Urfalı Şair Nâbi Şiirleri

91

ŞİİR


7

TAKİPÇİ

Urfalı Şair Nâbi

Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz
Biz neşatın da gamın da ruzgârın görmüşüz

Çok ta mağrur olma kim meyhane-i ikbalde
Biz hezaran mest-i mağrurun humarın görmüşüz

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Beni şad eylemedin sen dahi naşad olasın
Şu’le-i ah-i garihan gibi berbat olasın

Künç-i hicrane olup sen de benim gibi esir
Ruz ü şeb destzen-i damen-i feryad olasın

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Cem’ oldu bezm-i sohbete yaran birer birer
Cem aldı dest-i işarete rindan birer birer

Ey erhev ol o rahgüzerden girizpay
Cem oldu kûh-i aşka pelengân birer birer

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Eğerçi bîşek olur zevk-i vasl-i yâr leziz
Ve lîk bana gelür andan intizar leziz.

Dem-i visal girizan olursa yâr ne gam
Ne hoş meseldir olur tu'me-i şikâr leziz

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Ey name sen ol mahlikadan mı gelürsün
Ey hüdhüd-i ümmid Sabadan mı gelürsün

Alûda-i hundur yine daman ü giriban
Ey gamze-i hunhar gazadan mı gelürsün

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Yare vursun peyk-i nalem ah ü zarım söylesün
Ab-i çeşm-i girye-i bîihtiyarım söylesün

Çâ çâk-i sine versün mevce-i gamdan haber
Zahm-i humpaş-i derunüm inkisarım söylesün

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Bir devlet içün çerha temennadan usandık
Bir vasl içün ağyara müdaradan usandık

Hicran çekerek zevk-i mülakatı unuttuk
Mahmur olarak lezzet-i sahpadan usandık

Devamını Oku
Urfalı Şair Nâbi

Âdem esir-i dest-i meşiyyet değil midir
Âlem zebûn-ı pençe-i kudret değil midir

Bu perdenin derûnuna bak ızdırâbı ko
Her mihnetin verâsı meserret değil midir

Devamını Oku