Neyzen Tevfik: Hakkında ziyaretçi görüşl ...

Neyzen Tevfik
112

ŞİİR


533

TAKİPÇİ

 • Çöl Şulesi
  Çöl Şulesi 31.10.2021 - 23:06

  Deli misin yoksa Veli mi ?
  Nasıl bir yüreğin sesidir bu

  https://youtu.be/D0gUV9clmUQ

 • Damla Çelik
  Damla Çelik 17.06.2017 - 10:14

  “Düşeli derd-i firâkın ile sevdâya mey’e
  Müptelâyım, deliyim, sinmişim esrâr-ı ney’e
  Feleğin kahpe başında paralansın parası,
  Ben güzel sevmeye geldim, değil ekmek yemeye.” Neyzen Tevfik…

  Neyzen Fikret hakkında merak ettikleriniz varsa. Bu içeriği okuyabilirsiniz: https://paratic.com/neyzen-tevfik-kimdir/

 • Ozan Yılmaz Kendirci
  Ozan Yılmaz Kendirci 23.04.2017 - 23:01

  NEYZEN TEVFİK’DEN DÜNYA HALİ
  Dünyanın halini sordular benden,
  Halimiz hal değil ne gelir elden,
  Yama dikiş tutmaz giren iğneden
  Ben böyle halin **ına *oyum.
  ***
  Bozuk bu dünyanın düzeni kaydı,
  Bu düzen zulmünü her yere yaydı,
  Düzen değişse de düzülen aynı,
  Ben böyle düzenin **ına *oyum.
  ***
  Devletin malına deniz demişler
  Yemeyen garibe domuz demişler,
  Utanmayıp içine de etmişler,
  Ben böyle denizin **ına *oyum.
  ***
  Haramiler her şeyi yeyip bitirmiş,
  Malı hamuduyla alıp götürmüş,
  Doymamış, donuna da göz dikmiş,
  Ben böyle malın **ına *oyum.
  ***
  Helal-haram paraları kapmışlar,
  Çok gelince keselere tıkmışlar,
  Dantelli kefene cep yaptırmışlar,
  Ben böyle paranın **ına *oyum.
  ***
  Beylerin elinde ateşten kırbaç,
  Umurunda değil, niceleri aç,
  Yiğitler olmuş, soğana muhtaç,
  Ben böyle kırbacın **ına *oyum.
  ***
  Efendiler yapar saraylarda vals,
  Bize kalan ise çakallarla dans,
  Onlara kız yağsa, bize düşen Hans,
  Ben böyle dansın **ına *oyum.
  ***
  Cephede öndeyiz, ölmezsek gazi,
  Barışta en altta, her dem niyazi,
  Karşı çıksan hazır idam fermanı,
  Ben böyle fermanın **ına *oyum.
  ***
  Adamı olan idamdan döner,
  Adam sayılmayan ağır ceza yer,
  Kimi buna hak, kimi torpil der,
  Ben böyle fermanın **ına *oyum.
  ***
  Muhbirlik olmuş en makbul meslek,
  Yalakadan gelir en büyük destek,
  Garibana düşen; ceza-hakaret,
  Ben böyle mesleğin **ına *oyum.
  ***
  Güçlüden yanaysan sonsuz hürriyet,
  Mazlumdan yanaysan halin felaket,
  Hapse atılmazsan otur dua et,
  Ben böyle hürriyetin **ına *oyum.
  ***
  Kahpenin biri şikayet eder,
  İbnenin biri şahitlik eder,
  Kadı’nın biri buna delil der,
  Ben böyle delilin **ına *oyum.
  ***
  Kimi günlerce aç susuz kalmış,
  Kimi olmadık eziyet görmüş,
  Az eziyet gören çok şanslı imiş,
  Ben böyle şansın **ına *oyum.
  ***
  Sürüye katılmış koyun muyuz biz?
  Bıçağı yalayan dana mıyız biz?
  Dikene doymayan deve miyiz biz?
  Ben böyle hayvanın **ına *oyum.
  ***
  Neyzen der ki görün, berbat halimiz,
  Halimizden beter istikbalimiz,
  Buna dur demeye yok mecalimiz,
  Ben böyle gidişin **ına *oyum.

 • Ali Uluç
  Ali Uluç 14.07.2010 - 05:24

  idolüm büyük üstad bi söylentiye göre ömrü boyunca marmara denizi kadar rakı içmiştir. =)

 • Ayten Taşdemir
  Ayten Taşdemir 05.01.2009 - 09:14

  Neyzen Tevfik'in şiire olan ilgisi de Bodrum'daki çocukluk yıllarına rastlar. Dönemin gezgin saz şairlerinden 'Leylâ İle Mecnun', 'Tahir İle Zühre', 'Arzu İle Kamber', 'Ferhat İle Şirin'... gibi halk hikâyeleri Neyzen’de şiire karşı olan ilginin başlangıcıdır.
  Onüçündeyken, 1892'de, babasının 'Urla Rüştiyesi'ne atanması üzerine, ailesiyle birlikte Urla'ya gider. Bir yıl sonra, usta bir neyzen olan Berber Kâzım'la tanışır ve ondan ney dersleri almaya başlar. 1893 de, ilk sar'a nöbetini geçirir. Aile büyükleri, bunu neyin etkileyici sesine bağlayarak onu bu tutkusundan vazgeçirmeye çalışırlar, bu arada okulu bırakmak zorunda kalır. Annesi ile İstanbul'a gider ve altı ay sonunda Pepo adlı bir doktor hastalığını kontrol altına almayı başarır. Gerekli ilaçları verir ve 'Neyzen'in üzerine gidilmemesini ve en çok hoşlandığı şeyleri yapmasına izin verilmesini' tavsiye eder. Ve öyle de olur. Öğrenimine ara verir, gönlünce gezip tozmaya ve neyi ile ilgilenmeye başlar.
  Biraz düzelen Tevfik'i babası, bir yıl sonra ve son bir umutla, yatılı olarak 'İzmir İdadisi'ne (lise) verir. Ancak sar'a nöbetleri yeniden başlar ve böylece okulu bırakır. Neyzen Tevfik, neyini koltuğunun altına sıkıştırdığı gibi İzmir Mevlevihanesi'nin yolunu tutar.

  O yılların İzmir'i sürgün yeridir. İstibdat (despotluk) yönetimi rahatsızlık duyduğu aydınları oraya gönderir. İzmir Mevlevihanesi de onların uğrak, dahası toplanma yeri gibidir. Neyzen Tevfik burada Tokadizade Şekip, Tevfik Nevzat, Ruhi Baba, ve Şair Eşref gibi pek çok ünlü isimle ile tanışır. Onlardan Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve Farsça dersleri alır. Şair Eşref yalnızca dostu ve hocası olarak kalmayarak ona hicvin kapılarını da açacaktır. İlk şiiri bu günlerde, 13 Mart 1898'de Muktebes dergisinde yayımlanır.

  Ondokuzundayken, 1898'de, babası medrese öğrenimi için, İstanbul'a gönderir onu. Fethiye Medresesi'ne yerleştirir. Ama Neyzen Tevfik, zamanını daha çok Galata ve Yenikapı mevlevihanelerinde geçirir. Bu arada Mehmet Akif Ersoy'la tanışır. Akif, dönemin seçkin müzisyen ve edebiyatçıları ile tanışmasını sağlar. 1901 yılında, medrese giyimi olan cüppe ve şalvar yerine Akif'in verdiği setre pantolonu giymesi, akşamları medrese dışında kalması ileri-geri konuşmalara yol açınca, Fethiye Medresesi'nden ayrılır.Önce Fatih'teki Şekerci Hanı'na, sonra da Çukurçeşme'deki Ali Bey Hanı'na yerleşir. Bu arada babasını tanıyan ve daha sonra Şeyhülislam da olan Musa Kazım Efendi onu kendi derslerine kabul eder.

  Onun sayesinde Neyzen Tevfik, Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci, Şair Şeyh Vasfi gibi edebiyatçılarla tanışır. Mehmet Akif'le dostluğu sürmektedir. Neyzen, Akif'e ney öğretir; Akif ise Neyzen'e Arapça, Farsça ve Fransızca.

  Dost çevresi içinde artık İbnülemin Mahmut Kemal, Tevfik Fikret, Uşakizade Halit Ziya, Ahmet Rasim, Tanburi Cemil, hacı Arif Bey, Yunus Nadi de vardır.

  1900 yılında, gramofon ticaretini ilk yapanlardan Gülistan Plâk Mağazası sahibi Hâfız Âşir Bey'le bir plâk doldurma girişimi olur. Neyzen aşırı içkili olduğu için güçlükle doldurulan plâklar yine de basılıp piyasaya verilmiştir. 1949'da yayımlanan Azâb-ı Mukaddes'e yazdığı önsözde belirttiğine göre, 'yüze yakın plâk' doldurmuştur.

  Dönemin önde gelen ailelerince köşk, yalı ve konaklarına çağrılan, dahası saray çevresine bile sokulan bir neyzendir artık.
  Öte yandan istibdata karşı olan gençlerle Sirkeci'deki İstasyon Gazinosu ve Güneş Kıraathanesi'nde bir araya gelir; yurt sorunlarına ilişkin ve istibdat karşıtı konuşmalar yaparlar. Güneş Kıraathanesi'ne gelip gidenlerden Ziya Şakir, bir gün, sözü Eşref'ten açıp Jön Türk hareketinin önderlerinden Ahmet Rıza'ya getirerek Neyzen Tevfik'i konuşturur; tüm düşüncelerini öğrenir. Ardından da ihbar eder. Gözaltına alınır ve sıkıntı dolu bir sorgulamadan geçirilir. Bu arada, daha önce tam otuz beş kez jurnal edilmiş olduğunu öğrenir. On beş gün sonra da salınır. Ama artık mimlenmiştir ve hafiyeler peşindedir. Zarar veririm endişesi ile arkadaşlarından uzak durur. Kendini Beyoğlu meyhanelerine atar. Bu esnada Sütlüce Bektaşi Tekkesi'ne devam ederek Şeyh Mümin Baba'dan nasip alır. Siyasi baskı iyice artmıştır. O da pek çok Abdülhamit karşıtı gibi yurt dışına gitmeye karar verir. Kendi anlatımı ile '1319 (miladi 1902) senesi kânunusânisinin (Ocak) 13'üncü Perşembe günü Mesajeri vapurunun güvertesine postu sererek' Mısır'a doğru yola çıkar. En yakın arkadaşlarından Şair Eşref'te oradadır.

  Neyzen Tevfik'in Mısır'da geçen yıllarına ilişkin olarak gerçekle gerçek olmayanı birbirinden ayırmak neredeyse imkansız. Ama geçimini neyi ile sağladığını ve hicvetmeye devam ettiği biliniyor. Mısır’da bir arkadaşı ile Neyzenler Kahvehanesi açıp işletir. Özbekiye Saz Bahçesi'nde çalarken plâk da doldurur. Jön Türklerle ilişkili, bir dost toplantısında sarhoşlukla tabancasını ateşlediği ve duruşmada yargıca 'haksızlık yapıyorsunuz' dediği için altı ay hapse mahkûm edilir. Ancak yaptığı itiraz kabul edildiği için bir buçuk ay yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşur. Feride adlı Lübnanlı bir kadınla iki ay birlikte yaşar. II. Abdülhamit için yazdığı 'Abdülhamid'in Ağzından Bir Nutk-ı Hümâyun' adlı hicvini İstanbul Kıraathanesi'nde okuyunca tutuklanmak istenir. Çevrenin işe karışması ile kurtulur. 'Türk Aydınlarının Mısır Hidivi Hakkındaki Düşünceleridir' başlığı ile gazetelerde yayımlanan yazı nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilir. Kurtulmak için 'Kaygusuz Sultan' adlı bektaşi tekkesine sığınır...

  II. Meşrutiyet'in ilânıyla da Mısır'dan ayrılır, İzmir'e döner. Ardından da İstanbul'un yolunu tutar. Kendi anlatımı ile 'Devr-i dilâra-yı meşrutiyet'in ilânından tam 28 gün sonra, 8 Ağustos 1324'te (1908) Sirkeci rıhtımına ayak basar.

  Çemberlitaş'ta bir han odasına yerleşen Neyzen Tevfik'in 'ilân edilen hürriyet'le karşılaşması pek de parlak olmaz. Seyretmek için gittiği ve Ferah Tiyatrosu'nda sergilenen 'Sabah-ı Hürriyet' adlı oyunun İttihat ve Terakki'ce yasaklanması üzerine yaptığı konuşma yüzünden tutuklanır. Kısa bir süre sonra serbest bırakılır.

  Neyzen Tevfik 1910 yılında 'sarıklı bir zâtın kızı olan Cemile hanımla', kardeşinin ve babasının karşı çıkmasına karşın, annesinin ısrarı ile evlenir. Bir kızı olur. Ancak yürümeyen evliliği, kızı Leman henüz üç aylıkken kayınbabasının eşini alıp götürmesiyle son bulur.

  Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Askeri Müze'nin kurucusu Muhtar Paşa'nın emrinde ve Mehterbaşı olarak askerlik yapar. Düzenle başı hoş olmayan Neyzen Tevfik'in askerliği de kendincedir. Herhangi bir meseleden Muhtar Paşa ile kavga eder ve çıkar gider. İstanbul Merkez Komutanı Albay Cevat Bey, sık sık yinelenen bu kavgalarda araya girer ve Muhtar Paşa ile Neyzen'i barıştırır.

  Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın yalısında Mehter takımının verdiği konseri izleyen Almanya'nın Romanya'daki kuvvetlerinin komutanının ilgisini çeker. Bazı kaynaklara göre onun çağrılısı olarak Romanya'ya gider. Romanya'da piyano eşliğinde konser verir.

  1919 yılında, ilk kitabı Hiç'i yayınlanır.

  1923'de Ankara'ya gider ve kardeşi Şefik Kolaylı'nın yanında 4-5 ay kalır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı ve Mustafa Kemal'i yücelten şiirler yazar. Cumhuriyet devrimlerine bağlı, onları savunan bir şairdir artık. Geçmişe, geçmişin kalıntılarına karşı acımasız bir savaşıma girişir.

  1924 yılında, arkadaşı Hasan Sâit Çelebi'nin de yardımları ile yazdıklarını Azâb-ı Mukaddes adı altında forma forma yayımlamaya kalkışır. Ancak girişim başarılı olmaz. İki formadan sonra noktalanır.

  1926 yılında Atatürk'le tanışır.

  1927 yılında sa'ra nöbetleri ve alkol yüzünden artık sık sık gideceği Toptaşı Tımarhanesi ve Zeynep Kâmil Hastanesi'nde tedavi görmeye başlar.

  1928 yılında Dresden Opera Müdürü Kurt Schtringler ile tanışır. Ney çalışına hayran kalan Opera Müdürü Neyzen Tevfik'i yücelten sözler söyler. Aynı yıl, eski dostu Mehmet Akif'i görmek için tekrar Mısır'a gider. Bir yıla yakın bir süre yanında kalır.

  30 lu yıllarda, ekonomik destek olsun diye, Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ'ın girişimi ile Konservatuvar'da görevlendirilir. 40 lı yıllarda doktoru olduğu kadar dostları da olan Mazhar Osman ve Rahmi Duman'ın aracılığı ve Valiliğin oluru ile Bakırköy Akıl Hastahanesi'nin 21 nolu koğuşu ona ayrılır. İstediği zaman gelir, yatar, dinlenir ve çıkar gider. Rahmi Duman, Neyzen Tevfik'le ilgili şunları yazmış; 'Onu yakinen tanımak mazhariyetine 1932 de erdim. O tarihte genç bir asistan olarak Bakırköy Akıl Hastahanesi'ndeki 18 numaralı serviste (ehline) açmış olduğu şiir ve felsefe kürsüsünün hevesli ve usanmak, yılmak bilmeyen bir talebesi olmuştum.'

  9 Mart 1946'da, basın yararına düzenlenen bir konserde çalar. Yaptığı taksimlerle izleyicileri büyüler. Konser öncesi neyini merak edenler, konser sonrası onu dinlemenin bir şans olduğunu dile getirirler.

  1949 yılında, dostlarından İhsan Ada, Neyzen Tevfik'in eserlerini, onun gözetimi altında, Azâb-ı Mukaddes adı ile kitaplaştırır.

  1951 yılında Onu Affettim* adlı bir filmde önemli bir rolde gözükür. Ağlayan Şarkı adlı bir başka filmde ise, Suzan Yakar'la oynar.

  1952 yılında, arkadaşlarının ısrarı ile Şehir Komedi Tiyatrosu'nda jübilesi yapılır.

  1930'larda İstanbul Belediye'sinin bağladığı yardım aylığını saymazsak Neyzen'in düzenli bir geliri hiç olmaz. Neyzen Tevfik'in söylenceleşen yaşamı 28 Ocak 1953'te son bulur. Cenaze namazı Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde kılınır. Caminin avlusundan taşan kalabalık; ana caddeleri, kahveleri, yolun karşısında ki Barbaros Bulvarını doldurur. Memurların, profesörlerin, ileri gelenlerin yanı sıra kılıklarına çeki düzen vermeye çalışmış sarhoşlar, sokak serserileri ve bin bir çeşit insan bir arada uğurlarlar Neyzen'i bilinmeyene. Kim bilir belki de hiçlikten hepliğe..
  Neyzen anlatiyor; 'Okula yeni baslamistim,bir aksam paydos olmus,ben babamla beraber eve gitmek üzre yola koyulmustum.Tam çarsi hizalarina geldigimiz sirada uzaktan gelen davul,zurna sesleriyle durakladik.Ben daha o yasta musikinin tutkunu,çilginca düskünüydüm.Babami elinden çekerek çalgi seslerinin geldigi tarafa dogru adeta sürüklüyordum.Nihayet alayin ucu Köskiçi meydaninda göründü.Biraz daha yaklasinca zurna ve lavtalarin ahengine tempo tutan davul tokmaklari sanki hep birden kafama inmeye baslamisti.Yaklasan kalabaligin ellerinde on,on bes sirik,siriklarin ucunda da kesik insan kafalari vardi.Gözlerim dehsetle yuvalarindan firlamis ve ben çigligi basmistim.Sasiran babam, güya o feci manzarayi bana daha fazla göstermemek için önünde durdugumuz demirci dükkaninin içine dalivermisti.Oysa olan olmus ve çocuk ruhumda müthis bir kasirga kopmustu.Eve,dinmeyen titremeler içinde getirildim ve ve birçok korku ilaçlarindan geçirildim.Fakat yazik ki bilincimin bir burcu göçmüs,akil tahtamin bir çivisi demirci dükkaninda düsüp kaybolmustu.' Bundan sonra Neyzen'de olagandisi bir durgunluk baslamis ve durum birkaç yil sonra babasinin memurlugunun nakledildigi Urla'da 'sara nöbetleri' halinde uzun süre devam etmistir.Annesi tarafinda tedavi için Istanbul'a getirilmis,fakat ne doktorlardan,ne de hocalardan yararlanilamamistir.

 • Gültekin Altuğ
  Gültekin Altuğ 15.05.2004 - 23:49

  Neyzen Tevfik hakkında duyduklarınız kesinlikle doğru değildir, yanlış tanımışsınız. Neyzen, ne çapkındı ne de uçarı. Hoş öyle de olsaydı Neyze^'liğinden bir şey eksilmezdi ya... Düzeltmek ihtiyacını hissettim.
  Teşekkürler.

 • Volkan Alper
  Volkan Alper 02.12.2002 - 15:26

  neyzen tevfik denen adamın çapkın uçarı olduğunu hep duymuşumdur.fakat işin gerçeği şair hakkında yazılmış bir kitap elime geçipde okuyamadım.bambaşka üslubuyla neyzen tevfik konuşulmaya değer bir sanatkar diye düşünüyorum.