Hilmi Dedebaba Şiirleri

36

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Hilmi Dedebaba

Her dem gönlümde zikrim
Aman ya Murtaza Ali
Evvel ahir budur fikrim
Aman ya Murtaza Ali

Gece gündüz ibadetim

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Eyledim nakd-i dili bir mah ranaya feda,
Şem’-i cemde uyanan ruhları şem’aya feda.

Cevher-i aşkım olan maye-i cismim güheri,
Leb-i la’linde olan lü’lü-i la laya feda.

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Ey şeha a'dalara ali himem keşlik nedir
Kale-i vaslına ihsanı keremkeşlik nedir

Rehgüzannda hezar üftadeler pamal olur
Goncai hüsnün için dillerde demkeşlik nedir

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Ferah-ı devleti dil bulsa da bir bulmasa da
Tâlib-i vuslat olan gülse de bir gülmese de

Menzil-i aşka eren sıdk ile ehl-i hâle
Gam u ş”âd”i-i felek olsa da bir olmasa da

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Gönül keştîsiyle bahr-i mihnette
Girdâb-ı gamdayım yetiş yâ Ali
Emvâc-ı firkatle hâl-i hayrette
Girdâb-ı gamdayım yetiş yâ ali

Sensin bize dâim hallâl-i müşkil

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Hanbağı'na kurulmuş âşıkların otağı
Gülzâr-ı aşk olubdur aşk ehlinin durağı

Gelpîr evine âşık eyle özünü puhte
Yanuptur aşk od'una erenlerin ocağı

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Kaşınla kirpiğin zülfün senin ey kâmet-i zîbâ
Biri misk ü biri anber birisi sünbül-i ra’nâ

Cemâlün hüsn ü ânun ruhları âlün gül-endâmın
Kamer-tal’at melek-haslet perî peyker saçı leylâ

Devamını Oku
Hilmi Dedebaba

Men aref sırrına irdin ise âdem oldun
Yohsa her sûret-i insan olan olmaz hûş-yâr
Eğerçi men aref sırrından âgâh oldısa nefsün
Olur idrâk iden Rabbisini kâmil beşer yâhû

Bâ-yı Bismillahirrahmanirrahimden ibtidâ

Devamını Oku