Tekin Bekar Adlı Antoloji.com Üyesinin Şair ...

 • Tebrikler..!
  Zamanı anlatmak, anlamaktan zordur..!

 • Veda.

  Yasin Sarıahmet

  05.03.2018 - 00:01

  Tebrikler...
  Demek ki böyle terk edilirmiş enteresan
  Anlatmaya aciz kalıyor beşerdeki lisan
  Terk edilen şairin hep kelimeleri noksan
  Sn.Yasin Sarıahmet melek gibi insan

 • Tebrikler...

  Git ti ğin gün den be ri / ay is yan da her ge ce  7+7=14
  Ba kış la rın dan kal dı / çö zül mez bir bil me ce 7+7=14
  Yü re ğim den can al dı / söz le rin he ce he ce 7+7=14
  U mut la rım sır ol du / ka ran lık lar şeh rin de 7+7=14

 • Tebrikler...

  Git ti ğin gün den be ri / ay is yan da her ge ce  7+7=14
  Ba kış la rın dan kal dı / çö zül mez bir bil me ce 7+7=14
  Yü re ğim den can al dı / söz le rin he ce he ce 7+7=14
  U mut la rım sır ol du / ka ran lık lar şeh rin de 7+7=14

Toplam 4 mesaj bulundu