Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Şiir Yarışması
  • satranç25.07.2012 - 13:24

    Ə gə r bir qadın sizi mat qoyursa, özünüzü şah kimi hiss edə bilə rsiz..

  • kalp25.07.2012 - 13:21

    Qə lbimizin açarını tapan birinci ağzımızı qıfıllayır...

  • çocukluk yıllarım25.07.2012 - 13:20

    Uşaqkə n yaramız öpmə klə sağalır, böyükkə n yaramız 'öpmə klə ' başlayır...