Eşrefoğlu Rumi Şiirleri - Şair Eşrefoğlu ...

Türk şair, mutasavvıf. Eşref-i Rûmî veya Eşrefoğlu Rûmî olarak anılır.
Asıl adı Abdullah'tır. Yine de babasının ismi dolayısıyla genellikle Eşrefoğlu, Eşrefzâde veya İbnül Eşref olarak anılmıştır. İznik doğumlu olduğu için de sık sık İznikî olarak anılmış, yine de en sık kullanılan hitabı Eşref-i Rûmî olmuştur.
İznik doğumlu Abdullah'ın babasının zamanında Mısır'dan Anadolu'ya göçmüştür. Babasının ismi genelde Seyyid Ahmed ül Mısrî olarak geçer. Bu künyedeki Seyyid, şahsın İslam dininin son peygamberi Muhammed'in sülalesine dayandığını ...

Eşrefoğlu Rumi

Bu dervişlik yoluna
Sıdk ile gelen gelsin
Hak'tan özge ne ki var
Gönlünden silen gelsin

Dervişlik dedikleri

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Aşk ile viran olan imaret ta ebed
Hardır ol her dü cihan oldu selamet ta ebed

Aşk ile aşka uyanlar göre ma'şuk yüzünü
Nef ile nefse uyan oldu melamet ta ebed

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Cem' olmuş dervişleri
Pirim Abdülkadir'in
Yolunda sadıkları
Pirim Abdülkadir'in

Elim verdim eline

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Cihanı hiçe satmaktır adı aşk
Döküp varlığı gitmektir adı aşk

Elinde sükkeri ayruğa sunup
Ağuyu kendi yutmaktır adı aşk

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Aşıklar iki cihanda nefs muradın almayalar
Ağlayalar dün ü güni şad oluben gülmeyeler

İlm ü amel terk ideler Dost ile ahdi berk ideler
Yüz tutub Dost'a gideler aldanup da kalmayalar

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Ey Allahım beni senden ayırma
Beni senin didarından ayırma

Seni sevmek benim dinim imanım
İlahi dini imandan ayırma

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Eski yarem var idi yürekte açıldı yine
Yer yüzüne kanlı yaşım yine saçıldı yine

Yüreğimin şerha şerha yareleri bitmedi
Noldu yine noldu yine yare açıldı yine

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Kim ki Dost yolunda terk-i can ider
Dost ana didarını ihsan ider

Kim bu fani dünyayı terk eylese
Dost ebed mülke anı sultan ider

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Koyup ağyarı sen gel yarı gözle
Gönül verme fenaya varı gözle

Cihanda lokma için gussa çekme
Yedirme nefsine murdarı gözle

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Yine bu dertli gönül
Kaynadı taşa geldi
Aşk denizinin mevci
Başımdan aşa geldi

Sabrım kararım gitti

Devamını Oku