Cuma Mesajları Şiiri - Sezayi Tuğla

Sezayi Tuğla
1231

ŞİİR


9

TAKİPÇİ

Cuma Mesajları

CUMA MESAJLARI

Doğum-ölüm arası hayat devam ediyor,
Nefis, gayeden uzak; “malı-mülkü ye” diyor,
Evlerin arasından mezarlık el ederken
Duyulan ezan sesi, hele dinle, ne diyor?
***
Tevazu sahibi ol, ahlakî tavır takın,
Doğruluğu temsil et, eğri olmaktan sakın,
Cuma dualarımız kalkan olsun bizlere,
Şah damarından bile, Allah’ım daha yakın.
***
Nefisler ayaklanmış, Allah’ın sözü yerde,
Nasıl görebilir ki, sarmışsa gözü perde?
Din, nasihat olmalı, idrak eden kalplere,
Soruyorum herkese; cumanın özü nerde?
***
Bize ışık tutarken Kur’an da ki her ayet,
O Nebi’den süzülüp, bize eder sirayet.
Ezan, kılavuz olur secdegâhın önünde,
Ve ebedî âlemde bizi sarar nihayet.
***
Bahar, yaz, güz ayları, ömürün dörtte üçü,
Kış ayları sonunda oluşur beden göçü.
Dostları ardı sıra gider kabir’e kadar,
Varsa Salih ameli, odur insanın gücü.
***
Hayalî ışık görüp, zannettik ki ışıdık,
Nefsin arzularını kaşıdıkça kaşıdık.
Ot misali yaşadık, aldatıcı dünyada,
Yaldızlı günahları başımızda taşıdık.
***
Nefsimizi ölçelim, ölü müyüz, diri mi?
Varlığını bilmeyen uyurgezer biri mi?
İlâhî! Dileğimdir, âcizane, katından,
Yıkasın ezan sesi, içimdeki kirimi.
***
Ömür, kısa bir çizgi, ezan-salâ arası,
Teraziyle tartılsa, sıfır gelir darası,
Sayı eşit olsa da şahsa göre değişir,
Birine servet olan, birine yol parası.
***
Ezenin eli değil, dilsizlerin dili ol,
Değerini iyi bil, hakikatin ili ol,
Hicrî yeni yılımız ağırlıyor cumayı,
Bizi ebedî kılan, davanın vekili ol.
***
Biri; dünyayı ister, yapar villa-sarayı,
Biri; estetik olur, ona verir parayı.
Cami kapısı nedir, Cuma nasıl kılınır?
Mekânı değişince, görür akla-karayı.
***
Aklın ihtiyacı var, âlim’in ışığına,
Kısmetinde ne varsa, o çıkar kaşığına,
Başıboş değiliz ki, niçin yaratılmışız?
İbret ile bakmalı, cumanın aşığına.
***

Bayram-Cuma el ele, fenalığı yok eder,
Ufacık bir sadaka, az olanı çok eder.
Açılım hareketi, kardeşliği getirir,
Fitneci beyinleri eriterek şok eder.
***
İki bayram kilitli, anahtar getirilsin,
Paslı kilit kırılsın, ölü canlar dirilsin,
Açılım her alanda ışık olsun bizlere,
El ele tutuşulsun ve kol kola girilsin.
***
Zilhiccenin içinde Cuma inci tanesi,
Değerini bilenin kutlu olur hanesi,
Nimetlerin içinde gezinir insanoğlu,
Yine de inkâr için hazırdır bahanesi.
***
Geçici yaşam için dostları kırarsınız,
Huzuru içte değil, dışarda ararsınız,
Allah’ımız buyurur gafil olan kullara,
“Duanız olmaz ise, ne işe yararsınız.”
***
İnancı zayıf olan, hayata bakar şaşı,
İçi huzursuz olur, belasız olmaz başı.
Bunların tek ilacı, teslimiyet içinde
Seccadeyi ıslatan iki damla gözyaşı.
***
Yaşam, oyun çizgisi, çocuk gibi sekilir,
Geleceğin tohumu bu tarlada ekilir,
Hesabını iyi yap, hasat anı yaklaştı,
Ahiretin kurası, cuma günü çekilir.
***
Öyle bir rükû et ki, benliğin sindirilsin.
Öyle bir secde et ki, ölü kalbin dirilsin.
Cumadaki saatte dualar kabul olur,
Öyle bir dua et ki, dileğin indirilsin.
***
Benliğin arzusuna iblisi çağırmayın.
Kılıverin cumayı, etrafa ışık yayın.
Eğer “bir yıl oruçlu” sevabı isterseniz,
Altı gün oruç ile şevvali ağırlayın.
***
Birazcık çıkar için, ne çileler çekilir,
Mal varlığı uğruna yanlış tohum ekilir,
Ayılmalı gafletten Cuma faziletiyle,
Ecir yüklü fideler, bu saatte ekilir.
***
Din fakiri kişiye inanıp öğüt alma,
İbadeti terk, edip yeis içine dalma,
İsrail’in Kudüs’te ektiği fitne için
Dua et Cuma günü, asla ilgisiz kalma.
***
Dilerim Cuma anı hayra vesile olur,
O saat geldiğinde, iyi şey dile olur,
Fırsatı değerlendir, ayaklarına gelmiş,
Gelen nimeti tepmek acı bir çile olur.
***
-1-

Akıl üstü imtihan, hepsinin adı olur,
Sınav iyi geçtiyse, enfes bir tadı olur,
Ajandalarımızı elimize verdiler,
Dilerim, insanlığın Cuma miladı olur.
***
Azimli olur isek, aşarız denizleri,
Anı olarak kaldı ramazanın izleri,
Akrabayı ziyaret dinimizin emridir,
Vedalaşırken bile, mutlu etti bizleri.
***
Sayılı günler bitti, yalnız izleri kaldı,
Cumanın fazileti onun yerini aldı,
Tedbirli olmalıyız, geldi çattı ahiret,
Geride kalan süre kısaldıkça kısaldı.
***
İmtihan alanının hâkimi Allah Bani,
Malını biriktirip azanlar şimdi hani?
Cumayı eda eyle, belirli saatlerde,
İsyan içinde olma, gerisi zaten fani.
***
İmanları iç içe zengini, fakirinde,
Allah’ın nizamı bu, işler yerli yerinde,
İlahî düzene bak, ölçü ile kurulmuş,
Cumayı kılıyoruz, kutsal ayın birinde.
***
Gel, ısıtsın içini, imanının güneşi,
Gün içine serpilmiş ibadetlerin beşi,
Öyle saatler var ki bir haftanın içinde,
İlimleri hıfzetsen, bulunmaz asla eşi.
***
Kıl yatsıyı, sabahı, zikreyle hep Allah’ı,
Her gün güzeldir ama Cuma günlerin şahı,
Uzuvlar yıkanırken duayla tövbe eyle,
Dökülen her damla su siliverir günahı.
***
Kaplasın içimizi, Cumanın fazileti,
Huzur ile alalım, dost yanına bileti,
Yalvaralım Allaha, mağfireti büyüktür,
Her şeye muktedirdir, kaldırır her illeti.
***
Ramazanın ortası, cumayı kucakladı,
Mağfiret saatini bünyesinde sakladı,
Gizliyi bilen Allah, kulunu iyi tanır,
Emretti faydalıyı, kötüyü yasakladı.
***
Birlik mi istiyorsun? Cumayı kıl cumayı,
Dirlik mi istiyorsun? Cumayı kıl cumayı,
Nefsini alt etmeye cesaretin yok ise,
Erlik mi istiyorsun? Cumayı kıl cumayı.
***
Şeytanı dost edinip, biz oluyorduk azan,
Yeri geldi çok üzdük, seni incittik bazan,
Cumayı terk eyledik, orucu ihmal ettik,
Biz günahkar kulları affeyle ey Ramazan.
***

Nefisle şeytan ortak, el ele direnişte,
Süfli tuzaklar kurar her Ramazan girişte,
Ezanlar eşliğinde bir ayı tamamladık,
İçimiz neşe dolu, elveda dedik işte.
***
Üç ayların içinde bulunur Şaban ayı,
Allah sevdiği kula nasip eder cumayı,
Çiğneme nasibini, başın öne eğilsin,
Ahireti hatırla, bir an unut dünyayı.
***
İlerisini düşün, terk eyle Masivayı,
Biriktir sevapları, bu ay tasarruf ayı,
Tövbe kapısı açık, sabır ile bekliyor,
Bu fırsatı kaçırma, eda eyle cumayı.
***
İnsanı düşündürür, ayetlerin hecesi,
İnananı çağırır kutsal Cuma gecesi,
Fitne dolu beyinler çaresizlik içinde,
Hakk’ı kabul edenin yükselir derecesi.
***
İmanınız var ise, nefsi yeneceksiniz,
Cuma abdesti alıp öyle söneceksiniz,
Yaratıcı buyurur, Kur’an-ı Keriminde
“Yaşamınız bitince bana döneceksiniz.”
***
İnsana hizmet için yaratıldı yeryüzü,
Dönerek oluşturur gece ile gündüzü,
Tefekkür etmemizi istiyor Yüce Mevla,
Bizi düşündürmeli, surelerin her sözü.
***
Şeytanın eşliğinde kuruluvermiş pusu,
İçimizi kemirir, ebedî göç korkusu,
Niye kibirleniriz, idrak edemiyorum,
Özümüz kara toprak, işte sözün doğrusu.
***
Mümin’in yüreğine Hak’tan cilâ verilir,
Şeytanın kölesine elbet belâ verilir,
Ezanın davetine itibar olmasa da
Verilen süre dolar, artık selâ verilir.
***
Kâinat, “ol” emriyle oluşuvermiş meğer
Tanımak istiyorsa, insan kendini eğer,
Çekilip inzivaya, tefekkür eylemeli,
Yaratılış gayesi, kâinat’a eşdeğer.
***
Yasakladıklarınla yine dolduk Yarabbi,
Manayı unutarak, manen solduk Yarabbi,
Samimiyet içinde diyebilirsek eğer,
İlâhî davetine teslim olduk Yarabbi.
***
Tefekkürle, akılı taratır yüce Mevla,
Geçmişte geleceği aratır yüce Mevla,
Dakikalık rüyaya seneleri sığdırır,
Zaman içinde zaman yaratır yüce Mevla.
*** -2-

Boğuşup duruyoruz, düştük azgın denize,
Aczimizi anladık, önünde geldik dize,
Yerlere eğilerek şefaat diliyoruz,
Halimiz nice olur, “kulum” demezse bize.
***
Cüce akıl çözemez, kâinatın varını,
Yine de inat ile sürdürür ısrarını,
Yüce Kitabullah’ı okursan ulaşırsın,
Ayetlerde bulursun cumanın esrarını.
***
Huzura ermek için âlemi tarayanlar,
Cuma secdelerinde, Allah’ı arayanlar,
Ayakları altında, Cennet’in anahtarı,
Ziyaret et anneni, ancak seni o anlar.
***
Yazılmışsa alnına, olamaz kimse mani,
Ölümü yok sayanlar nerede şimdi, hani?
Sorumsuzca işlenen isyan bırakılmalı,
Son salâ verilirken, olmadan pir’i fani.
***
Filistin’de dururken dedemin ayak izi,
Tespit için ey dünya! Beklemekteyiz sizi.
Siyonist İsrail’in birer piyonu olmuş,
Amerika, Fransa, sahtekâr İngiliz’i.
***
Kanaat sahibine azıcık nimet yardır,
İhtirası olana, kâinat bile dardır,
Tefekkür eylemeli rükû’ya eğilirken,
Yaratılan her şeyde, nice ayetler vardır.
***
Yaşamak istiyorsak Regaibin özünü,
Dinlememek gerekir, kör şeytanın sözünü,
Bu mübarek gecede el açarken Allah’a,
Nefsi zincire vurup, açmalı kalp gözünü.
***
Eşi ender bulunan elverişli zeminsin,
Akıl, fikir, güç senin, adın gibi eminsin,
Gidişata bakarsan, her şeyin sahibi var,
Hadi, söyle o zaman, acaba sen kiminsin?
***
Vefasız olanlara, vefalar ver Yarabbi,
Sıkıntısı olana, sefalar ver Yarabbi,
Şafî olan hekimsin, mübarek üç aylarda
Hasta olan kullara, şifalar ver Yarabbi.
***
İmtihan dünyası bu, ömür su gibi akar,
İmanı zayıf olan, hayata şaşı bakar,
İyi, kötü ortada, ipler ellerimizde,
Allah insanı yakmaz, kişi kendini yakar.
***
Ferhat’ın aşkı ile kayaları delmeli,
Tefekkür eyleyerek, hakikate gelmeli,
İsra yürüyüşüyle bu Cuma gecesinde,
Secdeye kapanırken, Miraç’a yükselmeli.
***

Yaratan’dan bizlere verilmiş bir işaret,
Yeryüzü pazarında yapıyoruz ticaret.
Önemi büyük olan güzel bir amel ise,
Sıla-i rahim ile akrabayı ziyaret.
***
Tefekkür eylemeli alınan her nefesi,
Gafletten uyarmalı dinlenen Kur’an sesi.
Nefsini okşasa da şeytanın fısıltısı,
Dualarda gizlidir Berat’ın mucizesi.
***
Görünce bir tuhaflık nedense şaşıyoruz,
Oysaki muammalar içinde yaşıyoruz.
Sırası gelenleri hüzünle uğurlarken,
Sıra bekleyen canı, emanet taşıyoruz.
***
Aklını kullananda beyin ilmin şehiri,
Hikmetle ilâç olur, yılanların zehiri,
Şeytanî nefis bizi aldatmaya çalışır,
Hiç olacak iş midir, ibadetin tehiri?
***
Âdemoğlu doğarken Azrail’le kol kola,
Ölüm-yaşam ikizi, birlikte çıkar yola,
Hedef; ebedî olmak, yürünen yol çileli,
Burada veriyoruz, imtihan için mola.
***
Nimetlere teşekkür Hakka minnette olur,
İyiliğe nankörlük, ancak cinnette olur,
Kusursuzu ararız arkadaşta, eşyada,
Oysaki hatasızlık, ancak cennette olur.
***
Bu dünya değirmeni nice canlar öğüttü,
Firavunlar, Musa’lar, Cengizhan’lar öğüttü,
Haritamız çizilmiş, ömür oraya akar,
Cinlere emir veren Süleyman’lar öğüttü.
***
İrademiz sınavda, bin ölçüp bir biçmeli,
Kâsede zehir olsa, tereddütsüz içmeli,
İnsanoğlu zayıftır, nefsine yenik düşer,
Çok hassas konularda akıl öne geçmeli.
***
Âdemoğlu istiyor, açık tutmak bahtını,
Bayramın ortasına Cuma kurmuş tahtını,
Rabbine söz vermişti insan Kalubelada,
Yerine getirmeli, söz vereiği ahdını.
***
Ramazan sona erdi, Şevval devam ediyor,
Dinle Resulullah’ı, ümmetine ne diyor?
“Altı gün oruçlu ol, senelik ecir kazan,”
Uyanlar, ibadetin ruhunu hissediyor.
***
Hakir görme insanın ırkını ve rengini,
Sabırla kazanmalı, akıl-nefis cengini,
İki cihan huzuru hedefliyorsak eğer
İyi ayarlamalı, terazinin dengini.
***
-3-
Bir yanda bilinçsizce sözde namaz kılanlar,
Bir tarafta cihadı kendine farz kılanlar,
Çalışıp ter dökmemiş olanlar anlamazken,
Sakalda ve şakakta beyazlaşmış kıl anlar.
***
Cuma seçili gündür Yüce Allah indinde,
Eşrefi mahlûkattır insanoğlu bu dinde,
Hayvanın alacası dışında sergilenir,
İnsanın alacası içindedir, içinde.
***
Kalbimizdeki iman, İslamiyet’in özü,
Kuran’daki ayetler yüce Allah’ın sözü,
Sabit görünseler de hareket eder dağlar,
Gündüz geceyi örter, gece sarar gündüzü.
***
Ciharı yâri Güzin anılmalı her zaman,
Hazreti Ebubekir, Ömerül Faruk, Osman,
Resul ilmin şehriyse, kapısı da Ali’dir,
Ehlibeyti sevenler, olur halis Müslüman.
***
Çıkarcılık uğruna gönüller yıkmamalı,
Dostun arzularından kolayca bıkmamalı,
Yarattığı her şeye ölçü vermiş Yaratan,
Kamil kul, o ölçüden dışarı çıkmamalı.
***
İnce bir imtihandan geçecek olan biziz,
Fani olan dünyadan göçecek olan biziz,
Köprü ile uçurum, konulmuş önümüze,
Bağımsız iradeyle, seçecek olan biziz.
***
Kesesi dolu olan, yoksulluğu hissetmez,
El, ekmeği ararken pastalar ona yetmez,
Hesap günü gelince nadim olunur amma
Mimarlık, avukatlık belgesi para etmez.
***
Korumak istiyorsan zirvedeki yerini,
Ortaya koymalısın, en güzel eserini,
Çiçek ekili yoldan zafere ulaşılmaz,
Onu kazanmak için dökmelisin terini.
***
İman, kalp terazisi darasında bulunur,
Cahilin gücü ise, parasında bulunur,
İnsan-ı kâmil olup, düşünebilen kişi,
İleriyi görenler arasında bulunur.
***
İlim yuvalarında eser verir Muallim,
Tazecik beyinlere yol gösterir Muallim,
Allah’ın “Oku” emri mutlu ederken onu
Okuturken, mum gibi kendi erir Muallim.
***
Allah’a dua edip, dinle ezan sesini,
Kimse bitiremedi hayatın bestesini,
Dünyanın ötesini bilmek isteyen kişi
Parçalamalı önce, kalbinin perdesini.
***

Musibet imtihandır, uyarıdan ibret al,
Aşağılardan değil, yukarıdan ibret al,
Vahy’etti Yüce Allah, ufacık bir arıya,
Allah arıya verdi, sen arıdan ibret al.
***
Allah’ın Peygamberi bizim için diledi,
Ümmetimin miracı göz nuru namaz dedi,
Dinin direği namaz için, davet ediyor,
Minareden okunan Ezan-ı Muhammedi.
***
İhtiyaç sahibine olmaz iken yararım,
Yinede, etrafımda hatasız dost ararım,
İlahi kudret bizi namaza çağırırken
Nefsin vesvesesiyle, gecikiyor kararım.
***
Hesabını bilene, diken bile gül olur,
İmtihanı verenler, ahrette bülbül olur,
Nefsine ram olanlar, ateşe atılırken,
Allah’ını bilenin, kazancı ödül olur.
***
Arza geldiğimizde, boyumuz iki karış,
İşte o zaman başlar hayat içinde yarış,
Tireni kaçırmışsak, ağlamalar nafile,
Kurtarır belki bizi seccadede yalvarış.
***
Dünya denen tiyatro oyuncularla dolu,
İstisnasız herkesin buradan geçer yolu,
Senaryo elimizde, seçimi yapan biziz,
Doğaçlama usulü, oynamaktayız rolü.
***
Daima yer değişir, doğanlarla ölenler,
Hayatı etkilemez ağlayanlar, gülenler,
Dünyanın efsununa kapılanlar olsa da,
Umarım kurtulurlar, kendisini bilenler.
***
İnsanın ihtiyacı, yaşamak için yemek,
Onun için veriyor dünyada hayli emek,
İşlenen günahlara akıtılan gözyaşı,
Allah’ın huzurunda edilen tövbe demek.
***
Nice Firavun var ki, tahtlarına kurulur,
Ayaklanan ahali, acınmadan vurulur,
Mazlumun ahı yerde kalır sanmayın sakın,
En ince ayrıntısı atlanmadan sorulur.
***
İnsan bir sır yumağı, bilinemez nedeni,
“Kâfir” ilan ederdi, dine küfür edeni.
Nefis-şeytan el ele, akılı tutuklamış,
Allah’ı inkâr eden, oluvermiş medeni.
***
Âlemin hayatından sana ne be Sezayi?
Aymazla etme sakın muharebe Sezayi,
Herkesin, hesap anı belirli yüce katta,
Okunacak, Defter-i Muhasebe Sezayi.
***
-4-

Çekilirken bedenden, akan hayat suyumuz,
Değişir mi Allah’ım, isyan eden huyumuz?
Bilemem, dikilir mi, yazılı mezar taşı?
Bizi kabul eder mi, topraktaki kuyumuz?
***
Davasının adamı, tanımayan “deli” der,
Akademik tescilli, dünya çapında lider,
Veda zamanı gelip bizleri bıraksa da,
Tekbirler eşliğinde Dost’u yanına gider.
***
Kimisi bankalarda nice döviz bırakır,
Kimisi gider iken bol bol kriz bırakır,
Birisi, Hak katına tekbirle uğurlanır,
Sadaka-i Cariye denen bir iz bırakır.
***
Hak uğrunda eskiyen bedenlere ne mutlu,
Kimseyi, incitmeden gidenlere ne mutlu,
Emanet taşır iken, emanet yaşıyoruz,
İmanla, ruhu teslim edenlere ne mutlu.
***
Geçici dünya için, kaçırmayın ayarı,
Minareden okunan her sala bir uyarı,
Birkaç gram bal için binlerce çiçek gezer,
Baharın müjdecisi, ilham kaynağı arı.
***
Ondan izin olmazsa, sinek bile uçamaz,
O, izin vermez ise, çiçek dahi açamaz,
İrade-i Cüz’iyye, verilmiş ancak bize,
Bazı hakikatler var, kimse ondan kaçamaz.
***
İnsanoğlu ne gafil, ne cahil imiş meğer
Bir üne sahip olmak, ona göre bir değer,
Mütevazı olarak yaşayana misaldir,
İçi dolu başaklar, başını öne eğer.
***
Bizleri terk edenin kalır geride izi,
Gözlerde yaş bırakır, acıtır kalbimizi,
Yaşıyoruz dünyada, ezan-sala arası,
Anlayamadık hâlâ, ölüm, yaşam ikizi.
***
Cuma ezanı silsin, yüreklerdeki pası,
Nefislere vurulsun mağlubiyet yaftası,
Kâinat efendisi, doğdu nisan ayında,
Zulmü yok ediversin kutlu doğum haftası.
***
Şefkat seccadesini, gönüllere serelim,
Sadaka ve zekâtı muhtaçlara verelim,
Kör ve sağır olalım nefsin vesvesesine,
“Erişilmez” sanılan makamlara erelim.
***
Kâinatı izlerken, Kur’an ın özüyle bak,
Yaşadığın hayata Resulün sözüyle bak,
İmtihan oluyorsun, bu geçici dünyada,
Hesabını yaparken ahretin gözüyle bak.
***

Semaya yükselirken minarenin alemi,
Allah’a dua için, davet eder alemi,
Rezzak olan Allah’ım öyle rızıklandırır,
Nasıl yarattı ise, canlı-cansız âlemi.
***
Madde, mana arası yeni perde gerilir,
Herkesin istediği, göz önüne serilir,
İnce hesaptan sonra, muhasebe defteri
Cenneti hak edenin sağ eline verilir.
***
Ne Yahudi zihninde, ne de ehli-salibim,
Kusurlarım olsa da, imanımda galibim,
Son nefesi bilemem, Allah katında gizli,
Ben, aciz kul Sezayi, duanıza talibim.
***
İnsanoğlu ömrünce hep Cenneti heceler,
Üç ayların içinde, yükselir dereceler,
Perşembeyi Cumaya bağlayan Regaip’le
İbadete çağırır bizi, kutsal geceler.
***
Kişi karar veremez, ufku tutulur bazan,
Ahireti yitirir, nefsine uyup azan,
Aklını başına al, salim kafayla düşün,
Öyle bir seçim yap ki, iki dünyayı kazan.
***
Eşrefi mahlûkatsın, itibar sahibi ol,
Yaratanın yolunda, istikrar sahibi ol,
Boynunu eğen değil, yöneten olmak için,
Hakkı temsil ederek, iktidar sahibi ol,
***
En önde yeşil tabut, arkasında kafile,
Yine de ibret olmaz bizim gibi gafile,
Ölüm, büyük nasihat, ama dinleyen hani?
Azrail geldiğinde, tövbe bile nafile.
***
“Ol” emrinle oluyor, uçsuz-sonsuz kâinat,
“Öl” demenle ölüyor, canlı olan tabiat,
Şeytan vesvese verip kandırmaya çalışır,
Minareden çağıran, ezan sesine inat.
***
Mutluluk arayana herkesle barış yeter,
Ahreti isteyene, nefisle yarış yeter,
Cuma günü okunan ezanın ruhu ile
Teslimiyet içinde Rabbe yalvarış yeter.
***
Ya Rab, sana aşikâr bizim her ahvalimiz,
İbadetlerimiz az, dağ gibi vebalimiz,
Cuma günü kapında Beratına muhtacız,
Merhametin olmazsa, nice olur halimiz?
***
Duanın ziyasıyla, gönül kâsesi dolsun,
Şeytanın beslediği nefsin çiçeği solsun,
Sıla-i Rahim için seyahat yapılırken,
Cuma’nın fazileti, üzerimize olsun.
***
-5-

Yaşama hırsı ile imtihan olmaktayım,
Takdir-i İlahi’yle takdir edilmiş payım,
Boşa kürek sallayıp, yorulma ey Sezayi,
Dünyaya geldiğinde, başladı geri sayım.
***
Kulunun isteğini, Yaratan iyi bilir,
Dualar Hak Katına tövbe ile yükselir,
Umutlar bittiğinde çalınacak tek kapı,
Dertlilerin devası, yine Allah’tan gelir.
***
Ekmek için tarlada çekilirken emekler,
Şükür edilmeyerek dökülüyor yemekler,
Mübarek Ramazanda kendimize gelelim,
Afrikalı insanlar, ilgi görmeyi bekler.
***
Vatan hainlerinin, budur huyu şehidim,
Kötü emeller için, kazar kuyu şehidim,
Şehitler asla ölmez, Hak katında diridir,
Gül bahçesi kabrinde, rahat uyu şehidim.
***
İmtihan olan insan, daima düşer dara,
İlâhi imdat bekler, düşünür kara kara,
Bin aydan hayırlı ay Ramazanın içinde,
Sen Kadir Gecesini, son on gününde ara.
***
İnsan, huzura erer, “Allah’u Ekber” ile,
Namaza durulunca, azalar gelir dile,
Kıyam, rükû ve secde, kulluğun alameti,
Halisane niyetle, inancını sergile.
***
Âlemin Efendisi, hadisinde buyurur,
Tamahkâr olanlara ibret ile duyurur,
Bir vadi altın olsa, ikincisini ister,
Ancak, onun gözünü kara toprak doyurur.
***
Nefse esir beyinde çok ihtilâller doğar,
İnananın kalbinde nice hilâller doğar,
Bilâl-i Habeşî’ler, bize veda etse de,
Ezanı okuyacak yeni Bilâl’ler doğar.
***
Çevresinde sevilir her sözü açık olan,
Tavrı haklıdan yana ve özü açık olan,
Yaradan’ın izniyle, secdede feyiz alır,
İbadetin nuruyla, kalp gözü açık olan.
***
Bütün canlılar gibi, insanın özü sudur,
Kendini bilen kişi, Yaratanın kuludur,
Halifesi yarattı, Rabb’i âdemoğlunu,
İnsan, Allah katında melekten de uludur.
***
Verilen nimetleri helalden yiyeceğiz,
Allah’a tevekkülle “çok şükür” diyeceğiz,
“Benimdir” dediğimiz dünya malı geçici,
Onları terk ederek, beyaz bez giyeceğiz,
***

Günü dolan insana, tezkeresi verilir,
Ölümsüzlük şehrine, ölüm ile girilir,
Bazı kullar nedense bunu idrak edemez,
Ebedi hayat için; “Kalk” emriyle dirilir,
***
İmtihan sahasında, aklınca lider insan,
Nefsinin istediği her yöne gider insan,
“İlahî nida” ile çağırıldığı zaman,
Rabbinin davetini nasıl ret eder insan?
***
Terörün oyunuyla, akıtılan kan bizim,
Şehidimin dağlarda bıraktığı can bizim,
Bu vatanın sınırı, al kanlarla çizildi,
Bölünmez aileyiz, Erciş ile Van bizim.
***
Allah’a ibadetten, bıkma ha, sakın bıkma,
Tarif edilen yoldan çıkma ha, sakın çıkma,
Gönül Kâbe gibidir, Rab katında kutsaldır, Asla tamir edilmez, yıkma ha, sakın yıkma.
***
Rabbin emirlerine uyabilmeli mümin,
Vicdanının sesini duyabilmeli mümin,
Günahları temizler okunan ezan sesi,
Kararan yüreğini yuyabilmeli mümin.
***
Rabbimin eserleri sanat içinde sanat,
Fikir verir insana, kuştaki iki kanat,
Zekâsıyla övünür taklit sahibi mahlûk,
Kendi sanat eseri, ama sürer saltanat.
***
Caiz midir? Demeden yiyerek suç işleriz,
Emredilen dışında giyerek suç işleriz,
İlahi adaletin altına sığınırken,
Affeder Yüce Allah, diyerek suç işleriz.
*** (25 Kasım 2011)
Ömür bir derin kuyu, görünmez asla dibi,
İmtihan eder bizi, kâinatın sahibi,
Beklenen saat gelir ve perdeler gerilir,
Kendimizi izleriz sinema filmi gibi.
*** (25 Kasım 2011)
Bizleri sevindirir gelen doğum haberi,
Onun ismi Muhammed, müminlerin lideri,
Ezelde belirlenmiş kulun hayat çizgisi,
Asla oynatılamaz, ne ileri, ne geri.
*** (02 Aralık 2011)
Ömür, uzun-ince yol, iniş çıkış dönemli,
Bazen gülücük saçar, bazen gözleri nemli,
Güzel, dikenli ağaç, gönül ise bir arı,
Dikene mi, güle mi? Konduğu yer önemli.
*** (09 Aralık 2011)
İlahi emir gelir, denir ki “Baş üstüne”,
Kafalar öne düşer, yaş gelir yaş üstüne,
Dua et ey Sezayi! Allah’tan Rahmet dile,
“Hüvel Baki” yazarlar, beyaz bir taş üstüne.
*** (16 Aralık 2011)

-6-
Nefsin isteklerine iltimas gösteririz, Çıkarlarımız için, erim erim eririz,
Hatamızı anlayıp gerçeği görebilsek
Bir nefes sıhhat için neler neler veririz.
*** (23 Aralık 2011)
Mutluluk ararsanız, birazcık kafa yorun, Ahretin iyi olsun, dünyayı etme sorun,
Bizleri sevindirsin mübarek Cuma günü,
Çevrede cıvıldaşan kızlı-erkekli torun.
*** (23 Aralık 2011)
Madde sarhoşu olan kulun uyur Yarabbi,
Mananın değerini bize duyur Yarabbi,
İki gözümüz de kör, kulaklarımız sağır,
Görelim ve duyalım, emir buyur Yarabbi.
*** (30 Aralık 2011)
Kâinata iyi bak, harikulade doku,
Yeryüzünü incele, ayrı renk, ayrı koku,
Sanat eseri insan var oluşun özeti,
İlim almak istersen, önce kendini oku.
*** (30 Aralık 2011)
Yaşam tiyatrosunda senaryo yazan biziz,
Nefsimize uyarak, daima azan biziz,
Hesaplar tutmayınca günah keçisi belli,
Zamana bozuk deriz, oysaki bozan biziz.
*** (16 Ocak 2012)
İnsanoğlu her zaman, “Ben faniyim” demeli,
Sağlam zemini bulup, atmalıdır temeli,
Nefis, çok şeyler ister, baki kalacak gibi,
“Sala”ya kadar sürer, hayali ve emeli.
*** (18 Ocak 2012)
Ömrü israf ederiz verildiğinden beri,
Akıl yerinde sayar, bir ileri, bir geri,
İlahî emir gelip hesaba çekilirken,
Dizler bükülüverir, solar gözlerin feri.
*** (21 Ocak 2012)
Dünyaya meyledene acı zehir verilir,
Ahreti isteyene, mamur şehir verilir,
Ebedî yaşayacak kula Rabbin ikramı,
Bal ile süt akıtan, billur nehir verilir.
*** (29 Ocak 2012)
Dünya hayatındaki çileyi sanma beter,
Ahiret sorgusunda, gelir ter üstüne ter,
Ey Sezayi! İnlerken zebaninin elinde,
O’na rücu edersin, “Yeter Allah’ım, yeter”.
*** (10 Şubat 2012)
Saadeti görmedim ne Baharda, ne Yazda,
Aradım, bulamadım, ne türküde, ne sazda,
Dostlarla olmak için, Cennet’i dileyerek,
Ellerimi açarak, dua ettim namazda.
*** (14 Şubat 2012)
İmtihan meydanına girebilmek marifet,
Zorluklara göğsünü gerebilmek marifet,
Ölmeden önce ölüp, benliği terk ederek,
Ufuktan ötesini, görebilmek marifet.
*** (15 Şubat 2012)

Düşünceyi kör eder, nefsin hisli duvarı,
Doğruları perdeler, kibrin sisli duvarı,
Ellerimizi açıp, O’na dua ederek,
Hep birlikte yıkalım gelin, isli duvarı.
*** (17 Şubat 2012)
Toplumu yaralayan incitici söz olur,
Dostları küstürürsek, yaralar göz göz olur,
Niyetler masumsa, da çevredeki etkisi
İçeriyi kavuran, üstü küllü, köz olur.
*** (03 Mart 2012)
Bizi yoldan çıkaran nefis, büyük serseri,
Kendi lehine yontar, kullanırken keseri,
Allah’ı unutturup, akılı yüce kılar,
Acaba düşündük mü, akıl kimin eseri?
*** (08 Mart 2012)
Ecel, Allah’ın emri, Yüce Kur’an da ayet,
Varoluştan bu yana, bize eder sirayet,
“İstemiyoruz” diye feryat edip dururuz,
Ne hale gelir Dünya, ölüm olmasa şayet.
*** (13 Mart 2012)
Vakit gelir, nafile Azrail’le pazarlık,
Nasibinde var ise bekler seni mezarlık,
Amelin iyi ise fayda verir, Sezayi!
Orada para etmez, şairlik ve yazarlık.
*** (21 Mart 2012)
Yaratılan her canlı, tabiatta bir inci,
Soruyorum kendime, niye insanlar kinci?
Toprak, ezilir ama, mütevazı haliyle,
Bizlere çiçek sunar, işte kulluk bilinci.
*** (30 Mart 2012)
Ecel, kurulu saat, çalacak an bilinmez,
Ameller, ince hesap, kul hakları silinmez,
Matematik, saf dışı, artı-eksi değişik,
Uzuvlar şahit olur, yalan ile gelinmez.
*** (05 Nisan 2012)
Şeytana tabi olma, bırak artık inadı,
Rab, Adem’le Havva’yı meyve ile sınadı,
Âlemi tefekkür et, gafil olma Sezayi,
Büyük sanat eseri bir sineğin kanadı.
*** (25 Nisan 2012)
Deme sakın kimseye, “Bu kişi benim belam”
Yaklaşarak yanına ediver birkaç kelam,
Günahlarını döker, güz yaprakları gibi,
Mübarek Cuma günü, ona verdiğin selam.
*** (02 Mayıs 2012)
Hayat, gerçek âlemin imtihan bilmecesi,
İlahî kayda geçer, her harfi, her hecesi,
Rabb’imizin ikramı üç ayların içinde,
Regaib’i kucaklar, kutsal Cuma gecesi.
*** (24 Mayıs 2012)
Ders almak isteyene, ilmin tesiri olur,
Derman arayan kula deva Mesir’i olur,
Dünyaya köle olup Ahretten uzak kalan
Derecesi eksilip, nefsin esiri olur.
*** (01 Haziran 2012)

-7-
Hikmet’i arıyorsan, kökleri çok derinde,
Adalet soruyorsan, aklın da üzerinde,
Kusur bulayım diye çabalama Sezayi,
Kâinatı incele, her şey yerli yerinde.
*** (06 Haziran 2012)
Birine söz verdinse, vaadini tutan ol,
Kinine hâkim olup, öfkesini yutan ol,
Verilen nimetleri asla unutma, amma
Yaptığın iyiliği gizleyip, unutan ol.
*** (13 Haziran 2012)
Gözünü çevir de bak evrendeki ahenge,
Zihinde tutuşursa, akılla nefis cenge,
Şeytanın vesvesesi giriverir devreye,
Düşünce iflas eder, bozuluverir denge.
*** (14 Haziran 2012)
Ötelerden haberi duyabilen her insan
Kalbini insaf ile yuyabilen her insan,
Ebedî âleminde Resulullah’la olur
Rabb’in emirlerine uyabilen her insan.
*** (28 Haziran 2012)
Dünya gözlüğü ile adeta bakarkördüm,
Sanat adı altında, nice safsata ördüm,
Gözlerimi kapayıp tefekkür eyleyerek
Gerçek sanat içinde O Sanatçıyı gördüm.
*** (01 Temmuz 2012)
İbadet eden kişi, art niyeti unutsun,
Nefsine hakim olup öfkelerini yutsun,
Ramazanın gayesi aç kalmaktan ziyade,
Alın secdede iken, yürekler uruç tutsun.
*** (14 Temmuz 2012)
İçerimdeki rakip! Mücadelem seninle,
İmtihan oluyorsun, inle ey nefis, inle,
Geçici heveslere eğilme virgül gibi,
Elif gibi dimdik ol, rabb’in emrini dinle.
*** (20 Temmuz 2012)
Beynimizi kemirir nefsin sinsi faresi,
İlahi kayda geçer, hayatın her karesi,
Bizi bize bırakma, yalvarırız Yarabbi,
Merhametine bağlı derdimizin çaresi.
*** (31 Temmuz 2012)
Altımızdaki zemin bir gün bizi yutacak,
Sanmayın hak sahibi her şeyi unutacak,
Meydana hesap için dizildiğimiz zaman,
Salih amellerimiz elimizden tutacak.
*** (04 Ağustos 2012)
Ruhumuza işlemiş, yalan dünya hevesi,
Uzaktan hoş geliyor, bize davulun sesi,
Sermayeyi bitirdik, Medet eyle Yarabbi
Şahadet getirelim, verirken son nefesi.
*** (17 Ağustos 2012)
Bize verilen ömür, kısa metraj filimdir,
Yegâne görevimiz, doğruluk ve ilimdir,
Eğrilerim çok ise, suçun sahibi Ben’im,
Suçumun failleri; Elim-Belim-Dilimdir.
*** (22 Ağustos 2012)

Emr-i İlahî ile döner kâinat çarkı,
Gezegenler içinde Dünya canlılar parkı,
Bitki-Hayvan âlemi muaf iken sınavdan,
İmtihana çekilmek, İnsanoğlu’nun farkı.
*** (30 Ağustos 2012)
“Sebil” niyeti ile açıver sen kuyunu,
Dua ile içsinler gelen-geçen suyunu,
Dünya malı emanet, her şey gelip-geçici,
Kusur bulma Sezayi! Önce düzelt huyunu.
*** (07 Eylül 2012)
Güzel memleketimi yeterince bilmezdim,
Sıla-i Rahim’deki ince manayı sezdim,
“Seyahatte sıhhat var” Hadisi mucibince,
Nice İl’i kapsayan Anadolu’yu gezdim.
*** (10 Eylül 2012)
Lokomotif bir Ülke, hepimizin hayali,
Daima önde gelir, Öğretmen’in vebali,
İbret alınacak söz; “Bana harf öğretene
Kul ve Köle olurum” diyor Hazreti Ali.
*** (13 Eylül 2012) ?
Geleceği bilemem. Neler neler olacak,
Ama kesin bildiğim, bir gün süre dolacak.
Ömür boyu yüzümde gülümseyen güllerin
Kokuları silinip, renkleri de solacak.
*** (19 Eylül 2012)
Dünya gülistanının çiçek dereni nerde?
Akıl vereni gani, gönül vereni nerde?
Kâinat sır yumağı, çözmeye çalışırlar,
Hakiki ilmi bulup, sırra ereni nerde?
*** (24 Eylül 2012)
Örtmüşse bir gafilin kalbini kara perde,
Göremez Yaradan’ı, yaratılan eserde,
Kâinatın zerresi, varlığına delilken,
Alay ederek der ki; “gösterin, hani nerde? ”
*** (30 Eylül 2012)
Niyet kötü olursa, yaşamda pürüz olur,
Halis niyette ise, uçurumlar düz olur,
Allah için yapılan on amelin sevabı
On ile çarpılarak, neticede yüz olur.
*** (10 Ekim 2012)
Günahımız ziyade, biliyoruz Yarabbi,
Nefsin sevmediğini siliyoruz Yarabbi,
Kâbe’nin etrafında tavaflar yapılırken
Sen’in mağfiretini diliyoruz Yarabbi.
*** (12 Ekim 2012)
Niyet kötü olursa, yaşamda pürüz olur,
Halis niyette ise, uçurumlar düz olur.
Allah için yapılan “on” amelin sevabı
On ile çarpılarak neticede “yüz” olur.
*** (13 Ekim 2012)
Hesap için meydana ulu divan kurulur,
Terazinin önünde endişeyle durulur,
Kimseye iltimas yok! Dünyadaki ameller
Tüm detayları ile sahibine sorulur.
*** (24 Ekim 2012)

Sezayi Tuğla
Kayıt Tarihi : 30.10.2012 14:12:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Cuma günlerinin faziletlerini dostlarımla paylaşmak için telefonumla atmış olduğum dörtlükler halindeki mesajları içerir.

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!

Sezayi Tuğla