Yavuz Yağcı: Hayatı, Biyografisi, Eserle ...

725

ŞİİR


15

TAKİPÇİ

YAVUZ YAĞCI HAYATI

Yavuz Yağcı 1963 Yılının kışında
doğmuşum, altı ay geç yaz
mışlar nüfusa.Anam Dudu
halı dokurmuş Gördes’te,
babam Nedim ayakkabı çe
kiçlermiş diz üstünde.
Tüm çocukluk yılla
rım İzmir’de geçti. Sonra
sonra cız etti yurdundan ko
pup gidenlerin duygusu
bende de.
Üniversiteyi Yıldız
Saraylarında okudum. Mü
hendis çıktım. Şimdi memu
rum elektrik işinin başında
Salihli düzünde.

Eserleri


'Eşik' adlı yayımlanmış bir şiir kitabı vardır.2001
'Seviyle' adlı ikinci şiir kitabını yayınlamıştır. 2009