Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • hallac-ı mansur18.12.2010 - 21:39

    Mutasavvıfların bahsettiği 'tanrı,evren toplamıdır'(panteizm) manasında değil 'varlıkta gayrı yoktur' (Vahdet-i Vücud) manasındadır.İşte Mansur, bu mananın kahraman ve şehitlerinden...