Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • semi26.06.2006 - 13:07

    semii demek Allahın isimlerinden oldugundan Allah ile kulları arasında olan olaydır.
    Semiinin anlamı ise duymak,işitmektir.