SALI ŞİİRLERİ

SALI ŞİİRLERİ

Attila İlhan

salı sabaha karşı telefonla sıçradım
ay batıyor / aynalarda giyotin aydınlığı
gecenin bu saatinde beni kim arayabilir
dizimi uyku sersemi bir iskemleye çarptım
kıvılcımlar dizi dizi her yanıma dağılıyor

doktor sabiha desem yıllar var konuşmuyoruz
..

Devamını Oku
Ömer Hayyam

Bilir misin yüceler yücesi tanrı
Şarap ne zaman coşturur içenleri?
Pazar, pazartesi, salı, çarşambe, perşembe,
Bir de cuma, cumartesi günleri....
..

Devamını Oku
Agah

Hiç sorma mübtelâlarun ahvâli bellidür
Sen bî-vefâya dil virenün hâli bellidür
Gördük kitâb-ı hüsnini tâ âhırına dek
Mazmûn-ı ser-güzeşt-i hat u hâli bellidür
Dâgından anla ehl-i dilün hasb-ı hâlini
Remmâl-i ‘aşk kur‘asınun fâlı bellidür
Mir’ât-ı şerr u hayr-nümâdur zamânemüz
..

Devamını Oku
Ümit Yaşar Oğuzcan

Günlerden bir gün
Ya pazartesi ya salı
Son meteliğime kadar içeceğim...
Yine hatırıma sen geleceksin
Oturup ağlayacağım.
..

Devamını Oku
Ignac Kunos

Bahçe dıvarından aştım
Kırmızı güle ulaştım
Öptüm koktum helallaştım

Kadınım şalı kuşan da gel
Nar ağacı narsız olmaz
Al rubayı ba(ğ) lan da gel
..

Devamını Oku
Ümit Yaşar Oğuzcan

Pazar
Pazartesi
Salı
Seni bir çarşamba günü
Terkedeceğim
Sonra başımı alıp
Perşembeye doğru gideceğim
..

Devamını Oku
Can Dündar

Sürekli erteliyoruz.

Anne-babamıza onları ne kadar çok sevdiğimizi söylemiyoruz, sıkıca sarılmıyoruz. İş, para, kariyer diye gözümüz dönmüş, sevgilimizi haftada bir gün zor görüyoruz.

Eşimizle çıkacağımız tatili 28'nci kere planlıyoruz, 29'uncuda da gitmeyeceğimizi biliyoruz. Bebek istiyoruz ama "kendimize layık" eş bulamıyoruz. Bulduklarımızı kısa süre sonra diğerlerinin yanına "rafa kaldırıyoruz".

Reddedilmekten korkup, "seni seviyorum" diyemiyoruz. Arkadaşlarımızla randevularımızı "öncelikli ertelenebilecekler" listesine koyuyoruz. Aldatıyoruz, aldatılıyoruz ve "başkasını bulamam" diye yalanlarla yaşıyoruz.
..

Devamını Oku
Haydar Ergülen

Pazartesi: Haydar Ergülen
Salı: aydar rgülen
Çarşamba: ydar gülen
Perşembe: dar ülen
Cuma: ar len
Cumartesi: r en
Pazar: n
..

Devamını Oku
Agah

Kim ola devlet-i pâ-bûsuna mecâli ola
Meger ki sûret-i bî-cân-ı nakş-ı kâli ola
Hased o ‘âşıka kim pîr-i sâl-hûrde iken
Felekde gün gibi bir şûh-ı hurde-sâli ola
Virür mi sâkî-i devrân bu köhne meykedede
Bana piyâle-i ‘işret meger ki hâli ola
Huşâ o haste-i hicrân ki pister-i gamda
..

Devamını Oku
Aşık Çelebi

Âl ile istedüm öpmek o ‘ızârı alı
Kızarup şermden oldı ruhı gül-şeftâli

Ser-i zülf ile gönül çıkmak olurdı başa
Benleri fitneden ammâ ki degüldür hâlî

Nûş-ı câm-ı mey ile gûş-ı ney-i dil-keşdür
..

Devamını Oku