Aşık Meydani Şiirleri - Şair Aşık Meydani

İDRİS EROĞLU, nüfus kayıtlarına göre 3 Mart 1942'de, Küçük Tuzhisar köyünde doğmuştur. Şiirlerinde Meydanî mahlasını kullanan âşığın babası Hacı Mehmet oğlu Hürmüz, annesi Abdurrahman kızı Asiye’dir.
Çiftçi bir ailenin beş çocuğundan ikincisidir. Fikri adlı kardeşi fazla yaşamadığı için kaynaklarda dört kardeş oldukları yazılıdır. Diğer kardeşleri Gazi, Fatma ve Fahri’dir. Sülâlelerine “Hacı Mehmet oğulları” adı verilir.
Anne ve baba tarafından Türkmen bir aileye mensuptur. Okuma-yazmayı kendi kendine öğrenir. Dışarıdan imtihanlara gir ...

Aşık Meydani

Gönül dağlarında ağlar bir gelin
Ağlama yaranı sarmadılar mı?
Kim bilir kıymetin sarı çiğdemin?
Sef geçip halini sormadılar mı?
Kız seni sevdiğine vermediler mi?

Devamını Oku
Aşık Meydani

Bu nasıl adalet bu nasıl düzen
Haksız desteklenir Hak kösteklenir
Bu nasıl terazi bu nasıl mizan
Haksız desteklenir Hak kösteklenir
Bir derdin üstüne bin dert eklenir

Devamını Oku
Aşık Meydani

Gönül bahçesine reyhalar katak
Sen o yandan ben bu yandan sevdiğim
Uzat ellerini güneşi tutak
Sen o yandan ben bu yandan sevdiğim

Meydani Merih'de yayla yaylayak

Devamını Oku
Aşık Meydani

Hayli zaman hasretinim
Bir gül ister elim senden
Bağışlarsan külfetinim
Fakirane yolum senden

Dört güzele gönül bağlı

Devamını Oku
Aşık Meydani

Başında yaylası olmayan dağın
Olmasından olmaması güzeldir
Verimsiz tarlanın üzümsüz bağın
Olmasından olmaması güzeldir

Yanmayan ocağın tütmez bacanın

Devamını Oku
Aşık Meydani

Kumsalda plajda yattığın zaman
Unutma Vekil bey unutma bizi
Hazine arsası sattığın zaman
Unutma Vekil bey unutma bizi

Etliden süylüden tadımlar iken

Devamını Oku
Aşık Meydani

Yoğunburç'a giren ey! garip yocu
Bir ârif gözünde bin âlem saklı
Bu dünya bir handır, toprakta hancı
Bir zerre tozunda bin âlem saklı

Taşları taşlara yontup dokumuş

Devamını Oku
Aşık Meydani

Türk' lüğün simgesi türlü nakışlar
İlmeği kirkitle örür gibiyim
Baktıkca hayrette kalır bakışlar
Kilimde vatanı görür gibiyim

Toros dağlarında koca Binboğa

Devamını Oku
Aşık Meydani

Çocuk yürürken emekler
Yolların öldürür Leyla
Diken güle mana yükler
Gülllerin öldürür Leyla

Buğlu gözler masivaya

Devamını Oku
Aşık Meydani

Bir katilin zülfü değdi yaram var
Bende yara hani sende merhamet
Şahiidm var delilim var gören var
Bende yara hani sende merhamet

Suçum nedir diyar diyar sürüldüm

Devamını Oku