Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ebubekir Uzgur
Ebubekir Uzgur

YAŞAMAK İÇİN YAŞAMA

 • Nakşibendi Tarikatı04.04.2010 - 22:19

  BESMELENİN ALTI SIRRI
  Besmele Kur’ân’da 114 defa nâzil olan bir âyettir. Bu âyette Allah üç ismiyle zikredilir. Müslümanlar bu âyeti dillerinden düşürmezler ve böylece her hayırlı işte Allah’ın adını anarak Allah’ın kudretine, inayetine ve merhametine sığınırlar. Mânâsı, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla demektir.
  Besmelenin rahmet noktasında parlak bir mânâsını altı sır ile izah edelim.
  Birinci Sır: Kâinattan, yeryüzüne, yeryüzünden de insana; üç İlâhî hakikat vardır. Bunlar: 1- Ulûhiyet, 2- Rahmâniyet, 3-Rahîmiyet.

  Kâinatın her yanında, bütün varlıkların birbirlerine karşı yardımlaşmaları, dayanışmaları, birbirine saygı, sevgi ve ilgi duymaları, Ulûhiyet mührünün tezahüründen başka bir şey değildir. “Bismillahirrahmânirrahim”de bulunan Allah lâfzı, böyle yüksek tezahürlerle bize kendisini gösteren Ulûhiyet sıfatına bakmaktadır. Yeryüzündeki bitkilerin ve hayvanların idaresi, terbiyesi ve işlerinin düzenlenmesinde görülen birbirine uygunluk, düzgünlük, incelik, lütuf ve merhamet ise bize Rahmâniyet imzasını göstermektedir. Besmeledeki “Rahman” ismi de, Rahmâniyet sıfatına delâlet etmektedir. İnsanın manevîyatında bulunan nezaket duyarlılıkları, şefkat incelikleri ve merhamet pırıltıları ise bize, Rahîmiyet sıfatına işaret etmektedir.
  İkinci Sır: Cenâb-ı Hakk’ın Ehadiyet itibariyle her bir şeyde, her bir canlıda, insanda bütün isimleriyle bir tecellisi bulunduğu gibi; Vahidiyet itibariyle de her bir ismiyle bütün kâinatı kuşatmaktadır. İşte “Bismillâhirrahmânirrahîm”kelimesi, Cenâb-ı Hakk’ın bütün kâinatı kuşatanVahidiyeti içinde akılları boğmamak ve kalplere Cenâb-ı Hakk’ın Zatını unutturmamak için Ehadiyet mührünün “Allah, Rahman ve Rahîm” isimlerinden müteşekkil üç mühim kaynağını göstermektedir. Yani bu üç ismin her bir şeyde kolayca görünen tecellîleri ısrarla önümüze sermesiyle kalplerin Cenâb-ı Hakk’ı unutmamasını sağlar. Bu üç ismin, bir İslâm nişanı olan Besmele içerisinde hayatımıza girmiş olması ve her hayırlı işin başında dilimizden düşürmememiz bundandır.
  Üçüncü Sır: “Besmele”, mülkün sahibine, bizleri yaratan, rahmet ve merhametle bizi kuşatan yüce yaratıcıya ulaşmak için mü’minin elinde bir vesile, bir şefaatçi ve bir miraç hükmündedir.
  Dördüncü Sır:Rahman ve Rahim olan Allah, insanı bir çok nimetle donatarak şerefli kıldı ve bu nimetlerine karşın bizi de vazifeli kıldı ve bizden üç şey istedi biri zikir biri şükür biride fikirdir. Başta “Bismillah” zikir,bitenin ardından “Elhamdulillah” şükürdür, bir de ortada kıymetli sanat harikası olan nimetleri her şeyin kendisine muhtaç olduğu halde hiçbir şeye muhtaç olmayan ve bir olduğu her şeyde görülebilen Allah’ın kudret mucizesi ve Allah’ın sonsuz rahmetinin hediyesi olduğunu düşünmek ve anlamakta fikirdir.İşte işin başının, Allah’ı anmak, zikretmek olduğunu esas alırsak Besmele onun için çok önemlidir
  Beşinci Sır: “Besmele” ile insan, yaradılışında içine yerleştirilen iman uktesini harekete geçirerek yüce yaratıcıya rahman ve rahim olan Allah’a, onun bir ve tek olduğuna her şeyin sahibi maliki olduğuna ulaşır.

  Altıncı Sır: Hiçbir şeye muhtaç olmayan Cenâb-ı Allah’ın rahmet hazinesinin en birinci anahtarı “Besmele”dir
  SELAM VE DUA İLE