Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • izafiyet teorisi03.06.2009 - 03:21

    İzafiyet teorisini her kez (daha doğrusu doğru araştırmıyan) Einstein'ın bulduğunu bilir.Yanlış; izafiyet teorisi ilk kez 1632'de Galileo Galilei tarafından başlıca iki sistemine dair diyalog makalesinde dile getirildi. izafiyeti anlamak için yerini aldığı teoriyi, m.ö.4.yüzyılda Aristotales tarafından doğru kabul edilen 'EYLEMSİZLİK' teorisidir ve eylemsizliğin her nesnenin doğal hali olduğunu,bir nesne kendi haline bırakıldığında ilk durumuna geri döneceğini belirtir. İzafiyet teorisi, tüm nesnelerin hareketinin birbirinin hareketine bağlı olduğunu ve bir nesneyi 'eylemsiz' olarak tanımlamanın sadece bir kabul olduğunu savunur.bu teori şöyle devam eder: Bir nesnenin hızı da kesin olarak belirtilemez; sadece başka bir şeye 'izafeten' belirtilebilir.