Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • deveyi hamuduyla yutmak (götürmek)19.08.2017 - 15:54

    Öğrendiğime göre 'eyer' at ve eşek için insan taşımakta kullanılan koşum takımına karşılık gelen bir ifade, bunun deve için karşılığının 'hamut' olduğu bu malzemeleri elde üreten bir usta tarafından belirtildi. Ancak 'semer' eşek ve atın yük taşıması ya da çekmesi için kullanılan koşum takımına karşılık gelen bir ifadeymiş, dolayısıyla bunun deve için karşılığı 'havut' ifadesiymiş (hamut değilmiş). Dolayısıyla deyimin aslı olan 'deveyi (hamuduyla değil) havuduyla yutmak', ona kendisi yanında taşıdığı ya da çektiği mallarla beraber, yani büyük bir açgözlülükle ele geçirmek anlamına geliyormuş. Aslı buymuş.