Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • Fraksiyon11.06.2008 - 19:21

    fraksiyon: fransızca fraction (bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü) . fraksiyon kelimesine iki karşılık önerilmiştir: hizip ve bölüntü. örnek: tespit edebildiğimiz kadarıyla partide birkaç bölüntü (hizip) var.

  • intel30.05.2008 - 09:26

    akıl