Neyzen Tevfik Şiirleri

112

ŞİİR


354

TAKİPÇİ

Neyzen Tevfik

Ulu Tanrım, bu Arap açmazı Türk'ü yendi,
Tam bin üç yüz sene bîçareye Müslim dendi!

Altı bin yıl bu maval gezdi ağızdan ağıza,
Kapılan yandı bu iman denilen mıhladıza!

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Es-selam ey ulucan, İbn-i Süreyya Kör Ali,
Bab-ı Haydar'da tevarüsle müheyya Kör Ali,
Nam-ı zatın Ali İhsan da olur ya Kör Ali,
Künyeni böylece, yazmaktaki mana, Kör Ali,
Her muhatap nazar-ı dilde serapa Kör Ali!

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Olamaz bence şümulü gidene hayr ü şer’in,
Her ölü yükselir omzunda sufuf-ı beşerin.

Rolünü yaptı demektir, gidene bulma kusur,
Onu var sen piyesi oynatanın kendine sor!

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Atatürk, İnönü’nün ruhuna munzam oldu.
Yed-i İsmet'te kılıç, kahir-i âzam oldu.
*
Rızk için Allah kerim,
Fısk için.......
*

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Uçup geldin bir şihâb-ı lâ-mekânsın sen!
Bu hikmet-hane-i hilkatte bir ruh-ül-beyansın sen!
Kudümünle müşerreftir bütün yârân ile ihvan,
Nasıl etmem muhabbet hem Muhammed hem
Süleyman’sın sen!
1942

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Bir iftirak ile düştüm esir-i hicranım,
Hayal-i fikr-i muhale serîr-i hicranım,
Nedim-i bade-i aşkım, zamir-i hicranım,
Visal-i redd-ıçin emr-i asîr-i hicranım,
Samâh-ı ruhta çınlar safir-i hicranım.

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Başım, başım, aman Allah; ne el, ayak, ne kafa,
Vücut ateşler içinde; otelde yok ki hava.

Gözüm açılmaz a, el yordamıyla bir bakayım,
Ne var şu matrada, şöyle beş on-yudum çakayım!

Devamını Oku
Neyzen Tevfik

Sevdalı akşamlar tekin değildir,
Pek dolaşma gönül viranesinde
Gururlu güneşler boyun eğildir,
Şaka yoktur aşkın efsanesinde.

Çok mutlu yıldızlar çıktı çığırdan,

Devamını Oku