır artık.kişiyi kendisiyle yüz yüze bırakıyor Allah.yani kişiye kendini gösteriyor ve sen 'busun' diyor.eğer kişi 'tevekkül' ederse yani inanırsaki bu noktadan sonra çalışırsam ALLAH'IN yardımı gelir ve fizik vücudumu da,nefsimi de,irademi de ALLAH'a teslim ederim o zaman yola devam eder.eğer tevekkülü olmazsa kişi bu basamakları aşmak şöyle dursun aştığı basamaklardan tekrar döner geriye...yolun başına dönmüş olur.buna da 'fıska düşmek' diyor kuran-ı kerim.

  hidayete erdikten sonra kişi zikrini artırdı.fena makamına geldi.zikrini daha da artırdı ve baka makamına geldi.geldiği noktada eğer kişinin zikri günün yarısından fazla ise ve hergün bunu Allah'a ispat ediyorsa işte o kişi ZÜHD makamına gelmiştir.burası evliyalığın 3.makamıdır.

  ahzab-41:ey amenu olanlar Allah'ı çok zikirle(günün yarısından fazla) zikredin...

  yusuf-20:ve o'nu (yusuf'u) az bir fiyatla,bir kaç dirheme sattılar.çünkü; o'na karşı zahidlerden idiler.

  burada negatif zühdden bahsediyor Allahu taala.yusuf (a.s) ın kardeşleri o'na değer vermiyorlar...yusuf'un değerini bilselerdi bir kaç dirheme değil hiç satmak istemezlerdi.
  işte konumuz olan ZÜHDün kurandaki işaretleri...
  insanlar değersiz,eskimiş elbiseleri giyerek,fakirlik içinde yaşayarak ZAHİD olduğunu iddia etmemeliler...ZAHİD olmak dünya nimetlerine küsme,o nimetleri eliyle bir kenara itme değildir.nimetleri Allah'ın rızasını kazanmada ve aileni,kendini başkalarına muhtaç etmeme yönünde bir araç bir vasıta olarak görmeli...AMAÇ olarak görmemeli...
  zengin bir insan mallarıyla Allah'ın rızasını kazanabilir,mallarını infak edebilir..
  yani zengin bir insanda zahid olabilir...
  kalbinde mal sevgisi olmadan,para sevgisi olmadan aksine kalbinde allah'ın sevgisi saklayarak,bulundurarak mal kazanabilir,para kazanabilir ve bu kazandıklarıyla Allah'ın rızasını kazanabilir.
  zahid olabilir

  kişi hergün günün yarısından fazla zikir yaparak Allah'a ispat etmeli zahid olduğunu...
  ispat etmeli ve Allah'a demeli ki'ben seni tercih ediyorum.dünyayı değil.'

  zühd evliyalığın 4.makamıdır.ama evliyalık makamları burda bitmiyor.daha 4 tane evliyalık makamları var.muhsinler maklamı,ulul elbab(daimi zikir) makamı,ihlas makamı ve salah makamı evliyalığın diğer makamları