Eşrefoğlu Rumi Şiirleri

111

ŞİİR


14

TAKİPÇİ

Eşrefoğlu Rumi

Yüzünü göreli hayran olmuşam
Bilmezem ben ben mi ya sen olmuşam

Düşmüşem aşk bahrine gavvas olup
Bahr içinde gevhere kan olmuşam

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Bugün işbu yola merdane geldim
Visali şem'ine pervane geldim

Elime aşk çevkanını aldım
Top edip başımı meydane geldim

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Canlar canın ister isen bu cism u candan fariğ ol
Gerçek Hakk'a aşık isen iki cihandan fariğ ol

Bu meydana girdin ise nefsin boynun urdun ise
Kibr u kini sürdün ise dost u düşmandan fariğ ol

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Ayrı düşmüş yârinden, bir garibim,
Visalin isteyip hicrana geldim.

Kararım yok cihandan tez giderim,
Bu fani diyara mihmana geldim.

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Sefa ister isen, terk et sefayı,
Vefa ister isen, koy bi-vefayı.

Muhabbet şerbetin bir zerre içir,
Hastalanmış gönlün bulsun şifayı.

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Aşk beni yağma kıluptur sen beni sorma bana
Ben beni bulımazım nite haber verem sana
Nuş ideliden ol harabat-ı muganın camını
Aklım esrük canım esrük ne sorarsan sır ana
Ol şarabı kim ben içtim farig-i peymaneyem
Sakisi ol baki nurdur cehd edüp eriş ana

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Bilinirmiş sözünden,
Aşk parlarmış yüzünden,
Gitmezmiş yaş gözünden,
Çeşme gibi akarmış.

Aşk erinin nişanı,

Devamını Oku
Eşrefoğlu Rumi

Aşk ile ol aşıkı
Sıdk ile ol sıdıkı
Mahbubudur Halıkı
Sultan Abdülkadiri

Aşık olan ülfete

Devamını Oku