Nigar Hanım Şiirleri - Şair Nigar Hanım

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

1856'da İstanbulda doğdu. Babası Macar asıllıdır. Öğrenimini Kadıköy Fransız okulunda yaptı. Özel olarak Türkçe, Arapca ve Farsca dersleri aldı. Çok iyi piyano çaldığı, sekiz dili konuştuğu ve şiire küçük yaşta başladığı biliniyor. Fransızca'yı ve Fransız edebiyatını çok iyi öğrendi. 14 yaşında talihsiz bir evlilik yaptı. Mutsuz geçen birkaç yıldan sonra ayrıldı ve edebiyata ağırlık verdi. Döneminde kadının sosyal hayattaki yerinin değişmesi gerektiği görüşüne öncülük etti. Giyim-kuşamı, konuşması, davranışlarıyla kendini topluma kabul ettird ...

Nigar Hanım

Her şeb bu sevahilde, bu yerlerde bütün gün
Dildar-ı tefekkürle geçer vakt-i hazinim

Kalb-i gamimim
Pek ona düşkün

Devamını Oku
Nigar Hanım

Ruh-i nalanıma girdin yine sen
Yine ettin beni vakf-ı şiven
Çırpınıp inleyerek her gece ben
Ölürüm her gece sensizlikten
Yükselir ahlarım, Allah’a

Devamını Oku
Nigar Hanım

Söndürdü bürudetin nihayet
Kalbimde de kalmadı hararet

Bir hissi latif etmede kim kalbimi imla
Tüyler ile okşar gibi her uzvumu güya

Devamını Oku
Nigar Hanım

Ey İlâh-ı kâinat, ey masdar-ı sun'-ı kemâl
Varlığındır var olan, yoktur o varlıkta zevâl..

Ey cenâb-ı kibriyâ, bizler gibi âcizlere,
Kibriyâ-yı Zât'ını mümkün müdür etmek hayâl? ! .

Devamını Oku
Nigar Hanım

feryad ki feryadıma imdad edecek yok
efsûs ki gamden beni azad edecek yok
tesir-i muhabbetle yıkılmış güzel emma
virane dili bir daha bad edecek yok.

kes, varsa alkan bana ey tali-i dunum

Devamını Oku
Nigar Hanım

mani oluyor halimi takrire hicabım,
üzme yetişir, üzme, firakınla harabım.
mahv oldu sükunum, beni terk eyledi habım,
üzme yetişir, üzme, firakınla harabım.

Devamını Oku
Nigar Hanım

Yegane sevdiğin âlemde ben miyim şimdi?
Sahih ben miyim artık muhatab-ı aşkın?
Bütün o hiss-i amik-i fuad-ı pür şevkin
O ibtila-yi ezel, o alaik-i ebedi
Benim mi şahsıma mahsur? Bir daha söyle.
O sanihat-ı hazinin, o beyyinat-ı gâmın

Devamını Oku