Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • efradını cami, ağyarını mâni09.02.2017 - 00:07

    Kimi yerlerde 'efradını cami, ağyarını mani', kimi yerlerde ise 'ağyarını mani, efradını cami' diye söylenir.
    EFRADINI CAMİ: Cami kelimesi cemaatten gelir, toplamak demek. Yani onda olan özelliklerin hepsini toplamak demek.
    AĞYARINI MANİ: Mani, dışarıda bırakmak anlamında kullanılmış. onda olmayan özellikleri dışarıda bırakmak demek.
    Kısacası ne bir eksik ne de bir fazla demektir. Meseleyi tam olarak anlatmak demektir. Onda olan tüm özellikleri toplayıp onda olmayan tüm özellikleri dışarıda bırakmaktır. İnşallah efradını câmi ağyarını mani bir açıklama yapabilmişimdir.