Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • kibele16.11.2008 - 23:13

    allkıımm hanım önce şunu bilelim ki kibele bir türk inancını sembolize değildir ve aslada olmamıştır. kibele tanrıça figürü M.Ö. 6500 - 7000'lede hititler, hurriler ve frigyalılar dönemine aittir. eski türrkler ise şamandır ve gök tanrı inancına sahiptir.

  • kibele16.11.2008 - 23:13

    allkıımm hanım önce şunu bilelim ki kibele bir türk inancını sembolize değildir ve aslada olmamıştır. kibele tanrıça figürü M.Ö. 6500 - 7000'lede hititler, hurriler ve frigyalılar dönemine aittir. eski türrkler ise şamandır ve gök tanrı inancına sahiptir.