Bedri Tahir Adaklı Antoloji.comSen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, 'Mesleğim haktır veya daha güzeldir' demeye hakkın var. Fakat 'Yalnız hak benim mesleğimdir' demeye hakkın yoktur.

Senin üzerine haktır ki, her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur.

Her dediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti hâlis olmayan bir adam, nasihati Bazen damara dokundurur, aksülâmel yapar.
..

Devamını Oku
 • Meltem Ege
  Meltem Ege 29.06.2017 - 00:50

  bayramınız bayram olsun can.

 • Reyhan Altaş Şairler Dünyası Grubu
  Reyhan Altaş Şairler Dünyası Grubu 25.06.2017 - 05:49

  Mübarek Ramazan Bayramınızı candan kutlarım.En içten dileklerimle ailenizle sevdiklerinizle birlikte güzel huzurlu mutlu günler geçirmenizi dilerim.Selam sevgi ve Saygılarımla

 • Ayhan Bayram
  Ayhan Bayram 19.06.2017 - 20:47

  Güzel bir eser ustam

Toplam 144 mesaj bulundu

TÜM YAZILANLAR


 • Hayata Dair 2

  Neriman Keten

  16.10.2017 - 17:37

  Çok güzel tabirler
  yakalıyorsunuz bu az
  şey değil şairim.

  Bu kadar da yapılmaz ki sevmek, bu kadar da sevilmez ki ,

  Meşhur bir söz vardır
  ADAVETE ADAVET
  MUHABBETE MUHABBET
  ediniz denir. Yani içimizdeki
  düşmanlı hissine düşmanlık
  sevgi hissine de sevgi duyulmalıymış
  BUNU İAFADEYİ VURG ...

 • Hayata Dair 1

  Neriman Keten

  16.10.2017 - 17:33

  Bulanık olmayınca
  durulmaz çok hoş tabirler
  TEBRİKLER

 • Hayata Dair

  Neriman Keten

  16.10.2017 - 17:31

  Paylaşım için teşekkürler

  Şu ifadeniz çok ilginç
  Ben ben olmaya ne çok hevesliymişim,

  TEBRİKLER

Toplam 9003 mesaj bulundu

TÜM YAZILANLAR
 • ...yahudi...

  27.12.2016 - 22:50

  Kendine ait değilse Bir ELMA İÇİN bir ağacı kesebilir.

 • şeriat

  30.06.2012 - 13:35

  Tabiat dedikleri şey, bir matbaadır, tabi’ değildir. Tabi’, ancak kudrettir. Kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet, ancak kudrettedir. Yahut, nasıl ki bildiğimiz şeriat, insanlardan sudur eden ef’al-i ihtiyariyeyi bir nizam ve bir intizam altına alıp tahdit eden kaidelerin hülasasıdır veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların mecmuasıdır. Kezalik, tabiat denilen şey de, alem-i şehadetin uzuvlarından ve eczalarından sudur eden ef’al arasında bir nizam ve bir intizamı ika eden İlahi bir şeriat-ı fıtriyedir. Binaenaleyh, şeriat ile devlet nizamı, makul ve itibari emirlerden oldukları gibi, tabiat dahi itibari bir emir olup, hilkatte, yani yaratılışta cari olan adetullahtan ibarettir.
  Amma tabiatın bir mevcud-u harici olduğunu tevehhüm etmek, bir fırka askerin, idman ve talim esnasında yaptıkları o muntazam hareketlerini gören bir vahşinin, 'Aralarındaki o nizamı idare edip birbiriyle bağlayan ip gibi birşey mevcuttur' diye vahşice ettiği vehme benzer. Binaenaleyh, vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam, sathi ve tebei bir nazarla devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın müessir bir mevcud-u harici olduğuna ihtimal verebilir.
  Hülasa: Tabiat, Allah’ın san’atı ve şeriat-ı fıtriyesidir. Nevamis ise, onun meseleleridir. Kuva dahi, o meselelerin hükümleridir.
  İŞARATÜ'- İ'CAZ s.146

 • şeriat

  30.06.2012 - 13:00

  Şeriat, doğrudan doğruya, gölgesiz, perdesiz, sırr-ı ehadiyet ile rububiyet-i mutlaka noktasında, hitab-ı İlâhînin neticesidir.
  Tarikatin ve hakikatin en yüksek mertebeleri, şeriatın cüzleri hükmüne geçer; yoksa daima vesile ve mukaddime ve hâdim hükmündedirler. Neticeleri, şeriatın muhkemâtıdır. Yani, hakaik-i şeriata yetişmek için, tarikat ve hakikat meslekleri, vesile ve hâdim ve basamaklar hükmündedir. Git gide, en yüksek mertebede, nefs-i şeriatta bulunan mânâ-yı hakikat ve sırr-ı tarikate inkılâp ederler. O vakit şeriat-ı kübrânın cüzleri oluyorlar. MEKTUBAT 435

Toplam 4 mesaj bulundu

TÜM YAZILANLAR