Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • hükema25.08.2004 - 16:24

    Hükemâ, hikmet sahibi anlamındaki Arapça hakîm kelimesinin çoğuludur.

  • belagat12.03.2004 - 19:04

    Beliğ söz söyleyebilme melekesi.

  • belagat12.03.2004 - 18:48

    Sözün fasih olması şartıyla durumun gerektirdiğine (muktezayı hâle) uygun olmasıdır. (bk. Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmaniye)