Cihat Şahin Şiirleri - Şair Cihat Şahin

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

KİMLİK
“Beli”dedik ezelden, elestüye cevabı!
Tercih ettik o günden, biz günaha sevabı!
İman ettik tevhide, ettik biat yemini!
Tespit ettik o günden, uhuvvetin demini!
Sevgi ile yoğruldu, hamurumuz külliyen!
Dost bilindi bizlere, muhabbeti belleyen!
Husumeti tard ettik, dünyamızda yok yeri!
Uhuvvetin sevginin, kalbimizde çok yeri!
Düşmanımız üç bizim; ”cehil fakır ihtilaf”,
Cihadımız bunlarla, düşünmedik üç’e af!
Silahımız yine üç; ”ilim maarif ittifak”,
Müştak-ı ilim irfan, etsin safa ilt ...

Cihat Şahin

Kurdum özel bir âlem,
Yok, içinde tek elem.
Girse menfi bir kalem,
“bir hikmeti var”derim

Her ne etse isabet,

Devamını Oku
Cihat Şahin

Geçinirken açıkgöz, nasıl düştün gaf’a sen?
Gerçekleri terk edip, niçin çıktın Kaf’a sen?
Kalp gözünü kapatıp, açtın kafa gözünü;
Şu halinle değilsin; asla, layık affa sen!

Açık ise gözlerin, niye görmez o, nur’u?

Devamını Oku
Cihat Şahin

Raydan çıkan insanlık, celp ediyor gadabı
Vaat edilen kıyamet, adım, adım geliyor!
Gayet hızlı terk etti, beşer meşru adabı
Belki malum kıyamet, ondan erken geliyor!

Şirk küfürden eşettir ve de azim bir zulüm

Devamını Oku
Cihat Şahin

Bilmiyor erliği dünyada ekser
Er oğlu er gibi yaşarlar arzda
Bin türlü kalleşe mekândır yerler
Batında namerttir zahirde asker

Atomlar güneşler bilir erliği

Devamını Oku
Cihat Şahin

Tarassutta insanlık, hız kesmiyor gözlemler
Bir sevdaya dönüşmüş, bu konuda özlemler

Büyük sırlar yüzüstü, küçük gizler popüler(!)
Zorlanıyor durmadan, uzaylarda kapılar

Devamını Oku
Cihat Şahin

Sureten insanım, sireten neyim?
Bir bayan değilim, resmen erkeğim.
Bazen cesurum, bazen ürkeğim,
Söyleyin dostlarım, ben nasıl insim?
Böylemi olmalı, türüm ve cinsim?

Devamını Oku
Cihat Şahin

Tebessüme, yok hiç mecal
Ağıt yaksak, az gelecek
Toptan terhis, yapar ecel
Durum ciddi, kim gülecek?

Şu dar için, ağlamalar

Devamını Oku
Cihat Şahin

Şu dünyanın özeti, münderiçtir üç şeyde!
“Ahlar ohlar eyvahlar”,bir mealdir hayat’a!
Telaffuzda bu sözler, fakir zengin ve beyde,
Sonuç; biter ya “hamd’le”, ya dönüşür; ” hey hat’a”

İlk etapta çoktur “ahh”,arzulanan şey için,

Devamını Oku
Cihat Şahin

Sanki gökler delindi, gadap yağar semadan!
Haziranın sonunda, görülmemiş bu tufan!
Allah demez, doğa(!) der, ders almayan çok nadan!
Ey Rahmana inanan; bari sen kalk onu an!

Gafletini destekler; isyan ile cühela!

Devamını Oku
Cihat Şahin

Kemiriyor ruhumu elem keder ızdırap
Mekân tutmuş kalbimde bin düğümlü bir acı
Her duyguma el atar ölüm adlı bir girdap
Arıyorum çar naçar var mı bunun ilacı

Devirdim yarım asır son bulmadı taharrim

Devamını Oku