Tekin Bekar Antoloji.com

 • Işık German Ersoy
  Işık German Ersoy 04.05.2017 - 21:51

  Site arkadaşımız Tekin Bey

  ** DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...**

  - Ayrıca sizi sitemizdeki bu grubumuzda görmek dileklerimizle esen kalın.

  * Antoloji Sitesi Üyeler Birliği *

Toplam 1 mesaj bulundu

TÜM YAZILANLAR


 • Aşkını Dilenen

  Ömer Şimşek

  17.05.2018 - 18:23

  Tebrikler..!
  Zamanı anlatmak, anlamaktan zordur..!

 • Veda.

  Yasin Sarıahmet

  05.03.2018 - 00:01

  Tebrikler...
  Demek ki böyle terk edilirmiş enteresan
  Anlatmaya aciz kalıyor beşerdeki lisan
  Terk edilen şairin hep kelimeleri noksan
  Sn.Yasin Sarıahmet melek gibi insan

 • Karanlıklar Şehri

  Güner Hacısalihoğlu

  14.08.2017 - 22:19

  Tebrikler...

  Git ti ğin gün den be ri / ay is yan da her ge ce  7+7=14
  Ba kış la rın dan kal dı / çö zül mez bir bil me ce 7+7=14
  Yü re ğim den can al dı / söz le rin he ce he ce 7+7=14
  U mut la rım sır ol du / ka ran lık lar şeh rin de 7+7=14

Toplam 4 mesaj bulundu

TÜM YAZILANLAR