Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • razı olmak29.07.2016 - 13:28

    razı olmak: Kabul etmek,benimsemek.

  • serim28.07.2016 - 18:49

    1.ÖZÜM, NESLİM, SOYUM, ATAM gibi anlamlar ifade eder. 2.tiyatro oyunu, roman, öykü, masal gibi anlatı türlerinde kişilerin ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı bölüm.(serim,düğüm çözüm)