AKIL ŞİİRLERİ

AKIL ŞİİRLERİ

Özdemir Asaf

Seni bulmaktan önce aramak isterim.
Seni sevmekten önce anlamak isterim.
Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de,
Sana hep, hep yeniden başlamak isterim.
..

Devamını Oku
Abdurrahim Karakoç

Yürüyen heykellerle aynı müzedeyim ben
Konuşan mumyalara kimden söz edeyim ben
Fikren işkencedeyim, ruhen cezadayım ben
Korkaklığın sükûtu kol geziyor her yerde
Sanki tek başımayım, tek kişilik mahşerde.

Putların gölgesinde dans eder akbabalar
..

Devamını Oku
Bahtiyar Vahapzade

Birbirine benzese de
Yel başkadır, külek başka
Itrı da hoş, rengi de hoş
Gül başkadır, çiçek başka.

Her diki yokuş bilme gel
Her meyi meyhoş bilme gel
..

Devamını Oku
Seyrani

Akıl ermez kulak duymaz göz görmez
Şükret kula haktan ihsan var iken,
Göz görmüş olduğun sanma öz görmez
Sen küfre yâr olma iman var iken

Cihan cihanla cihan canla bulunmaz
Haksız bir yerinden boşalıp dolmaz
..

Devamını Oku
Seyrani

Akıl almaz kulak duymaz göz görmez
Şükret kula Hakk'tan ihsan var iken
Göz görmüş olduğun sanma öz görmez
Sen küfre yar olma iman var iken

Hırs varise cihan kavgasız olmaz
Harp olmasa toprak boşalıp dolmaz
..

Devamını Oku
Şah Hatayi

Akıl beru gel beru
Gir gönüle nazar eyle
Görür göz işidir kulak
Söyler dile nazar eyle

Baştır gövdeyi götüren
Ayak menzile yetüren
..

Devamını Oku
Celal Sılay

Gece ormanda bir şey değişmez
Aklın lambaları altında
Ancak gözün keyfi değişir
Gündüz aydınlığında

Ağaçlar insan eti yemez
Akıl vücudun yardımında
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Sıhhat-ı ebdân ile îmân-ı kâmil var iken
Tâc ü taht ister mi Mevlâ'dan aceb âkil olan
Ni'met-i sıhhat dahi îmân-ı kâmil var iken
Mâl ü mülk ü saltanat ister mi hîç âkil olan
..

Devamını Oku
Arif Dino

Yok´u
Yok eden
Var oldu: akıl
Renkten,sesten,rahiyadan
Mest oldu akıl,
Kendini inkar etti.
His,sevgi,aşk yolunda
..

Devamını Oku
Necip Fazıl Kısakürek

Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var;
Akıl için son tavır, saçlarını yolmak var..
..

Devamını Oku
Hermann Hesse

Yaşamım ne anlam taşımıştı, bunca sevinç ve acının üzerinden geçip gitmesinin hikmeti neydi? Şimdiye kadar içimde hissettiğim, hala hissetmekte olduğum gerçek'e ve güzel'e karşı bu susamışlık nedendi? Ne diye o şuh ve dilber kadınlar uğruna inatla, gözyaşları akıtarak sevdalar ve acılar çekmiştim? Niçin bugün de başım hazin bir sevgi uğruna yine utanç ve gözyaşlarıyla eğilmişti? Madem yalnızlıklar içinde pek sevilmeden yaşayıp gitmek alnıma yazılmıştı, o işine akıl ermez tanrı, sevginin yakıp kavurucu özlemini ne diye yüreğime yerleştirmişti sanki? '
..

Devamını Oku
Arif Damar

Akıl ersin ermesin sevdama
Senden yanayım dedi yeşeren dal senden yana
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Âkil olan devlet-i dünyâya mağrûr olmasın
Rüşdi olan bir kuru sevdâya mesrûr olmasın
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Ni'met-i sıhhat dahi îmân-ı kâmil var iken
Mülk ü mâl ü saltanat ister mi hiç âkil olan
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Âkil isen nevm-i gafletden uyan
Vâsıl olmaz Hakk'a şeytâna uyan
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Âkil olan anlar bunu dünyâ misâfir hânedir
Bâkî safa tahsîline sa'y etmeyen dîvânedir
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Âkil isen hayra sa'y et dâ'imâ
Leyse li'l-insâni illâ mâ se'â

Hak yolunda çalışırsa bir kişi
Ânı zâyi' eylemez Kâdir Hudâ

Ekber-i a'mâl zikru'llâhdır
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Zînet-i dünyâya mağrûr olmayan âkil durur
Aldanıp mağrûr olan kişi ana câhil durur
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Hak kapısında biter cümle murâd
Âkil isen muhkem eyle i'tikâd
..

Devamını Oku
Özdemir Asaf

ÖZDÜŞÜM

Ah ben hep duyguyla akıl
Kapılarını bunca yıl
Zorladım. Bir düş gerçeği
Topladım gerçek düşümde.
Savaştı bu huyla akıl,
..

Devamını Oku