Hilmi Dedebaba Şiirleri

36

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Hilmi Dedebaba

Âbidân-ı Mustafâ'yız biz Hüseynîlerdeniz
Âşıkan-ı Mürtezâ'yız biz Hüseynîlerdeniz

Bâşımız top eyledik şâh-ı şehîdan aşkına
Can feda-yi Kerbelâ'yız biz Hüseynîlerdeniz

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Adem libas harfle imla bir gelir
Tekmil edip meratibenle a'laya bir gelir

Ne cism-i basit ve ne mürekkep olur vucud
Ahir-i huvas hamse-ı ra'naya bir gelir

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Alemi imkana geldik cismimiz can eyledik
Zahir oldu sırrı vahdet canı canan eyledik

Mü'mine mir'at olup mü'min tecelli eylemi
Sema veçhullah'ı biz her yüzde seyran eyledik

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Âyinetuttum yüzüme,
Ali göründü gözüme
Nazar eyledim özüme,
Ali göründü gözüme

Âdem Baba Havva ile,

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Hak Muhammed Ali kurretü’l-aynım
Aman ya Hasanım meded ya Hüseynim
İkrâr u imânum şâh Hüseynim
Aman ya Hasanım meded ya Hüseynim

Ali Zeyne’l-abâ Bâkır u Ca’fer

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Her dem gönlümde zikrim
Aman ya Murtaza Ali
Evvel ahir budur fikrim
Aman ya Murtaza Ali

Gece gündüz ibadetim

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Aşık ol derdile yanıp yakıla subh u mesa,
Eriyip şem’ sıfat hasıl ede şavk u ziya.

Tuta bir mürşid-i canan eteğin can verip,
Erişe menzil-i maksuda kılıp kesb-i beka.

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Aşk bir genc-i hakikatdir muhabbet cevheri,
Maden-i şebir u şibr-i can olur kıymet ana.

Hazret-i Zeynu’l-aba’nın mah u kevn bir zerresi,
Vech-i yehdillahi li-nurihi oldur mimmen yeşa.

Devamını Oku