Bahtiyar Vahapzade Şiirleri - Şair Bahti ...

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
16 Ağustos 1925 - 13 Şubat 2009

Mahmud oğlu Bahtiyar Vahabzade, 16 Ağustos 1925 tarihinde Şeki'de doğdu. 9 yaşında ailesiyle beraber Bakü'ye taşındı. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1942 yılında girdiği Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü'nden 1947 yılında mezun oldu ve aynı bölümde öğretim üyesi olarak ders vermeye başladı. 1964 yılında tamamladığı ünlü Azeri şair Samed Vurgun'un hayatı ve yaradıcılığı isimli monografisi ile filoloji doktoru ünvanını aldı.
1980 yılında Azerbaycan İlimler Akademisi üyeliğine seçilen Vahabzade, 2001 yılında emekli olana k ...

Bahtiyar Vahapzade

Azerî Türkçesi

Bir ananın iki oğlu,
Bir amalın iki qolu.
O da ulu, bu da ulu
Azə rbaycan - Türkiyə .

Devamını Oku
Bahtiyar Vahapzade

Bu gün ben seni gördüm
Selam vermek istedim
Yüzünü yana çevirdin
Söyle,yıllardan beri
Kalbimiz beraber duydu
Beraber vurduğu yılları

Devamını Oku
Bahtiyar Vahapzade

Torpağım üstünə kölgə lə r salan
Mə nim varlığımın cilası-bayraq.
Zə fə rdə n doğulmuş
Göytürkdə n qalan
Qurdbaşlı bayrağın balası bayraq.

Devamını Oku
Bahtiyar Vahapzade

ALLAHDAN QANAD İSTƏ DİM
(son variant)

Allahdan qanad istə dim,
Allah mə nə xə yal verdi.
Bu qanadlı xə yal mə nə

Devamını Oku
Bahtiyar Vahapzade

Sevdinsə …Beş il, on beş il nə dir,
Bütün ömrün boyu gözlə yə cə ksə n.
Nə boyda zülm etsə sevgili sə nə ,
Sevdinsə …'hə r zülmə döz', - deyə cə ksə n.
Sevdinsə …Kölgə yə dönüb hə r zaman
Sə n onu hə r yerdə izlə yə cə ksə n.

Devamını Oku
Bahtiyar Vahapzade

PEYĞƏ MBƏ RİMİZ

Yolunun yolçusuyuq, ey ulu Peyğə mbə rimiz,
Adı şə fqə tlə , işıqla dolu Peyğə mbə rimiz.

Qurumuş torpağa bir an toxunarkə n nə fə si,

Devamını Oku
Bahtiyar Vahapzade

İBADƏ T

Artıq dönüb dövran, də yişib zaman
Gə lmə k istə yirə m haqqa sə cdə yə ,
İmdad istə mə kçün indi tanrıdan
Hə r gecə ə llə rim uzanır göyə :

Devamını Oku
Bahtiyar Vahapzade

Ben sükuta göçmüşüm, sükut benim oylağım.(1)
Ben hayale göçmüşüm,
Hayal- arzularımı hakikata götüren
Elimdeki bayrağım.
Hayal gökte kanadım.
Yerde çapan Kırat’ım,

Devamını Oku
Bahtiyar Vahapzade

Od almazdı bir zaman bu derdimden o derdim.
“Ben çıkmaya tepe yok, yüce bir dağ isterdim.”*

Birce diki çıkmaya şimdi ferasetim yok.
Ayak üstte durmaya bir lahza takatim yok.

Devamını Oku
Bahtiyar Vahapzade

Tarihini uğuldadan dağ mehinde,
Guşlarının ceh-cehinde,
Yurddağların kederinde, ferehinde
Seni duydum,
Ana yurdum!
Füzulinin ‘ah’ sesinde,

Devamını Oku