Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Şiir Yarışması
  • risale-i nur07.05.2012 - 14:14

    Risale nur 20.y.y da Kelam ilminde çığır açmış gerek uslup ve gerekse ayetleri yorumlama açısından yepyeni bir eserdir.Kelam ilminin vechini adeta değiştirmiştir.ALLAHın varlığı,haşir,kader,meleklere iman,peygamberlik ilgili ispatlara girişirken soyuttan somuta bir yol izlemiştir.Bu anlamda diğer tefsirlerden ayrılır.Furkanı hakimde Akıl etmezmisiniz.? Düşünmezmisiniz? Zikretmezmisiniz? Gibi ayetleri nazara verek adeta kurani bir metotla yeniden insanların vechini kainat kitabına çevirerek sıradışı bir yönytem izlemiştir.Bir anlamda din ilimleriyle Fen ilimlerinin delillerini birarada kullanarak Kuranı kerime gelen tenkitleri bertaraf etmiştir.Risalei nur hem akla,hem kalbe, hem ruha hem letaifi insana hitap eden bir tefsirdir.Okuyan hisseiz kalmaz.