Ignac Kunos Şiirleri - Şair Ignac Kunos

22 Ekim 1860 - 12 Ocak 1945

Türk dili, halk edebiyatı ve halkbilimi üzerine yapıtlarıyla tanınmış Macar Türkolog. Kúnos, Türk halk edebiyatının Batı ülkelerine tanıtılmasında öncü olmuştur.
İlk ve orta öğrenimini Debrecen'de yaptı. Üniversiteyi Budapeşte'de bitirdi. Öğrencilik yıllarında Macar halk diline ve kültürüne ilgi gösterdi; Hungaristik alanında çalışmalar yaptı. Daha sonra Türkçe öğrendi ve Ármin Vámbéry, Josef Budenz ve Bernát Munkácsi gibi ünlü türkologların derslerini izledi. 1885'te bir süre Bulgaristan'daki Türkler arasında yaşadıktan (1885) sonra Anad ...

Ignac Kunos

Bülbül olsam yine konsam dallara
Akan çeşmim yaşı döndü sellere
Alam seni gidem gurbet ellere

İnsafa gel behey zalim insafa
Ben mayilim o kaşları kemana

Devamını Oku
Ignac Kunos

Bekçi temcidi sesler
Do(ğ) ru sözü pek ister
Her gece bekçi beni
Peynir şeker ile besler

Para ile doldu kese

Devamını Oku
Ignac Kunos

Açıl bulut şaz olayım
Gamınla azad olayım
Bir yosmaya kul olayım

Hiç eylenmez melul gönlüm
Mahzun gönlüm

Devamını Oku
Ignac Kunos

Eski kelamı neyleyim
Yeni selamlar eyleyim
Eyer izniniz olursa
Yalıları vasf edeyim

Beşiktaş Ya(h) ya efendi

Devamını Oku
Ignac Kunos

Ak sadeler geyinmiştir
Yarim boylu boyuncak
Topuğundan iliklemiş
Ak gerdana varıncak
Doldur doldur ver içeyim
Yanık sinem doyuncak

Devamını Oku
Ignac Kunos

Beyo(ğ) lunun evleri
Yüksek olur binası
Hem ardından hem önünden
Vardır iki kapısı

Ah Beyo(ğ) lu vah Beyo(ğ) lu

Devamını Oku
Ignac Kunos

Bileydim giymezdim sade karalar
Sol böyrümden çifte hançer yaralar
Düştü göynüm bulamadım çareler

Bir meleksi gayet gönlüm eylendi
Son mohabbet canıma kar eyledi

Devamını Oku
Ignac Kunos

Bir gemim var deryaları dolaşır
Dolaşır da iskeleye yanaşır
Benim yarim çıtır-pıtır oynaşır
Öpemedim sevemedim doyunca

Bir gemim var yelkenleri kadife

Devamını Oku
Ignac Kunos

Bir görüşlen sabrım kalmaz
Yanıyor derunım sönmez
Bu aşkı çekmeyen bilmez

Yeni sevdalar ahımdan
Yanıyor Vidin zarımdan

Devamını Oku
Ignac Kunos

Bir taş attım meyhaneye dayandı
Dayandı da yar uykudan uyandı
Uyandı da al kanlara boyandı

Arabaya taş koydum
Ben bu yola baş koydum

Devamını Oku