Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • nietzsche felsefesi29.10.2004 - 02:30

  şu an anlıyorum ki parçası olmaktan uzak durmaya çalıştığım bu toplum, nefes alırken çevremi saran hava gibi boğazıma yapışmış, aklımı ve hayalimi avucunda sıkıştırmış, iç sessizliğimi de susturmuş...
  öyle ki ben gidiversem bir başka, uzak diyara, bir parçamı eksik bırakır...

  işte Nietzsche, o atılması imkansız yüklerini atmış, utancı, ahlaksızlığı, toplum baskısını ve açlığı ve uzak durmayı, o yapay sosyaliteyi, hepsini hepsini bıraklıp bir kenara;
  kendini aramaya bırakmış zamanı ve belki şimdi de anlayamadığımız bir biçimde (delilik dediğimiz bir şekilde) kendi soyutluğuna ulkaşmış.
  ne mutlu ona

 • darwin ve evrim12.06.2004 - 01:30

  Evrim, yıllarca okudum, onyıla yakındır belgesel izeler, dinlerim; kendi araştırmalarımı (literatür) yaptım ve kendimce şu sonuca vardım;
  evrim, ancak varolan birşeyin değişmesiyle olabilir. ayak kuyruğa dönüeşbilir. Ama yaprak parmak olmaz...