Cihat Şahin: Hayatı, Biyografisi, Eserle ...

3199

ŞİİR


93

TAKİPÇİ

CİHAT ŞAHİN HAYATI

KİMLİK
“Beli”dedik ezelden, elestüye cevabı!
Tercih ettik o günden, biz günaha sevabı!

İman ettik tevhide, ettik biat yemini!
Tespit ettik o günden, uhuvvetin demini!

Sevgi ile yoğruldu, hamurumuz külliyen!
Dost bilindi bizlere, muhabbeti belleyen!

Husumeti tard ettik, dünyamızda yok yeri!
Uhuvvetin sevginin, kalbimizde çok yeri!

Düşmanımız üç bizim; ”cehil fakır ihtilaf”,
Cihadımız bunlarla, düşünmedik üç’e af!

Silahımız yine üç; ”ilim maarif ittifak”,
Müştak-ı ilim irfan, etsin safa iltihak!

Yok, iltifat nifaka, vifak kâfi ve vafi!
Niyetler ayan beyan, arı duru ve safi!

Her ferdimiz bir millet, say ve gayret hak için!
Hakkı esas almalı, hakka tapan halk için!

Adalettir temeli, kâinatta tüm mülkün!
Onu koymuş harcına, Malik âleme ilkin.

Mizan, nizam intizam, her tarafta faş olmuş,
Buna uyan arifler, melekle kardaş olmuş!

Sulh sükûnet ve huzur, millet bunun aşığı!
Halik bunun banisi, kur’an onun ışığı!

Mirat olmuş hak resul, sünnetiyle irşatta!
Âlem ona minnettar, takdir vardır her katta.

İman ettik hamd olsun, tek Allaha biz şeksiz!
Tabi olduk resule, hurafesiz ve eksiz!

Fani olduk sünnette, bidatlere hasımız!
Son hak dinin nuruyla, gitti gönül pasımız!

Olduk hakka makesler, halka ışık saçarız.
Haktan gayri ölçüden, nefret ile kaçarız!

Teslim olduk islama, kimliğimiz Müslüman!
Kabul ettik kur’an’ı, tümüne ettik iman!

Akla ışık; “fen teknik”, müspet ilme; ”he” dedik!
Kalbin nuru din ilmi,”kurtuluştur bu”dedik.

Hikmet yitik malımız, nerde bulsak alırız!
Bir hikmete biz bazen, kırk yıl köle oluruz!

Ebedlere sevdamız, yok aşkımız faniye!
Hedefimiz rızadır, sadık abdiz sani’ye!

Bir yolcuyuz cihanda, konar göçer gideriz,
Dünya ukba pazarı, biz ticaret ederiz!

Yok, makamda gözümüz, şeref bildik hizmeti!
Taçta tahtta gördük biz, manevi hezimeti!

Beni bunda arayın, özetledim kendimi!
“Benlik”yasak “biz” varız, böyle bildim ben dini!

İşte size kimliğim; hülasat-ül hülasa,
Fakir cihat ŞAHİN’İ, izah eder tüm nas’a!
Cihat ŞAHİN