Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • menzil Sultanlar diyarı25.01.2006 - 04:48

    Biz mücrim kulları karanlıktan aydınlığa,zulmetten nura,Allah'ın gadabından rahmet deryasına ulaştıran,pişmanlık ateşiyle günah kirlerinden arınmamıza vesile olan bir diyar.Verasat-ül enbiya,kutb-ül evliya Gavs-i Sani Sultanımın köyü.O ne güzel bir köy ki içerisinde belki binlerce evliyayı barındırmakta ve biz günahkar asi kullara kurtuluş kapısı olmakta...