Kültür Sanat Edebiyat Şiir

bozlak sizce ne demek, bozlak size neyi çağrıştırıyor?

bozlak terimi Sinem Göçer tarafından 09.10.2005 tarihinde eklendi

 • Nagehan Nigah
  Nagehan Nigah 03.02.2009 - 11:39

  'Birçok bölgede görülmekle birlikte, özellikle İç Anadolu ve Güney Anadolu'da, Toroslar'da yaygın olan Avşar ve Türkmen oymaklarına ait bir uzun hava türüdür.

  Bozlak kelimesinin kökeni hakkında çeşitli görüşler vardır. Öztürkçe bir kelime olan 'Bozlak'ın çeşitli anlamlan, çeşitli eserlerde şu şekilde belirtilmiştir.

  Divan-ı Lügat-it Türk'de 'bozlak', 'bozlamak' ses vermek bağırmak anlamına gelmektedir. Dede Korkut'ta ise bozlatmak, böğürmek manasında kullanılmakta, Kırgızcada ise 'botasın olgan tüyiidey bozlayı bozlayı kaldım men', 'yavrusu kaybolmuş, çalınmış bir deve gibi bozlaya bozlaya, feryat içinde kaldım ben' denmektedir.

  Özet olarak, feryad etmek, haykırmak, ayrıca deve bağırması anlamına bozulamaktan, bozlamaktan gelen bir kelimedir.

  Bozlaklar Avşar ve Türkmen ağzı ile seslendirilirler. Bozlakların usta seslendiricilerine, Kırşehir'li Hacı Taşan, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali gibi yöresel sanatçıları örnek verebiliriz.'

  Kalktı göç eyledi Avşar elleri
  Ağır ağır giden eller bizimdir
  Arap atlar yakın eder ırağı
  Yüce dağdan aşan yollar bizimdir
  DADALOĞLU

 • Merve Koçak
  Merve Koçak 10.10.2005 - 16:59

  muharrem ertaş...
  Kalktı göçeyledi avşar elleri...