Mehmet İslami Şiirleri

734

ŞİİR


4

TAKİPÇİ

Mehmet İslami

Vatana sevdalılar nedense, susuyorlar
Bunlar sustukça hainler zehir kusuyorlar
Mehmedciği katl için tetiğe basıyorlar
Milletin can damarı meclisine doldular
Artin agopyan için mebus bile oldular

Devamını Oku
Mehmet İslami

Yine bastın ama rika fakına
Güvencimiz idin etme be Recep
Necip millet çıkmış iken akına
Ölü toprağını ekme be Receb

Pa Ka Ka’yı Ye Pe Ga’yi ölümden

Devamını Oku
Mehmet İslami

Öyle bir cevâp ki: suâlden beter
Öyle bir suâl ki: cevâp içinde
Öyle sevâp var ki: günâha iter
Öyle günâh var ki: sevâp içinde

Öyle bir tacir ki ticâreti yok

Devamını Oku
Mehmet İslami

Cennette buğdayı yedirmek için
Yalancı dünyada harman gizlemiş
Rabbül âleminsin dedirmek için
Zerre bir tohuma orman gizlemiş

Peygamberden evlât ıyâlin alıp

Devamını Oku
Mehmet İslami

HİKMET VAR!

Tahtı su üstünde seyrân ederken
Nûru mükâşefet hâlde hikmet var
Nûrunda rûhuna “HÂBÎBİM” derken
Arının esrârı balda hikmet var

Devamını Oku
Mehmet İslami

Atalar demişler görünen dağın
Dumanı eksilmez, erimez karı
Ardında, gül açan bağçenin bağın
İçinde: bülbüle dikendir barı

Âşkını figanla gülüne bülbül

Devamını Oku
Mehmet İslami

MUHTASAR İBRÂHİM NEBÎ

Kemâlât özde meraktır
Merâksız gönül çoraktır
Çorak tohumu firâktır
Emeli zer-i sim idi

Devamını Oku
Mehmet İslami

19 Rebiülewel 1438 İsneyn 06 Kanûni ewel 1432 19 Aralık 2016 Pazarertesi günü değerli vijdana sâhib Rusya büyükelçi si Andrey KARLOV Angarada (bizim hakimiyetimizi bitiriyor) Rusya ile Türkiye Beraberliği diyerek dünya düşmanlarımız ta rafından suikastle katledilmesi üzerine o ızdırap ve acıyla Ka leme aldığım Bu ahmaklıktan milli meclisin –içindeki yeni ve eski hainler müstesna- kurtulup acilen bu hususun hayata ge çirilmesi için ikâz ve ihtar mâhiyetinde dedim ki:

İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM

Bünyeyi kaplayan kene, bitleri
Kökünü kazacak idamdır idam

Devamını Oku