Eşrefoğlu Rumi Şiirleri

111

ŞİİR


14

TAKİPÇİ

Eşrefoğlu Rumi

Bu dünyaya verme gönül
Dünya sana kalır değil
Dünya seven dost katına
Yüz ağiyle varır değil

Bu dünyanın muhabbeti

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Bu gönül deriçesinde yine bir nur oldu peyda
Aklımı başımdan aldı beni kıldı delü şeyda
Temamet gönül cihanın o nurun şu'lesi tutdu
Yer ü gök tecelli doldu dağ u taş u ku u sahra
Ne ki var cemi eşya nikabın götürdü yüzden
Kamusunu gördüm ol Dost ma'şuk oldu her ca

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Tek ben değil seven seni,
Cümle âlem seni sever.
Her köşede binlercesi,
Yoluna can vermek ister.

Ben kimim seni seveyim,

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Cefa vü renc ü ihnettir adı aşk
Firak'ı derd-i firkattır adı aşk
Verüp rahatları mihnetle alıp
Dün ü gün ah u hasrettir adı aşk
Bir oddur kim cana düşmüş yanadur
Yürek oldu hararettir adı aşk

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Cemi'i enbiyalardan
Muhammed cümlenin şahı
Yüzü nurundan almışalar
Felekler şems ile mahı
Yedi kat gökleri geçti
Kadem arş üstüne bastı

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Dertli isen gel hemen,
Tez bulursun dermanı!
Ey çaresiz gül hemen,
Tez bulursun sultanı.

Yolu bâtıl eyleme!

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Sen cananı istersen,
Kendi canından vazgeç!
Yaratanı dilersen,
İki cihandan vazgeç!

Bu meydana girdiysen,

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Erişilmez yâre bi-yâr olmadıkça,
Bütün cihan ona ağyar olmadıkça.

Hakiki âleme bir yol bulunamaz,
Şu dünya mülkünden bizar olmadıkça.

Devamını Oku