Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • kıskançlık04.03.2009 - 22:26

    kişinin belirlediği hedefe ulaşamama ve karşısındakini rakip görmesinden dolayı kıskançlık oluşur bazı insanların nimetini kıskanarak allahın nimetine cimrilik ederek bu duyguların esiri olur

  • haset04.03.2009 - 22:22

    haset edenin hasetinden allaha sığınırım diye buyrulmuştur haset etmek birisine karşı beslenen düşmanlık sonucunda haset duygusu gelişir kavga vb. çekişmeler başlar bir insanın başka bir insana karşı üstünlük taslaması ve diğer insanları küçük görmesinden dolayı hase duygusu gelişir