Kültür Sanat Edebiyat Şiir

cemiyet sizce ne demek, cemiyet size neyi çağrıştırıyor?

cemiyet terimi Erhan Aydemir tarafından tarihinde eklendi

 • Saliha Yadigar
  Saliha Yadigar

  Dernek anlamına da gelir.

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Topluluk, birlik, heyet anlamlarına gelir. Eski dilde Cem'iyyet olarak geçer. Kökünden de anlaşıldığı gibi ``cem olmadır`` yani manevi birlik teşkil eden topluluk...

  Hukukta, kazanç paylaşmaktan başka bir maksadla, ikiden ziyade sahsın ilim, malumatlarını ve faaliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek suretiyle bir esas nizamnameye müsteniden (bir şeye dayanan) ve hükmi (tüzel) şahsiyyeti haiz (uygun) olarak kurdukları teşekkül (kuruluş) ... İktisadi gaye takibeden hususi hukuk hükmi şahısları şirket adını alır.

  Tasavvufta, zihnin yalnız Cenab-ı Hakk ile meşgulliyyet halidir.

  Edebiyyatta: Tenasübü veya tezadı dolayısiyle birbirine uyan kelimeleri ve zıt olan kelimeleri beraber aynı ifade içinde bulundurmak.

  Edebiyat lugatından bir misal:

  Bir tair-i kudsiyi uçurdun yuvasından.
  Bir lane-i sevdayı tebah eyledin ey mevi.
  Bir tûde türaba çevirip cism-i latifin
  Bir haclegehi hak-i siyah eyledin ey mevi.

  ''Tair, uçurdun, lane, tûde, türab, hak'' lafızları (kelimeleri) arasında tenasüb vardır.
  ''Bir tude türab'' ile ''cism-i latif'', ''haclegeh'' ile ''hak-i siyah arasında tezad vardır. Buna sözün cem'iyetli olması denilir.

  Bir de Cem'iyett-i Kelam var: Kelamın cami' olmasına denir. Müteaddid (çoğalmış) manası bulunan kelam, söz...