Seyyid Nesimi Şiirleri - Şair Seyyid Nesimi

İmadeddin Nesimî, daha çok Seyid Nesimî mahlası ile tanınan, 14. yüzyılda yaşamış Azeri ya da Türkmen Hurûfi divan şairi. Azerbaycan Türkçesinde ve Farsça divanların yanı sıra Arapça şiirler de yazmıştır.
Kaynaklarda doğum yeri ve tarihi hakkında yeterli bilgi bulunmadığı gibi araştırmacıların çalışmalarında da farklı bilgiler vardır. Doğum tarihinin 1369-1370 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde, İran kaynaklarına göre Şiraz ya da Şirvan’da, 16. yüzyıl Osmanlı yazarlarından Aşık Çelebi Diyarbakır’da, L ...

Seyyid Nesimi

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem
Arabi farisi bilmem, dile minnet eylemem
Sırat-i müstakim üzre gözetirim rahimi
iblisin talim ettiği yola minnet eylemem

Bir acaip derde düştüm herkes gider karına

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Her dil alem serveririz ya Muhammed ya Ali
Cümlenin hem mihterisiz ya Muhammed ya Ali

Hadi- i rahman çü sizsiz her dü alemde bu gün
Cümle nazır manzarısız ya Muhammed ya Ali

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Kadir geceleri fırsat sizindir
Böyle Hakk mihmanı can ele girmez
Peygambere yüzler sürmek bizimdir
Gitti bu günkü gün dün ele girmez

Azrail el sunar alır canı

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Kalbim defter, dilim kalem yazarım
Hakikat emrini duyaldan beri
Yitirdim Leyla'mı gurbet gezerim
Mecnun gibi aşka uyaldan beri

Bize dört kitaptan haber verildi

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Kemter kuluyum ALİ'nin ol Şah-ı karemdir
HASAN başımın tacı, HÜSEYN gözümde nemdir
İmam ZEYNEL'ABA, BAKIR mihr-i hürremdir
'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed'

İmam CAFER-İ SADIK gibi bir dahi arifan

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Merhaba, hoş geldin, ey ruh-i revanım, merhaba!
Ey şekerleb yar-i şirin, lamekanım, merhaba!

Çün lebin cam-i cem oldu nefhe-i Ruhülkudus,
Ey cemilim, ey cemalim, behr-ü kanım, merhaba.

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Nuruna kıldı nazar ol halik - ı pervane
Aba döndü derdim ol hayretten oldu tarumar
Ol nurun kandiline yazmıştı der - ruz - ı şumar
La -feta illa Ali la - seyf e illa zü'l - fekar

Tütününden nüh felek oldu mu'allak ser - nigün

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Sabahın seherinde kakdım uyandım
Meded,günahlarım bağışla sultan
Şah-ı Merdan görünür gözüme
Meded,günahlarım bağışla sultan

Mücizat gösterdi dıvara bindi

Devamını Oku
Seyyid Nesimi

Seher oldu ey nigarım
Belki gidem diyarımdan
Felek zulmedip ayırdı
Beni gül yüzlü yarımden

Ölen bilir kalan bilir

Devamını Oku