Önder Çağıran Şiirleri - Şair Önder Çağıran

Önder Çağıran

Tatlı sadâlarla gözüm açarken
Nazar eder bana asma ağacı.
Güneş içeriye billûr saçarken
Gülümser bu yana, asma ağacı.

Seher serinliği inceden ince

Devamını Oku
Önder Çağıran

.Çağçağ çayının çayırında
Uzanmak geliyor içimden.
Bir nazlı gelin gibi süzgün,
Düşünürüm, bu edâ neden.

Geri dönmek mi istiyor, ne,

Devamını Oku
Önder Çağıran

Dikende yürüdük, çilede yüzdük
Gönlümüzü verdik mukaddes aşka.
Sancımız uğruna benliği üzdük
Ne sermâyemiz var, sabırdan başka.

Devamını Oku
Önder Çağıran

Bu âlemin özüyüz
Kevn ü mekân gözüyüz.
Kâinât kitâbının
Derûnî önsözüyüz.

Devamını Oku
Önder Çağıran

Yüreğimin sızladığı zamanlar
Yegâne ilâcım seni anmaktır.
Son vakitte ne hekim var, ne çâre;
Kurtuluşum aşkın ile yanmaktır.

Devamını Oku
Önder Çağıran

Manzara manzara hayâl perdesi
Hayâl perdesidir bende motifler.
Motiflerin hayâl meyâl perdesi
Sanki o itişen lokomotifler...

Devamını Oku
Önder Çağıran

Çile çeken ağlamaz.
Bülbül, zâr etmek niye?
Şimdi çile sevinci
En bulunmaz hediye.

Âh vâh yara bağlamaz.

Devamını Oku
Önder Çağıran

Gönül, dertlerinden müştekî olma,
Derdi olmayanın dermânı olmaz.
Varlığından mağrûr kişi bilsin ki
Kendini aşmaya fermânı olmaz.

Gün gelir başında eserse eylül

Devamını Oku
Önder Çağıran

İvriz Çayı, kayalardan doğarsın,
Kötülüğü sularınla boğarsın.
Berrâklığın nümûnesi sen varsın;

Her köpüğün bir garîbin âhıdır,
Güzergâhın 'âşıkların râhıdır.

Devamını Oku
Önder Çağıran

Hayâller kurarım böyle her akşam
Gâh kalabalıkta, gâh bî-kes olup
Kızılırmak olsam, deryâya aksam,
Göklere uzansam, Erciyes olup.

Devamını Oku