Kültür Sanat Edebiyat Şiir

mescid sizce ne demek, mescid size neyi çağrıştırıyor?

mescid terimi Sumir Serce tarafından tarihinde eklendi

 • Gökçe Sevim
  Gökçe Sevim

  istinye parktaki adı 'dua odası' olan yer

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Secde edilecek namaz kılınacxcak yer.
  Cuma ve bayram namazı kılınmayan, minaresiz küçük camiler mesciddir.

 • Memet Sever
  Memet Sever

  DIRAR MESCİDLERİ

  hayrın nimetiyle tamam olduğu, Allah’a sonsuz hamd, kulu ve rasûlü Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) âline, ashabına ve onlara tâbi olanlara salât-ü selâm olsun.  Medine’de münafıklar örgütlenebilmek ve aynı zamanda nifaklarını gizlemek için bir mescid bina ettiler ve Rasulullah’ı (S) orada namaz kılıp açılış yapması için davet ettiler. Allah (C.C.) ise o münafıkların asıl gayesinin müslümanları bölmek, nifak yuvası kurmak olduğunu Rasulüne bildirdi.[1] Bu mescidin adı Dırâr (zarar) Mescidi’dir. Rasulullah da (S) o mescidi yaktırdı.  İslam düşmanı münafıklar, müslüman kisvesinde, İslamın kurumlarını kullanarak müslümanları acze düşürmeye, aralarına fitne atıp birbirine düşman etmeye, dinin gerçeklerini gündem dışı edip bid’at ve hurafelerle cahilleştirmeye ve bu sayede onların kanını emmeye halen devam etmekteler. Onların oyunlarını bozmak şöyle dursun anlamaktan aciz, münafıkların dırar mescitlerini yakacak ümmet, galiba vahy beklemekte! Bu gün dırar mescitlerine selamı kesmek, onların ticaretine bulaşmamak, onlara kanını emdirmemek, onlardan dinini öğrenmemek, onlar için cehennem azabı gibidir. Maddeperest din simsarları ancak böyle cayır cayır yanar.  Günümüzde nice mescidi dırarlar vardır ki islami kisveye bürünmüş, müslümanları sömürerek, holding olmuş, bu münafık teşkilatın kurduğu bir şirket dansöz oynatırken, bir başka şirketleri, evliya masallarıyla müslümanların beynini bulandırmakta, dünyadaki felahımızı üçler, yediler, kırklar, kutuplar, ğavslar (haşa) gibi İslam dini ile ilgisi olmayan çok tanrılı dinlerin kahramanlarına havale etmekteler. Gazete, dergi, tv., radyo ucuz yahut bedava kitaplar vasıtasıyla, müslümanların sadece o süpermenlere tevekkül etmesini ve işin gerisine karışmamasını telkin ediyorlar. Ne Kur’anı Azimü’ş Şan’da ne sahih sünnette yeri olmayan sapık inançları ve Allah’ın şiddetle yasakladığı şirk itikadını yaymakla bu münafık teşkilat müslümanların sadaka ve zekat parasıyla dırar mescidini büyütmüş, gazetesiyle bölücülük yapmakta, tv. si ile necaset yaymakta, yayın evleri ile islamın saf itikadına ve kardeş toplum ilkesine bomba yağdırmaktadır.Bu münafıkların ürün ve yayınlarını tercih etmeyi ibadet sayacak kadar ahmak olanlar kendi celladını besleyen zavallılardır. Allah azze ve celle bizleri; müşrik, kafir, ve münafıkların oyunlarını bozan, yalnız Kendisine kulluk etme şerefine nail olan kullarından eylesin.

  Daha büyük dırar mescitleri de var ki; dünyanın bir çok yerinde onlar daha da kamufle ve asıl dindar rolünde ümmetin belasıdır. O ümmet ki Kur’anı duvarların yücesine asmakla ondan fayda umar olduğu için, din simsarlarının kolay avıdırlar, hem dünyası yenecek hem ahireti yenecek bir av.

  Gayretli fakat cahil insanları samimiyetlerini suistimal ederek dergâha düşüren,

  dünya hayatından ve nimetlerinden arınmayı, dinde yükselmenin yolu diye yutturan,

  bu felsefeyle yoğurdukları müslümanları dünya arenasının dışında tecrid eden

  böylelikle meydanı kafirlere bırakan,

  İslamı mağara dini, açlık dini diye ineğe tapanların dinine çeviren, şeyh taslakları; neticede o bilgisiz insanları kimi zaman rabıta[2] ile kimi zaman Allah’tan istenilecek yardımı kendisinden istetmekle (ölüsünden bile) , ilimle techiz etmek şöyle dursun, onları sapık ve müşrik itikada sahip etmekle, dünyada kafirin oyuncağı, ahirette ise Allah’ın asla affetmeyeceği şirk günahıyla ebedi cehenneme sevk etmektedirler.[3] Oysa Allah’ın Rasulü (S) Tebuk seferinden dönerken yıkmıştı Mescidi Dırarı, nerde o meşakkat, nerde o gayret ki felah bulalım. Cennetle müjdelenen sahabeler bile, bu cennet ve şefaat simsarı şeyhler gibi ahireti garanti etmenin keyfinde değildi. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır! Diyen bu şeytanlar, her birinin başında azılı şeytanların oturduğu nice tarikler icad etmişlerdir ki, birbirinden hoşlanmayan, kendi tarikatını üstün sayan bu bölücü unsurları icad edenler asla Rasulullah’ın (S) tebliğ ettiği din üzere değillerdir. Bu dırar mescitlerini azılı İslam düşmanları inşa etmiş, münafık uşakları da halen gayeyi mamur etmektedirler. Gaye ümmeti islamdan uzaklaştırmak, kafire hizmet eden, müslümandan hoşlanmayan bir din icad etmek, ümmeti bölük pörçük etmek ve bunun nimetlerinden faydalanmaktır.

  Kendisine soru dahi sorulmayan, vaz-u nasihat etmeyen, tevhid akidesini yaymak şöyle dursun şirke tahvil eden, Allah’ın sırat-ı müstekıymi üzerinde kulları yoldan çıkaran, din hakkında Allah (Azze ve Celle) hakkında ilimsiz ve bilgisizce konuşan bu şeytanlar İblis’in avaneleridir.[4] Babasından oğluna, oğlu yoksa damadına devrolunan bir saltanat ki dünyada yüzlercesi mevcut, her biri kendisine bey’at alır yani ümmetin yüzlerce başı vardır ve bu başların her biri ayrı tarafa çeker. Ümmetin menfaati değil kendi menfaatleri önce gelir, postu kimseye kaptırmazlar, hele âlimin, fakîhin hiç hakkı yoktur o postta.

  Dünyanın her yanında oluk oluk müslüman kanı akarken, kılı dahi kıpırdamayan, şu kadar milyon müridim var diye kibirlenen, davetlerde, yemeklerde, limuzinlere, mersedeslere sığmayacak kadar semizleşmiş bu münafıklar güruhunun açtığı mescidi dırarlardan da sakınmalıyız ki dinimiz adına, dünyamızı ve ahiretimizi ifsad edemesinler.

  Kendisini Kur’an ve sahih hadis ilimleriyle mücehhez kılmayan, Rabbiyle ve O’nun Nebisiyle tanışmayan her müslümanın rastlayacağı bir mescid-i dırar olacaktır ve o zarar mescidi onun dinini ifsad edecek ve din kardeşine düşman edecek, nifak ve tefrika asla tükenmeyecektir. Bu da zalimlerin ve işgalcilerin ve şeytanın arzuladığı ve körüklediği bir ateştir. Dolayısıyla nerede bir müslümanın burnu kanatılsa, cahilliğiyle tefrikaya, tefrikacılığı ile güçsüzlüğe sebep olan her kimse bundan mes’ul olacaktır. Müslümanlar aralarındaki (dini, ictimai, bütün) ihtilaflarda Allah’ı ve Rasulünü hakem tayin etmedikçe, hükmüne boyun eğmedikçe asla iman etmiş olmazlar.[5]

  Bu gün darmadağın kendisini savunmaktan aciz kalmış bu ümmet saydığımız ve daha saymadığımız bütün mescidi dırarlardan uzak durmalı, dünyasını ve ahiretini mamur edecek dinini, saf ve berrak kaynaklardan almalıdır. Allah’ın ipine sımsıkı sarıldığını söyleyen din kardeşim günde bir sayfa Kur’an okuyor musun? Rabbin sana dünyada kimsenin değer vermediği kadar değer veriyor, O’nun İlâhî Kelâmını anlamaya çalışıyor musun?

  Mü’minler güç sahibi olup barışın ve adaletin öncüsü olmalıdır. Güçsüz müslümana ve dahi tüm insanlığa adaletle hükmedecek İslâmdan gayrı hak din mi var?

  VE SELAMÜN ALEL MÜRSELİN VE’L HAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİN (08.12.2006 17:27)

 • Harun Kesik
  Harun Kesik

  İnsanların namaz ibadetini gerçekle$tirdiği genelde minaresi olmayan (küçük cami)

 • Sumir Serce
  Sumir Serce

  secde yapilan yer demek lugatta..